Menu Podmiotowe menu ikonka

2022-12-23 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.12.2022 r. w sprawie budowy podziemnej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Nowe Sady oraz Nowosiółki Dydyńskie

Przejdź do wpisu

2017-11-20 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 20.11.2017 o wydaniu decyzji w sprawie zagospodarowania centrum Fredropola poprzez zabudowę przestrzeni publicznej

Przejdź do wpisu

2017-11-03 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 03.11.2017 r. w sprawie zagospodarowania centrum Fredropola

Przejdź do wpisu

2017-10-24 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 12.10.2017 r. w sprawie zagospodarowania centrum Fredropola

Przejdź do wpisu

2017-10-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.10.2017 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.09.2017 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach

Przejdź do wpisu

2017-07-28 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.07.2017 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przejdź do wpisu

2017-06-27 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.06.2017 r. w sprawie Budowy stanowiska słupowego SN słupowej stacji transformatorowej oraz budowy linii kablowej w miejscowości Aksmanice.

Przejdź do wpisu

2017-06-23 - Obwieszczenie Wójta gminy Fredropol z dnia 23.06.2017 r. w sprawie Budowy powiązania pomiędzy linią 15kV Bircza-Fredropol, Kalwaria Pacławska 3, Nowe Sady 3

Przejdź do wpisu

2017-06-20 - Obwieszczenie Wójta gminy Fredropol z dnia 20.06.2017 r. w sprawie Budowy powiązania pomiędzy linią 15kV Bircza-Fredropol, Kalwaria Pacławska 3, Nowe Sady 3

Przejdź do wpisu

2017-06-14 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 14.06.2017 r. w sprawie wymiany przewodów i stanowisk linii napowietrznej w miejscowości Rybotycze

Przejdź do wpisu

2017-06-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.06.2017 r. w sprawie Budowy powiązania pomiędzy linią 15kV Bircza-Fredropol, Kalwaria Pacławska 3, Nowe Sady 3

Przejdź do wpisu

2017-06-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.06.2017 r. w sprawie Budowy stanowiska słupowego SN słupowej stacji transformatorowej oraz budowy linii kablowej w miejscowości Aksmanice

Przejdź do wpisu

2017-05-10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 10.05.2017 r. w sprawie wymiany przewodów i stanowisk linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej Rybotycze 2

Przejdź do wpisu

2017-05-09 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 09.05.2017 r. w sprawie budowy linii napowietrznych oraz kablowych SN

Przejdź do wpisu

2017-04-27 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.04.2017 r. w sprawie budowy stanowiska słupowego stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Aksmanice

Przejdź do wpisu

2017-04-20 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 20.04.2017 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach

Przejdź do wpisu

2017-04-07 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 07.04.2017 w sprawie budowy powiązania między liniami napowietrznymi oraz kablowymi 15kV

Przejdź do wpisu

2017-04-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wymiany przewodów i stanowisk linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej Rybotycze 2

Przejdź do wpisu

2017-04-03 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 03.04.2017r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach

Przejdź do wpisu

2017-03-10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 10.03.2017 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach

Przejdź do wpisu

2017-02-23 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.02.2017 r. w sprawie przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach"

Przejdź do wpisu

2017-02-16 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 16.02.2017 w sprawie decyzji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Młodowice - Sierakośce

Przejdź do wpisu

2017-02-07 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 07.02.2017r.

Przejdź do wpisu

2017-02-01 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 01.02.2017 r. w sprawie przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach"

Przejdź do wpisu

2017-01-24 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 24.01.2017 r. w sprawie przedsięwzięcia

Przejdź do wpisu

Powrót