Menu Podmiotowe menu ikonka

2023-08-10 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Kupiatycze 228/5

 • 10 sierpnia 2023 09:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Kupiatycze 228/5

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 10.08.2023 r.

GN.6840.7.23

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Kupiatycze

228/5

0,0330

PR1P/00050714/3

10 000,00

Nieruchomość gruntowa, teren płaski, kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta. Przez część działki przebiega sieć gazowa, wodociągowa, od strony drogi przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Na działce znajdują się ruiny budynku mieszkalnego drewnianego przeznaczonego do rozbiórki. Działka ogrodzona jest ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach z rur stalowych z cokołem betonowym i bramą stalową z furtką. Działka zakrzewiona i zadrzewiona. Działka stanowi dojazd do nieruchomości zabudowanej tj. dz. nr 135. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w terenach wskazanych do zabudowy osiedleńczej. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. dr-0,0330 ha

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 2, tel. 16 6719818 wew. 40. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 21.09.2023 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 10.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2023-08-10 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady 457/14 - 457/22

 • 10 sierpnia 2023 09:49

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady 457/14 - 457/22

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 10.08.2023 r.

GN.6840.6.23

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Nowe Sady

457/22

0,3451

PR1P/00072276/0

35 000,00

Nieruchomość gruntowa, bez uzbrojenia, teren płaski, kształt bardzo nieregularny. Działka jest częściowo zadrzewiona i zakrzewiona, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Dojazd do działki utrudniony. Lzr-PsVI-0,1834 ha, N-0,1617 ha

Nowe Sady

457/21

0,3066

PR1P/00072276/0

34 000,00

Nieruchomość gruntowa, bez uzbrojenia, teren płaski, kształt nieregularny. Działka jest częściowo zadrzewiona i zakrzewiona, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Dojazd do działki utrudniony. Lzr-PsVI-0,2519 ha, N-0,0547 ha

Nowe Sady

457/20

0,3050

PR1P/00072276/0

34 000,00

Nieruchomość gruntowa, bez uzbrojenia, teren płaski, kształt nieregularny. Działka jest częściowo zadrzewiona i zakrzewiona, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Dojazd do działki utrudniony. Lzr-PsVI-0,1278 ha, PsVI-0,0222 ha, N-0,1550 ha

Nowe Sady

457/19

0,3052

PR1P/00072276/0

34 000,00

Nieruchomość gruntowa, bez uzbrojenia, teren płaski, kształt nieregularny. Działka jest częściowo zadrzewiona i zakrzewiona, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Dojazd do działki utrudniony. Lzr-PsVI-0,0550 ha, PsVI-0,1035 ha, N-0,1467 ha

Nowe Sady

457/18

0,3065

PR1P/00072276/0

34 000,00

Nieruchomość gruntowa, bez uzbrojenia, teren płaski, kształt nieregularny. Działka jest częściowo zadrzewiona i zakrzewiona, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Dojazd do działki utrudniony. Lzr-PsVI-0,0766 ha, PsVI-0,0811 ha, N-0,1488 ha

Nowe Sady

457/17

0,3057

PR1P/00072276/0

34 000,00

Nieruchomość gruntowa, bez uzbrojenia, teren płaski, kształt nieregularny. Działka jest częściowo zadrzewiona i zakrzewiona, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Dojazd do działki utrudniony. Lzr-PsVI-0,1809 ha, PsVI-0,0205 ha, N-0,1043 ha

Nowe Sady

457/16

0,3032

PR1P/00072276/0

34 000,00

Nieruchomość gruntowa, bez uzbrojenia, teren płaski, kształt nieregularny. Działka jest częściowo zadrzewiona i zakrzewiona, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Dojazd do działki utrudniony. Lzr-PsVI-0,2219 ha, PsVI-0,0231 ha, N-0,0582 ha

Nowe Sady

457/15

0,3038

PR1P/00072276/0

34 000,00

Nieruchomość gruntowa, bez uzbrojenia, teren płaski, kształt nieregularny. Działka jest częściowo zadrzewiona i zakrzewiona, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Dojazd do działki utrudniony. Lzr-PsVI-0,2387 ha, PsVI-0,0177 ha, N-0,0474 ha

