Menu Podmiotowe menu ikonka

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Rybotycze 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, Fredropol 288/4, 288/5

  • 26 czerwca 2012 09:51

Fredropol, dnia 20 czerwca 2012 r.

GG6840.3.1.12

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Fredropol ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:

Fredropol, dnia 20 czerwca 2012 r.

GG6840.3.1.12

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Fredropol ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej: 

Obręb

Geodezyjny Nr KW

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Wadium

Cena wywoławcza zawiera podatek VAT

Przetarg godzina

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Rybotycze PR1P/00089104/6

23/1

0,3010 ha

1 850,00

18 500,00 zł

8:30

Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi powiatowej Bircza Huwniki Granica Państwa. .Ps V- 0,2237 ha, Ps VI 0,0773 ha

Rybotycze PR1P/00089104/6

23/2

0,3011 ha

1 850,00

18 500,00 zł

9:00

Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi powiatowej Bircza Huwniki Granica Państwa. .Ps V- 0,2694 ha, Ps VI 0,0317 ha

Rybotycze PR1P/00089104/6

23/3

0,3010 ha

1 850,00

18 500,00 zł

9:30

Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi powiatowej Bircza Huwniki Granica Państwa. .Ps V- 0,2573 ha, Ps VI 0,0437 ha

Rybotycze PR1P/00089104/6

23/4

0,3009 ha

1 850,00

18 500,00 zł

10:00

Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi powiatowej Bircza Huwniki Granica Państwa. .Ps V- 0,2652 ha, Ps VI 0,0357 ha

Rybotycze PR1P/00089104/6

23/5

0,3010 ha

1 850,00

18 500,00 zł

10:30

Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi powiatowej Bircza Huwniki Granica Państwa. .Ps V- 0,2612 ha, Ps VI 0,0398 ha

Rybotycze PR1P/00089104/6

23/6

0,3007 ha

1 850,00

18 500,00 zł

11:00

Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi powiatowej Bircza Huwniki Granica Państwa. .Ps V- 0,2492 ha, Ps VI 0,0515 ha

Rybotycze PR1P/00089104/6

23/7

0,3004 ha

1 850,00

18 500,00 zł

11:30

Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi powiatowej Bircza Huwniki Granica Państwa. .Ps V- 0,2421 ha, Ps VI 0,0583 ha

Fredropol PR1P/0002769/2

288/4

0,1528 ha

2 700,00

27 000,00 zł

12:00

Działka budowlana o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren płaski częściowo uzbrojona (kanalizacja). Dojazd z drogi lokalnej o nawierzchni utwardzonej

Fredropol PR1P/0002769/2

288/5

0,1527 ha

2 700,00

27 000,00 zł

12:30

Działka budowlana o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren płaski częściowo uzbrojona (kanalizacja). Dojazd z drogi lokalnej o nawierzchni utwardzonej

 

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1 % ceny wywoławczej.

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 15 tel 16 6719818 w. 15

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 16

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto  BPS S.A. w Przemyślu Filia we Fredropolu Nr 69 1930 1318 2010 4120 4769 0005 do dnia 20 lipca 2012 r.


Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Makowa 118/1

  • 19 czerwca 2012 12:25

Fredropol, dnia 19 czerwca 2012 r.
GG6840.1.5.11.12
 
 
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Fredropol ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:

Fredropol, dnia 19 czerwca 2012 r.
GG6840.1.5.11.12
 
 
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Fredropol ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:
 
Obręb
Geodezyjny Nr KW
Nr działki
Powierzchnia działki w ha
Wadium
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT
Przetarg godzina
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Makowa
PR1P/00050713/6
118/1
10,23 ha
18 000,00
180 000,00 zł
12:00
Nieruchomość gruntowa o kształcie nieregularnym, od strony zachodniej granica przebiega wzdłuż brzegu rzeki Wiar.. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną z dostępnej drogi powiatowej Huwniki Jureczkowa. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele zabudowy rekreacyjno -wypoczynkowej.
Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1 % ceny wywoławczej.
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 15 tel 16 6719818 w. 15
Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 16
 
Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto BPS S.A. w Przemyślu Filia we Fredropolu Nr 69 1930 1318 2010 4120 4769 0005 do dnia 18 lipca 2012 r.
 
