Menu Podmiotowe menu ikonka

2018-12-21 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 21.12.2018 r. w sprawie budowy elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15 kV, budowy słupów linii średniego napięcia 15 kV oraz wymiany stacji transformatorowej

Przejdź do wpisu

2018-12-03 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 03.12.2018 r. w sprawie polowań zbiorowych w obwodach łowieckich 160pk u 178pk

Przejdź do wpisu

2018-11-28 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 28.11.2018 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przez prowadzoną działalność rolną Państwa Małgorzaty i Zbigniewa Bojko

Przejdź do wpisu

2018-11-21 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 21.11.2018 r. o polowaniu zbiorowym w obwodzie łowieckim 178 pk Nadleśnictwo Bircza

Przejdź do wpisu

2018-11-20 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 20.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia " Mała Retencja Górska..."

Przejdź do wpisu

2018-11-14 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 13.11.2018 r. o polowaniach zbiorowych w obwodach łowieckich 160pk i 178 pk Nadleśnictwo Bircza

Przejdź do wpisu

2018-11-06 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 06.11.2018 r. w sprawie negatywnego oddziaływania na środowisko przez prowadzoną działalność rolną Państwa Małgorzaty i Zbigniewa Bojko

Przejdź do wpisu

2018-11-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.11.2018 r. w sprawie Planu Polowań Zbiorowych w sezonie 2018/2019 z Koła Łowieckiego "DZIK"

Przejdź do wpisu

2018-11-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.11.2018 r. w sprawie Planu Polowań Zbiorowych w sezonie 2018/2019 z Koła Łowieckiego "RYŚ".

Przejdź do wpisu

2018-10-26 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 25.10.2018 r. w sprawie wydania postanowienia dopuszczającego dowody w sprawie negatywnego oddziaływania na środowisko przez prowadzoną działalność rolną Państwa Małgorzaty i Zbigniewa Bojko.

Przejdź do wpisu

2018-10-23 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.10.2018 r. w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym

Przejdź do wpisu

2018-10-15 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 15.10.2018 r. w sprawie negatywnego oddziaływania na środowisko przez prowadzoną działalność rolną Państwa Małgorzaty i Zbigniewa Bojko.

Przejdź do wpisu

2018-10-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.10.2018 r. w sprawie przebudowy przepustów oraz zabudowy osuwiska.

Przejdź do wpisu

2018-09-25 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 25.09.2018 r. w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w m. Gruszowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Przejdź do wpisu

2018-09-19 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 19.09.2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Przejdź do wpisu

2018-09-03 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 03.09.2018 r. w sprawie budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sierakośce

Przejdź do wpisu

2018-08-31 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 31.08.2018 r. w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w m. Gruszowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Przejdź do wpisu

2018-08-22 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 20.08.2018 r. o granicach i numerach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Przejdź do wpisu

2018-08-14 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 14.08.2018 w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w m. Gruszowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Przejdź do wpisu

2018-08-10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 10.08.2018 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Fredropol na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025"

Przejdź do wpisu

2018-08-08 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 08.08.2018 r. w sprawie budowy elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego

Przejdź do wpisu

2018-06-15 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 14.06.2018 r. w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Przejdź do wpisu

2018-05-22 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.05.2018 r. w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Przejdź do wpisu

2018-04-17 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 16.04.2018 r. w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Przejdź do wpisu

2018-02-28 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.02.2018 r. w sprawie budowy linii napowietrznych oraz kablowych SN

Przejdź do wpisu

2018-01-26 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie decyzji w sprawie budowy linii napowietrznych oraz kablowych SN.

Przejdź do wpisu

2018-01-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.01.2018 r.

Przejdź do wpisu

Powrót