Menu Podmiotowe menu ikonka

2023-09-14 - Zapytanie o cenę - Dokonanie czynności ustalenia przebiegu granicy nieruchomości w ramach procedury rozgraniczenia

Przejdź do wpisu

2023-09-13 - Zapytanie o cenę - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach mienia gminnego w 2023-2024

Przejdź do wpisu

2023-09-04 - Zapytanie o cenę - Dokonanie czynności ustalenia przebiegu granicy nieruchomości

  • 04 września 2023 11:49

Przejdź do wpisu

2023-08-25 - Zapytanie o cenę - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach mienia gminnego w 2023-2024

Przejdź do wpisu

2023-08-23 - Zapytanie o cenę - Dostawa i montaż okien

  • 23 sierpnia 2023 13:39

Przejdź do wpisu

2023-08-16 - Zapytanie o cenę - Usuwanie odpadów azbestowych

  • 16 sierpnia 2023 12:12

2023-08-16 - Zapytanie o cenę - Usuwanie odpadów azbestowych 

Przejdź do wpisu

2023-08-16 - Zapytanie o cenę - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach mienia gminnego w 2023-2024 r.

  • 16 sierpnia 2023 12:06

2023-08-16 - Zapytanie o cenę - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach mienia gminnego w 2023-2024 r.

Przejdź do wpisu

2023-07-17 - Zapytanie o cenę - "Pełna obsługa bankowa Gmiy Fredropol wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi ..."

Przejdź do wpisu

2023-05-30 - Zapytanie o cenę - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Sierakośce Gmina Fredropol

Przejdź do wpisu

2023-04-24 - Zapytanie o cenę - Wykonanie i montaż drewnianych wiat przystankowych

  • 24 kwietnia 2023 10:33

2023-04-24 - Zapytanie o cenę - Wykonanie i montaż drewnianych wiat przystankowych

Przejdź do wpisu

2023-03-31 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Buk, Grab w ilości 83,49 m3

Przejdź do wpisu

2023-03-22 - Zapytanie o cenę - Wykonanie koncepcji technologicznej linii technologicznej biogazowni rolniczej...

Przejdź do wpisu

2023-03-22 - Zapytanie o cenę - Wycinka 2 szt. z działki nr ewid. 150 w miejscowości Makowa gm. Fredropol - (cmentarz) z wykorzystaniem zwyżki-podnośnika z koszem

Przejdź do wpisu

2023-02-22 - Zapytanie o cenę - Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach przebudowy dróg gminnych

Przejdź do wpisu

2023-02-03 - Zapytanie o cenę - Wykonanie pomiarów wydatków, wydajności i maksymalnego leja depresji zespołu 3 studni zlokalizowanych w miejscowości Nowe Sady - gmina Fredropol

Przejdź do wpisu

2023-02-02 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Sosna w ilości 179,55 m3

Przejdź do wpisu

2023-01-30 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż kruszywa z dostawą we wskazane miejsce na terenie gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

2023-01-23 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Sosna w ilości 179,55 m3

Przejdź do wpisu

2023-01-19 Zapytanie o cenę "Wykonanie pomiarów, wydatków, wydajności i maksymalnego leja depresji zespołu 3 studni zlokalizowanych w miejscowości Nowe Sady, Gmina Fredropol"

  • 19 stycznia 2023 13:34

2023-01-19 Zapytanie o cenę "Wykonanie pomiarów, wydatków, wydajności i maksymalnego leja depresji zespołu 3 studni zlokalizowanych w miejscowości Nowe Sady, Gmina Fredropol"

Przejdź do wpisu

2023-01-11 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Sosna w ilości 179,55 m3

Przejdź do wpisu

2022-12-30 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Sosna w ilości 179,55 m3, Jodła w ilości 195,86 m3

Przejdź do wpisu

2022-12-20 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Jodła w ilości 195,86 m3

Przejdź do wpisu

2022-12-20 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Sosna w ilości 179,55 m3

Przejdź do wpisu

2022-12-20 - Zapytanie o cenę - Projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przejdź do wpisu

2022-12-20 - Zapytanie o cenę - Sporządzenie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody ...

Przejdź do wpisu

2022-12-20 - Zapytanie o cenę - Sukcesywny zakup paliw płynnych dla potrzeb pojazdów Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

2022-12-20 - Zapytanie o cenę - Odławianie, transport i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Fredropol w 2023 r. oraz Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Przejdź do wpisu

2022-12-12 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Jodła w ilości 195,86 m3

Przejdź do wpisu

2022-12-12 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Sosna w ilości 179,55 m3

Przejdź do wpisu

2022-12-05 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Jodła w ilości 195,86 m3

Przejdź do wpisu

2022-12-05 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Sosna, Brzoza, Buk, Dąb, Osika, Jawor w ilości 220,74 m3

Przejdź do wpisu

2022-11-25 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Jodła w ilości 195,86 m3

Przejdź do wpisu

2022-11-25 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Sosna, Brzoza, Buk, Dąb, Osika, Jawor w ilości 220,74 m3

Przejdź do wpisu

2022-11-17 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna średniowymiarowego S2a o długości 2m w ilości 198 mp

Przejdź do wpisu

2022-11-17 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Sosna, Brzoza, Buk, Dąb, Osika, Jawor w ilości 220,74 m3

Przejdź do wpisu

2022-11-17 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Jodła w ilości 195,86 m3

Przejdź do wpisu

2022-11-02 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Jodła, Sosna, Brzoza, Buk, Dąb w ilości 191,93 m3

Przejdź do wpisu

2022-11-02 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Jodła w ilości 182,39 m3

Przejdź do wpisu

2022-10-21 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Jodła w ilości 182,39 m3

Przejdź do wpisu

2022-10-21 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek Jodła, Sosna, Brzoza, Buk, Dąb w ilości 191,93 m3

Przejdź do wpisu

2022-10-19 - Zapytanie o cenę - Wykonanie prac remontowo -adaptacyjnych pomieszczeń parteru budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby utworzenia klubu seniora w ramach programu „ Senior +"

Przejdź do wpisu

2022-10-14 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna średniowymiarowego S2a o długości 2m w ilości 69 mp

Przejdź do wpisu

2022-10-14 - Zapytanie o cenę - Sprzedaż drewna wielkowymiarowego - gatunek jodła w ilości 182,39 m3

Przejdź do wpisu

2022-10-14 - Zapytanie o cenę - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w obiekcie oczyszczalni ścieków w Darowicach Gmina Fredropol

Przejdź do wpisu

2022-10-12 Zapytanie o cenę "Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń parteru budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby utworzenia klubu seniora w ramach programu "Senior +"

Przejdź do wpisu

2022-10-12 Zapytanie o cenę "Zakup fabrycznie nowego busa 9 - osobowego na potrzeby gminy Fredropol"

Przejdź do wpisu

2022-09-28 - Zapytanie o cenę - Zakup fabrycznie nowego busa 9-osobowego na potrzeby gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

2022-08-22 - Zapytanie o cenę - Dokonanie czynności ustalenia przebiegu granicy nieruchomości w ramach procedury rozgraniczenia

Przejdź do wpisu

2022-08-11 - Zapytanie o cenę - Wykonanie i montaż drewnianych wiat przystankowych

  • 11 sierpnia 2022 07:33

2022-08-11 - Zapytanie o cenę - Wykonanie i montaż drewnianych wiat przystankowych

Przejdź do wpisu

2022-08-03 - Zapytanie o cenę - Usługi z zakresu gospodarki lesnej w lasach mienia gminnego 2022-2023

Przejdź do wpisu
Powrót