Nowe Sady

457/14

0,3074

PR1P/00072276/0

34 000,00

Nieruchomość gruntowa, bez uzbrojenia, teren płaski, kształt nieregularny. Działka jest częściowo zadrzewiona i zakrzewiona, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Dojazd do działki z drogi gruntowej nieutwardzonej. Lzr-PsVI-0,2403 ha, N-0,0671 ha

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 2, tel. 16 6719818 wew. 40. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 21.09.2023 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 10.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2023-07-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie Gminy Fredropol - Fredropol, Rybotycze, Sierakośce, Kniażyce

 • 03 lipca 2023 13:39

2023-07-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie Gminy Fredropol - Fredropol, Rybotycze, Sierakośce, Kniażyce

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 03 lipca 2023 r.

GN.6845.11.23

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Okres trwania użyczenia

Cel użyczenia

Fredropol

Nieruchomość składająca się z działki nr 172/1 o pow. 0,9494 ha i działki nr 177/20 o pow. 0,3817 ha, KW Nr PR1P/00102580/4, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

1,3311 ha

3 lata

działalność sportowa

Rybotycze, Sierakośce, Kniażyce

Poszczególne części nieruchomości gminnych o pow. 1,20 m x 1,20 m, tj. cz. działki nr 250 obrębu Rybotycze w lokalizacji obok budynku dawnej szkoły, cz. działki nr 130/2 obrębu Sierakośce w lokalizacji obok świetlicy wiejskiej oraz cz. działki nr 138/1 obrębu Kniażyce w lokalizacji obok świetlicy wiejskiej, KW Nr PR1P/00089105/3, KW Nr PR1P/00053424/4, KW Nr PR1P/00070361/9, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

4,32 m²

3 lata

działalność humanitarna

 

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 2 tel. 16 6719818 wew. 40.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 03.07.2023 r. do 24.07.2023 r.

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2023-07-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice - część działki nr 2/109, działka nr 2/69, część działki nr 2/101

 • 03 lipca 2023 13:32

2023-07-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice - część działki nr 2/109, działka nr 2/69, część działki nr 2/101

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Fredropol, dnia 03 lipca 2023 r.

GN.6845.10.23

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Młodowice

Część działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha, KW Nr PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Działka nr 2/69 o pow. 0,0020 ha, KW Nr PR1P/00064500/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0300 ha z pow. 1,2800 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0300

3 lata

rolny

 

 

Bliższych informacji o nieruchomości objętej powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 2 tel. 16 6719818 wew. 40.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 03.07.2023 r. do 24.07.2023 r.

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2023-04-26 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie Gminy Fredropol - Sala Gminnego Ośrodka Kultury ...

 • 26 kwietnia 2023 11:59

2023-04-26 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie Gminy Fredropol - Sala Gminnego Ośrodka Kultury ...

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 26 kwietnia 2023 r.

GN.6845.7.23

 

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Okres trwania użyczenia

Cel użyczenia

Fredropol

 

Sala Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zapleczem kuchennym o łącznej pow. 254 m² (sala duża 203 m², pomieszczenie pomocnicze 13 m², pomieszczenie kuchenne 38 m²) znajdujące się w budynku zlokalizowanym na działkach nr 220/4 i nr 414/2 w obrębie Fredropol, KW Nr PR1P/00066259/0 oraz KW Nr PR1P/00095415/4

 

254 m²

7 lat

realizacja przedsięwzięć kulturalnych

 

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 2 tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 26.04.2023 r. do 17.05.2023 r.

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2023-04-25 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki, części działki nr 29, 220/4, 2/105, 2/109

 • 25 kwietnia 2023 11:38

2023-04-25 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki, części działki nr 29, 220/4, 2/105, 2/109

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Fredropol, dnia 25 kwietnia 2023 r.

GN.6845.6.23

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Huwniki

Część działki nr 29 o pow. 0,0010 ha z pow. 0,2000 ha KW Nr PR1P/00019911/5 brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0010

3 lata

 

handlowy

 

Fredropol

Część działki nr 220/4 o pow. 0,0079 ha z pow. 0,1207 ha, KW Nr PR1P/00066259/0, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0079

3 lata

powiększenie posesji

Młodowice

Część działki nr 2/105 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,1754 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/109 o pow. 0,0030 ha z pow. 0,1754 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0030

3 lata

ustawienie garażu

 

Bliższych informacji o nieruchomości objętej powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 2 tel. 16 6719818 wew. 40.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 25.04.2023 r. do 16.05.2023 r.

