Menu Podmiotowe menu ikonka

2019-12-23 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.12.2019 r. w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sólca wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej

Przejdź do wpisu

2019-12-17 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 17.12.2019 r. w sprawie przebudowy słupa średniego napięcia, budowy słupowej stacji transformatorowej oraz budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia i średniego napięcia w miejscowości Makowa

Przejdź do wpisu

2019-12-06 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 06.12.2019 r. w sprawie budowy elektroenergetycznych sieci kablowych oraz przebudowy słupa SN w miejscowościach Darowice oraz Kniażyce

Przejdź do wpisu

2019-11-18 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 28-11-2019 r. w sprawie budowy energetycznych sieci kablowych oraz wymiany słupa SN w miejscowości Aksmanice

Przejdź do wpisu

2019-11-25 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 25.11.2019 r. w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Przejdź do wpisu

2019-11-12 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 12.11.2019 r. - Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 w obwodzie łowieckim 170 z Koła Łowieckiego "RYŚ" w Przemyślu

Przejdź do wpisu

2019-11-06 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 06.11.2019 r. w sprawie budowy energetycznych sieci kablowych oraz wymiany słupa SN w miejscowości Aksmanice

Przejdź do wpisu

2019-11-04 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 04.11.2019 r. w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o..

Przejdź do wpisu

2019-10-25 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 25.10.2019 r. w sprawie budowy energetycznych sieci kablowych oraz wymiany słupa SN w miejscowości Aksmanice

Przejdź do wpisu

2019-10-24 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 24.10.2019 r. w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz z montażem złączy kablowych i kablowo-pomiarowych w miejscowości Makowa

Przejdź do wpisu

2019-10-21 - Obwieszczenie Wója Gminy Fredropol z dnia 21.10.2019 r. w sprawie budowy elektroenergetycznych sieci kablowych oraz słupa SN w miejscowościach Darowice oraz Kniażyce

Przejdź do wpisu

2019-10-09 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 09.10.2019 r. w sprawie budowy energetycznych sieci kablowych oraz wymiany słupa SN w miejscowości Aksmanice

Przejdź do wpisu

2019-10-09 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 09.10.2019 r. w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.

Przejdź do wpisu

2019-10-02 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 02.10.2019 r. w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz z montażem złączy kablowych i kablowo-pomiarowych na terenie miejscowości Makowa

Przejdź do wpisu

2019-09-17 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 17.09.2019 r. w sprawie budowy energetycznych sieci kablowych oraz wymiany słupa SN w miejscowości Aksmanice

Przejdź do wpisu

2019-09-10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 10.09.2019 r. w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz z montażem złączy kablowych i kablowo-pomiarowych na terenie miejscowości Makowa

Przejdź do wpisu

2019-07-25 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 25.07.2019 r. w sprawie wydobycia kruszywa ze złoża "Nowe Sady Maria"

Przejdź do wpisu

2019-07-22 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.07.2019 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach

Przejdź do wpisu

2019-07-08 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 08.07.2019 r. w sprawie przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej w Kupiatyczach na przedszkole i świetlicę wiejską, na terenie części dz. ewid. nr 7/3, obr. Kupiatycze

Przejdź do wpisu

2019-07-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.07.2019 r. w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 115/3 w miejscowości Kniażyce...

Przejdź do wpisu

2019-06-26 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 26.06.2019 r. w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie słupów SN i budowy linii kablowej SN w miejscowościach Makowa oraz Kalwaria Pacławska

Przejdź do wpisu

2019-06-24 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 24.06.2019 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach

Przejdź do wpisu

2019-06-14 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 14.06.2019 r. w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego ...

