Menu Podmiotowe menu ikonka

III Sesja Rady Gminy

  • 14 listopada 2007 09:31

III Sesja Rady Gminy w Fredropolu

 

1.      Otwarcie sesji

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad

3.      Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

Ø      zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Ø      górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorków bezodpływowych

Ø      zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

5.      Pierwsze czytanie Projektu Budżetu Gminy Fredropol na 2007 rok

6.      Zapytania i interpelacje radnych

7.      Dyskusja

Zakończenie obrad sesji

Przejdź do wpisu
Powrót