Menu Podmiotowe menu ikonka

2020-12-22 Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego"

Przejdź do wpisu

2020-10-14 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 14.10.2020 r. w sprawie wydobycia kruszywa ze złoża Sierakośce IV

Przejdź do wpisu

2020-10-12 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 12.10.2020 r. w sprawie budowy elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV, słupów SN 15kV oraz przebudowy istniejących stacji transformatorowych i istniejącego słupa w m. Gruszowa, Huwniki, gm. Fredropol.

Przejdź do wpisu

2020-09-22 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.09.2020 r. w sprawie wydobycia kruszywa ze złoża Sierakośce IV

Przejdź do wpisu

2020-09-17 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 17.09.2020 r. w sprawie budowy elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV, słupów SN 15kV oraz przebudowy istniejących stacji transformatorowych i istniejącego słupa w m. Gruszowa, Huwniki, gm. Fredropol.

Przejdź do wpisu

2020-08-26 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 26.08.2020 r. w sprawie budowy elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV, słupów SN 15kV oraz przebudowy istniejących stacji transformatorowych i istniejącego słupa w m. Gruszowa, Huwniki, gm. Fredropol.

Przejdź do wpisu

2020-05-20 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 20.05.2020 r.w sprawie przebudowy słupa SN oraz budowy elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej SN w miejscowości Makowa

Przejdź do wpisu

2020-04-30 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 30.04.2020 r. w sprawie budowy kaplicy przedpogrzebowej z wentylacją mechaniczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie dz. ewid. nr: 144, obr. Fredropol

Przejdź do wpisu

2020-04-28 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 28.04.2020 r. w sprawie przebudowy słupa SN oraz budowy elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej SN

Przejdź do wpisu

2020-04-23 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.04.2020 r. w sprawie przebudowy słupa SN oraz budowy elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej SN w miejscowości Makowa

Przejdź do wpisu

2020-03-23 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.03.2020 r. w sprawie budowy kaplicy przedpogrzebowej z wentylacją mechaniczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie dz. ewid. nr: 144, obr. Fredropol

Przejdź do wpisu

2020-03-20 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 20.03.2020 r. w sprawie przebudowy słupa SN oraz budowy elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej SN w miejscowości Makowa

Przejdź do wpisu

2020-02-26 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 26.02.2020 r. w sprawie Budowy kaplicy przedpogrzebowej z wentylacją mechaniczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie dz. ewid. nr: 144, obr. Fredropol

Przejdź do wpisu

2020-02-18 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 18.02.2020 r. w sprawie budowy elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV, budowy słupów SN 15kV (2 szt.) oraz przebudowy istniejącego słupa w m. Posada Rybotycka i Rybotycze, gm. Fredropol.

Przejdź do wpisu

2020-02-04 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 04.02.2020 r. w sprawie Budowy kaplicy przedpogrzebowej z wentylacją mechaniczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie dz. ewid. nr: 144, obr. Fredropol

Przejdź do wpisu

2020-01-30 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 30.01.2020 r. w sprawie przebudowy słupa średniego napięcia, budowy słupowej stacji transformatorowej oraz budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia i średniego napięcia w miejscowości Makowa obr. Leszczyny

Przejdź do wpisu

2020-01-22 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.01.2020 r. w sprawie budowy elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV, budowy słupów SN 15kV (2 szt.) oraz przebudowy istniejącego słupa w m. Posada Rybotycka i Rybotycze, gm. Fredropol.

Przejdź do wpisu

2020-01-08 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 08.01.2020 r. w sprawie przebudowy słupa średniego napięcia, budowy słupowej stacji transformatorowej oraz budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia i średniego napięcia w miejscowości Makowa obr. Leszczyny

Przejdź do wpisu

Powrót