Przejdź do wpisu

2019-06-14 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 14.06.2019 r. w sprawie przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej w Kupiatyczach na przedszkole i świetlicę wiejską

Przejdź do wpisu

2019-05-27 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.05.2019 r. w sprawie wydobycia kruszywa ze złoża "Nowe Sierakośce"

Przejdź do wpisu

2019-05-23 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.05.2019 r. w sprawie uproszczonego plan urządzania lasu dla lasów Gminy Fredropol na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2028 roku

Przejdź do wpisu

2019-05-22 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.05.2019 r. w sprawie przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej w Kupiatyczach na przedszkole i świetlicę wiejską

Przejdź do wpisu

2019-05-15 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 15.05.2019 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach

Przejdź do wpisu

2019-05-10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 10.05.2019 r. w sprawie budowy elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15kV oraz budowy słupów linii średniego napięcia 15kV w miejscowościach Aksmanice oraz Koniusza

Przejdź do wpisu

2019-05-07 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 06.05.2019 r. w sprawie przebudowy słupów SN oraz budowy i rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w miejscowościach Makowa oraz Kalwaria Pacławska

Przejdź do wpisu

2019-04-03 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 03.04.2019 r. w sprawie budowy elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15kV oraz budowy słupów linii średniego napięcia 15kV w miejscowościach Aksmanice oraz Koniusza

Przejdź do wpisu

2019-03-25 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 25.03.2019 r. o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

Przejdź do wpisu

2019-03-12 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 12.03.2019 r. w sprawie budowy elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15kV oraz budowy słupów linii średniego napięcia 15kV w miejscowościach Aksmanice oraz Koniusza.

Przejdź do wpisu

2019-02-26 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 26.02.2019 r. o wszczęściu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydobycia kruszywa ze złoża "Nowe Sierakośce"

Przejdź do wpisu

2019-02-21 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 21 02.2019 r. w sprawie budowy sieci energetycznych oraz napowietrznej stacji transformatorowej w miejscowości Nowe Sady

Przejdź do wpisu

2019-01-18 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 18.01.2019 r. W sprawie budowy elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15kV, budowy słupów linii średniego napięcia 15kV oraz wymiany stacji transformatorowej w miejscowości Makowa

Przejdź do wpisu

2019-01-11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 11.01.2019 r. w sprawie planu polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019 z Koła Łowieckiego DZIK.

Przejdź do wpisu

2019-01-10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 10.01.2019 r. W sprawie Planu Polowań Zbiorowych w sezonie 2018-2019 z Koła Łowieckiego RYŚ w Przemyślu

Przejdź do wpisu

2019-01-08 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 04.01. 2019 r. w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie dz. ewid. nr 251/14

Przejdź do wpisu

2019-12-20 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 20.12.2019 r. w sprawie budowy elektroenergetycznych sieci kablowych SN15kV, budowy słupów SN 15kV (2 szt.) oraz przebudowy istniejacych słupów w m. Posada Rybotycka i Rybotycze, gm. Fredropol.

Przejdź do wpisu

2019-11-29 Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 29-11-2019 r. w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sólca wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego budynku świetlicy wiejskiej, na terenie części dz. nr. ewid. nr 45, obr. Sólca.

Przejdź do wpisu

2019-11-14 - Obwieszczenie Wója Gminy Fredropol z dnia 14.11.2019 r. w sprawie budowy elektroenergetycznych sieci kablowych oraz słupa SN w miejscowościach Darowice oraz Kniażyce

Przejdź do wpisu

2019-07-29 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 29.07.2019 r. w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 115/3 w miejscowości Kniażyce

Przejdź do wpisu

2019-05-30 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia " Budowa Kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni scieków w Rybotyczach"

Przejdź do wpisu

2019-05-30 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przebudowy słupów SN oraz budowy i rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w miejscowościach Makowa oraz Kalwaria Pacławska

Przejdź do wpisu

2019-04-10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 09.04.2019 r. w sprawie budowy energetycznych sieci kablowych oraz napowietrznej stacji transformatorowej w miejscowości Nowe Sady

Przejdź do wpisu

2019-03-18 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 18.03.2019 r. w sprawie budowy energetycznych sieci kablowych oraz napowietrznej stacji transformatorowej w miejscowości Nowe Sady

Przejdź do wpisu

2019-02-11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 11.02.2019 r. ws wydania dec. o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15kV, budowy słupów linii średniego napięcia 15kV oraz wymiany stacji transformatorowej w miejscowości Makowa

Przejdź do wpisu
Powrót