Wójt Gminy Fredropol
mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Nowe Sady 612/9, 612/10

  • 15 czerwca 2012 12:26

Fredropol, dnia 15 czerwca 2012 r.
GG6840.2.1.12
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Fredropol ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:

Fredropol, dnia 15 czerwca 2012 r.
GG6840.2.1.12
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Fredropol ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:

  

Obręb
Geodezyjny Nr KW
Nr działki
Powierzchnia działki w ha
Wadium
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT
Przetarg godzina
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Nowe Sady PR1P/00072276/0
612/9
1,3844 ha
16 000,00
160 000,00 zł
9:00
Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogami lokalnymi nowo projektowanymi . Ps VI- 1,1292 ha, Ps V 0,2397 ha, N 0,0155 ha
Nowe Sady PR1P/00072276/0
612/10
1,5437 ha
17 000,00
170 000,00 zł
10:00
Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogami lokalnymi nowo projektowanymi .Ps VI- 1,5437 ha
 
 

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1 % ceny wywoławczej.
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 15 tel 16 6719818 w. 15
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 16
Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto BPS S.A. w Przemyślu Filia we Fredropolu
Nr 69 1930 1318 2010 4120 4769 0005 do dnia 12 lipca 2012 r.

Wójt Gminy Fredropol
mgr Mariusz Śnieżek

 

Przejdź do wpisu

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Kniażyce 138/2,

  • 27 sierpnia 2019 11:11

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Kniażyce 138/2,

 

 

Fredropol, dnia 27.08.2019 r.

GN.6840.4.1.19

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Fredropol ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – zamieszczonej poniżej:

 

Obręb

Geodezyjny Nr KW

 

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Wadium

w PLN

Cena wywoławcza brutto

w PLN

Przetarg godzina

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Kniażyce PR1P/00070360/2

138/2

0,1400

1 580,00

15 800,00

09:00

Nieruchomość gruntowa bez uzbrojenia, kształt nieregularny,teren płaski. Na działce znajduje się niewielki fragment budynku gospodarczego stanowiącego odrębną od gruntu własność osoby fizycznej, która jest właścicielem sąsiedniej działki nr 141/1. Dojazd do nieruchomości z drogi lokalnej gminnej. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w terenach wskazanych do zabudowy osiedleńczej.

PsII-0,09 ha, Br-PsII-0,05 ha

 

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Bliższych informacji o nieruchomości objętej powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel. 16 6719818

wew. 40

Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2019 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 25.09.2019 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowany został przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym, w dniu: 19.08.2019 r.

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

 

Przejdź do wpisu

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Fredropol 2, 3, 4

  • 10 maja 2016 07:31

Fredropol, dnia 10.05.2016 r.
GN.6840.2.1.16
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Fredropol ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:

Obręb
Geodezyjny Nr KW
 
Nr działki Powierzchnia działki w ha Wadium
w PLN
Cena wywoławcza brutto
w PLN
Przetarg godzina Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Fredropol
PR1P/00022646/0
2 0,9100 3 500,00 35 000,00 09:30 Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym na cele produkcji rolniczej i leśnej. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami leśnymi nieutwardzonymi.
LsV – 0,7000 ha, Lzr PsV – 0,1800 ha, PsV – 0,0300 ha
Fredropol
PR1P/00022646/0
3 0,9900 3 800,00 38 000,00 10:00 Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym na cele produkcji rolniczej i leśnej. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami leśnymi nieutwardzonymi.
LsV – 0,9900 ha
 
Fredropol
PR1P/00093191/3
 
4 1,9100 7 300,00 73 000,00 10:30 Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym na cele produkcji rolniczej i leśnej. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami leśnymi nieutwardzonymi.
LsV – 1,8300 ha, Lzr PsIV – 0,0200 ha, Lzr PsV – 0,0600 ha
Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 17, tel 16 6719818 wew. 37
Przetargi odbędą się w dniu 10.06.2016 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 17.
Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu
Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 06.06.2016 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, w dniach: 15.02.2016 r., 08.04.2016 r. UWAGA: Przeniesienie prawa własności nieruchomości uzależnione będzie od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w art. 37a – 37k ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 10.12.2015)
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 

Przejdź do wpisu
Powrót