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2023-03-06 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki, Posada Rybotycka, Sopotnik, Rybotycze

 • 06 marca 2023 12:02

2023-03-06 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki, Posada Rybotycka, Sopotnik, Rybotycze

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 06.03.2023 r.

GN.6840.2.23

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Huwniki

313/56

0,9394

PR1P/00019918/4

50 000,00

Nieruchomość gruntowa bez uzbrojenia, teren w znacznych spadkach, kształt nieregularny. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym, w terenach lasów oraz w obszarach rolnych wyłączonych z zabudowy. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej.

PsV-0,5741 ha, PsLzrV-0,3653 ha

Posada Rybotycka

27/1

0,5300

PR1P/00097570/2

60 000,00

Nieruchomość gruntowa leśna położona w kompleksie obszarów leśnych, bez uzbrojenia, teren w spadkach, kształt nieregularny. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym, w terenach lasów. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni gruntowej. LsV-0,53 ha

Sopotnik

14

0,1000

PR1P/00118201/9

15 000,00

Nieruchomość gruntowa w niewielkich spadkach, kształt nieregularny. Część działki użytkowana, jako droga utwardzona żwirem, stanowi dojazd do nieruchomości zabudowanej. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym w terenach ścieżek rowerowych, w terenach lasów. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. dr-0,10 ha

Rybotycze

500/4

2,7500

PR1P/00089104/6

140 000,00

Nieruchomość gruntowa zadrzewiona, zakrzewiona, teren płaski, kształt nieregularny. Przez działkę przebiega sieć energetyczna NN. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park krajobrazowy, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy, Tereny zagrożone powodzią Q1 rzeki Wiar. RIVb-0,07 ha, LsVI-0,38 ha, PsIV-0,65 ha, N-0,32 ha, LzrPsIV-1,33 ha

Rybotycze

500/6

1,4100

PR1P/00089104/6

70 000,00

Nieruchomość gruntowa zadrzewiona, zakrzewiona, teren płaski, kształt nieregularny. Przez działkę przebiega sieć energetyczna NN. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park krajobrazowy, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy, Tereny zagrożone powodzią Q1 rzeki Wiar. PsVI-0,58 ha, LzrPsVI-0,83 ha

Rybotycze

500/9

4,3300

PR1P/00089104/6

215 000,00

Nieruchomość gruntowa zadrzewiona, zakrzewiona, teren płaski, kształt nieregularny. Działka jest częściowo nieruchomością leśną. Drzewostan zróżnicowany z przewagą graba. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park krajobrazowy, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy, Tereny zagrożone powodzią Q1 rzeki Wiar. LsV-3,47 ha, PsVI – 0,54 ha, LzrPsVI-0,30 ha, RIVb-0,02 ha

Rybotycze

504/7

1,2900

PR1P/00089104/6

65 000,00

Nieruchomość gruntowa zadrzewiona, zakrzewiona, teren płaski, kształt nieregularny. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park krajobrazowy, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy, Tereny zagrożone powodzią Q1 rzeki Wiar. LzrPsV-1,29 ha

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 2, tel. 16 6719818 wew. 40

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 17.04.2023 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 06.03.2023 r. do 27.03.2023 r.

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek


 

Przejdź do wpisu

2023-02-22 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, części działek nr 2/33, 2/60, 2/101, 308

 • 22 lutego 2023 10:44

2023-02-22 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, części działek nr 2/33, 2/60, 2/101, 308

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 22 luty 2023 r.

GN.6845.4.23

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Młodowice

Część działki nr 2/33 o pow. 0,0010 ha z pow. 0,0983 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0010

3 lata

miejsce parkingowe

Młodowice

Część działki nr 2/60 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,1085 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0500 ha z pow. 1,2800 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0500

3 lata

rolny

Sierakośce

Część działki nr 308 o pow. 0,0002 ha z pow. 1,1100 ha, KW Nr PR1P/00053424/4, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0002

3 lata

ustawienie tablicy reklamowej

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 2 tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 22.02.2023 r. do 15.03.2023 r.

