Menu Podmiotowe menu ikonka

2016-12-29 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przebudowy drogi gminnej Młodowice-Sierakośce.

Przejdź do wpisu

2016-12-23 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.12.2016 r. w sprawie rozbudowy Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej i biurowo administracyjnej

Przejdź do wpisu

2016-12-14 - Obwieszczenie wójta Gminy Fredropol z dnia 14.12.2016 r. o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przejdź do wpisu

2016-12-13 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 13.12.2016 o postępowaniu prowadzonym z udziałem społecznym

Przejdź do wpisu

2016-09-21 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 21.09.2016 r. w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach

Przejdź do wpisu

2016-08-22 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.08.2016 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji w sprawie budowy wieży obserwacyjnej w obrębie Kalwaria Pacławska

Przejdź do wpisu

2016-08-01 - Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 26.07.2016 w sprawie przedsięwzięcia

Przejdź do wpisu

2016-07-27 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27 Lipca 2016 r. w sprawie budowy wieży obserwacyjnej na terenie części działki nr ew. 520/1 obręb Kalwaria Pacławska

Przejdź do wpisu

2016-06-30 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie budowy wieży obserwacyjnej.

Przejdź do wpisu

2016-05-25 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2016-05-20 w sprawie końcowego stanowiska dot. budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją

Przejdź do wpisu

2016-04-13 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 12.04.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Huwniki - Nowosiółki Dydyńskie"

Przejdź do wpisu

2016-03-11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 11.03.2016 o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania omyłki w decyzji L. dz. 6733.13.2015 z dnia 15.01.2016 r.

Przejdź do wpisu

2016-03-11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 15.01.2016 r. o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji

Przejdź do wpisu

Powrót