Menu Podmiotowe menu ikonka

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2019 r.

 • 01 lipca 2019 08:53

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2019 r.:

Przejdź do wpisu

Wnioski do pobrania

 • 25 kwietnia 2007 08:54

Przejdź do wpisu

 • 05 marca 2007 06:49

Składy osobowe Komisji Stałych

Przewodniczący Rady Gminy - Ryszard MIROWSKI
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - Stanisław BEREZA

KOMISJA REWIZYJNA
 1. ZIAJA Henryk - Przewodniczący Komisji
 2. PLIZGA Wiesław - Członek Komisji
 3. LICHOTA Jerzy - Członek Komisji
KOMISJA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
BUDŻETU I FINANSÓW
 1. GIERCZAK Józef - Przewodniczący Komisji
 2. NAWOJSKI Krzysztof - Członek Komisji
 3. JANOWSKI Józef - Członek Komisji
 4. FEDUNIAK Zygmunt - Członek Komisji
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SAMORZĄDOWYCH
 1. CIELNIAK Teofil - Przewodniczący Komisji
 2. JANISZCZAK Andrzej - Członek Komisji
 3. PODBILSKI Jan - Członek Komisji
KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
 1. HALISZCZAK Włodzimierz - Przewodniczący Komisji
 2. ROGOWSKI Mieczysław - Członek Komisji
 3. SŁOWIK Stanisław - Członek Komisji

Przejdź do wpisu
Powrót