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2023-01-25 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/105

 • 25 stycznia 2023 11:37

2023-01-25 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/105

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 25.01.2023 r.

GN.6845.3.23

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Młodowice

Część działki nr 2/105 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,1754 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 25.01.2023 r. do 15.02.2023 r.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2023-01-02 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/101

 • 02 stycznia 2023 11:20

2023-01-02 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/101

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 02 stycznia 2023 r.

GN.6845.1.23

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0500 ha z pow. 1,2800 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0500

3 lata

rolny

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0300 ha z pow. 1,2800 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0300

3 lata

rolny

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0300 ha z pow. 1,2800 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0300

3 lata

rolny

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0550 ha z pow. 1,2800 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0550

3 lata

rolny

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0300 ha z pow. 1,2800 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0300

3 lata

rolny

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0300 ha z pow. 1,2800 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0300

3 lata

rolny

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0700 ha z pow. 1,2800 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0700

3 lata

rolny

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,1100 ha z pow. 1,2800 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,1100

3 lata

rolny

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0550 ha z pow. 1,2800 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0550

3 lata

rolny

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0700 ha z pow. 1,2800 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0700

3 lata

rolny

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0400 ha z pow. 1,2800 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0400

3 lata

rolny

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0100 ha z pow. 1,2800 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0100

3 lata

rolny

 

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 02.01.2023 r. do 23.01.2023 r.

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2022-12-05 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Fredropol, część działki nr 215/5

 • 05 grudnia 2022 10:40

2022-12-05 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Fredropol, część działki nr 215/5

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Fredropol, dnia 05 grudnia 2022 r.

GN.6845.21.22

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Fredropol

Część działki nr 215/5 o pow. 0,0500 z pow. 0,36 ha, KW Nr PR1P/00002769/2, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,05

3 lata

rekreacyjny

 

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 05.12.2022 r. do 27.12.2022 r.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2022-11-02 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Kniażyce, części działki nr 311 oraz Nowe Sady, część działki nr 101/7

 • 02 listopada 2022 11:20

2022-11-02 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Kniażyce, części działki nr 311 oraz Nowe Sady, część działki nr 101/7

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Fredropol, dnia 02.11.2022 r.

GN.6845.20.22

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Kniażyce

Część działki nr 311 i część działki nr 258 o łącznej pow. 0,18 ha z pow. 14,33 ha, KW Nr PR1P/00015111/9 i KW Nr PR1P/00070360/2 brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny rolno-leśne

0,18

3 lata

rolny

Kniażyce

Część działki nr 311 o pow. 0,7400 ha z pow. 14,03 ha, KW Nr PR1P/00015111/9, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny rolno-leśne

0,74

5 lat

rolny

Nowe Sady

Część działki nr 101/7 o pow. 0,0005 ha z pow. 0,09 ha, KW Nr PR1P/00011549/0, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0005

3 lata

ustawienie tablicy reklamowej

 

Bliższych informacji o nieruchomości objętej powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 02.11.2022 r. do 23.11.2022 r.

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

 

Przejdź do wpisu

2022-10-24 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/101

 • 24 października 2022 09:31

2022-10-24 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/101

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 24.10.2022 r.

GN.6845.19.22

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0020 ha z pow. 1,28 ha PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 24.10.2022 r. do 14.11.2022 r.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2022-09-27 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/33 oraz nr 2/109, Huwniki, część działki nr 135/4

 • 27 września 2022 10:46

2022-09-27 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/33 oraz nr 2/109, Huwniki, część działki nr 135/4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 27.09.2022 r.

GN.6845.18.22

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Młodowice

Część działki nr 2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Huwniki

Część działki nr 135/4 o pow. 0,0004 ha z pow. 0,95 ha, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0004

5 lat

montaż urządzenia dystrybucyjnego OLT

 

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 27.09.2022 r. do 18.10.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2022-08-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 • 01 sierpnia 2022 06:47

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Fredropol, dnia 01 sierpnia 2022 r.

GN.6845.13.22

 

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Huwniki

Część działki nr 135/2 o pow. 0,01 ha z pow. 0,13 ha, KW Nr PR1P/00050717/4, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,01

3 lata

rolny

Gruszowa

Część działki nr 639/12 o pow. 0,0003 ha z pow. 0,53 ha, KW Nr PR1P/00083863/2, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0003

3 lata

ustawienie tablicy reklamowej

 

 

Bliższych informacji o nieruchomości objętej powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 01.08.2022 r. do 22.08.2022 r.

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

 


Przejdź do wpisu

2022-07-06 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/52, Sierakośce 141/2

 • 06 lipca 2022 11:50

2022-07-06 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/52, Sierakośce 141/2

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 06.07.2022 r.

GN.6840.5.22

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Nowe Sady

612/52

0,2110

PR1P/00072276/0

18 000,00

Nieruchomość gruntowa niezabudowana i nieuzbrojona, kształt nieregularny, teren płaski. Dojazd do działki z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka zlokalizowana jest w terenach objętych zapisami: Przemysko-Dynowski obszar chronionego krajobrazu, złoża kruszywa wskazane do eksploatacji, obszary rolne wyłączone z zabudowy, tereny zagrożone powodzią Q1 rzeki Wiar. Przeniesienie prawa własności nastąpi wraz z ustanowieniem na niej służebności gruntowej przechodu i przejazdu pasem szerokości 5 metrów na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 627 obrębu Nowe Sady celem zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej. PsIV – 0,0428 ha, PsV – 0,1682 ha

Sierakośce

141/2

0,2800

PR1P/00053424/4

22 000,00

Nieruchomość gruntowa niezabudowana i nieuzbrojona, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren płaski. Działka zadrzewiona i zakrzewiona – drzewa samosiejki. Wzdłuż granicy działki od strony wschodniej przebiega napowietrzna linia energetyczna. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Konieczne jest ustanowienie służebności drogi koniecznej na prywatnych działkach sąsiednich po przeniesieniu prawa własności. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka zlokalizowana jest w terenach objętych zapisami: Przemysko-Dynowski obszar chronionego krajobrazu, obszary rolne wyłączone z zabudowy. RIVa - 0,28 ha

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 17.08.2022 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 06.07.2022 r. do 27.07.2022 r.

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2022-05-30 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/109

 • 30 maja 2022 09:29

2022-05-30 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/109

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 30.05.2022 r.

GN.6845.10.22

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Młodowice

Część działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 30.05.2022 r. do 20.06.2022 r.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2022-04-06 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady część działki nr 436/3

 • 06 kwietnia 2022 11:07

2022-04-06 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady część działki nr 436/3

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Fredropol, dnia 06.04.2022 r.

GN.6845.8.22

 

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Nowe Sady

Część działki nr 436/3 o pow. 0,50 ha z pow. 2,53 ha, KW Nr PR1P/00072276/0, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park Krajobrazowy, tereny lasów, tereny wskazane do zadrzewień

0,50

3 lata

rolny

 

 

Bliższych informacji o nieruchomości objętej powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 06.04.2022 r. do 27.04.2022 r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2022-04-05 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Kupiatycze 46/13

 • 05 kwietnia 2022 12:18

2022-04-05 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Kupiatycze 46/13

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Fredropol, dnia 05.04.2022 r.

GN.6840.3.22

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości

w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Kupiatycze

46/13

0,02

PR1P/00070265/6

2 500,00

Nieruchomość gruntowa, położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych, naprzeciw szkoły podstawowej w Kupiatyczach. Na działce znajduje się kanalizacja sanitarna. Teren w niewielkim spadku, kształt nieregularny zbliżony do trapezu. Dojazd do działki z drogi powiatowej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka położona jest w obszarach rolnych wyłączonych z zabudowy. PsII-0,02 ha

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 17.05.2022 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 05.04.2022 r. do 26.04.2022 r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

 

Przejdź do wpisu

2022-03-22 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Rybotycze 500/2, Rybotycze 504/2

 • 22 marca 2022 13:29

2022-03-22 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Rybotycze 500/2, Rybotycze 504/2

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 22.03.2022 r.

GN.6840.2.22

Wójt Gminy Fredropol

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Rybotycze

500/2

4,5400

PR1P/00089104/6

200 000,00

Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym, teren w znacznych spadkach. Działka jest częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park krajobrazowy, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy. LsV-0,3100 ha, PsLzrIV-4,23 ha

Rybotycze

504/2

8,9000

PR1P/00089104/6

500 000,00

Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym, teren oraz jego sąsiedztwo silnie zróżnicowane pod względem rzeźby terenu. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Park krajobrazowy, Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Obszary rolne wyłączone z zabudowy, Tereny zagrożone powodzią Q1 rzeki Wiar, Tereny lasów. PsLzrIV-4,7300 ha, PsLzrV-4,17 ha

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 04.05.2022 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 22.03.2022 r. do 12.04.2022 r.

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2022-02-28 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady, działka nr 498/6

 • 28 lutego 2022 13:43

2022-02-28 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady, działka nr 498/6

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Fredropol, dnia 28.02.2022 r.

GN.6845.4.22

 

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Nowe Sady

Działka nr 498/6 o pow. 0,30 ha, KW Nr PR1P/00072925/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny rolne

0,30

3 lata

rolny

 

 

Bliższych informacji o nieruchomości objętej powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 28.02.2022 r. do 21.03.2022 r.

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2021-12-17 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Sierakośce - część działki nr 330

 • 17 grudnia 2021 11:00

2021-12-17 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Sierakośce - część działki nr 330

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 17.12.2021 r.

GN.6845.17.21

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Sierakośce

Część działki nr 330 o pow. 0,27 ha z pow. 0,31 ha, PR1P/00053424/4, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – obszary rolne wyłączone z zabudowy

0,27

3 lata

cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 17.12.2021 r. do 07.01.2022 r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Rybotycze 272/37

 • 19 października 2021 10:40

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Rybotycze 272/37

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Fredropol, dnia 19.10.2021 r.

GN.6840.9.21

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości

w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Rybotycze

272/37

0,1000

PR1P/00067598/5

200 000,00

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym z częścią użytkową. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizację sanitarną odprowadzaną do zbiornika bezodpływowego. Kształt działki nieregularny, teren płaski. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka położona jest w terenie przeznaczonym na cele zabudowy osiedleńczej oraz znajduje się w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000” i w Parku Krajobrazowym. Br-PsIV-0,1000 ha.

Budynek mieszkalny z częścią użytkową jest obiektem wolnostojącym, parterowym, ze strychem nieużytkowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku – średni, pow. zabudowy: 145 m², pow. użytkowa: 116 m². Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, oświetleniową, ogrzewanie: grzejniki elektryczne, w lokalu mieszkalnym ogrzewanie centralne etażowe zasilane z kotła co na paliwo stałe.

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 30.11.2021 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 19.10.2021 r. do 09.11.2021 r.

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/12, 612/70

 • 14 października 2021 09:53

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe  Sady 612/12, 612/70

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 14.10.2021 r.

GN.6840.8.21

Wójt Gminy Fredropol

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Nowe Sady

612/12

0,3265

PR1P/00072276/0

15 000,00

Nieruchomość gruntowa, bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu, obszary rolne wyłączone z zabudowy, tereny zagrożone powodzią Q1 rzeki Wiar. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni utwardzonej. Działka jest częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. PsV-0,0673 ha, PsVI-0,1600 ha, N-0,0992 ha

Nowe Sady

612/70

0,0626

PR1P/00072276/0

3 000,00

Nieruchomość gruntowa, bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu, złoża kruszywa wskazane do eksploatacji, obszary rolne wyłączone z zabudowy, tereny zagrożone powodzią Q1 rzeki Wiar. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. PsV-0,0626 ha

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 25.11.2021 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 14.10.2021 r. do 04.11.2021 r.

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/109

 • 01 października 2021 10:50

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/109

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 01.10.2021 r.

GN.6845.14.21

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Młodowice

Część działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 01.10.2021 r. do 22.10.2021 r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady 1954/4, Nowosiółki Dydyńskie 301

 • 01 października 2021 10:43

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe  Sady 1954/4, Nowosiółki Dydyńskie 301

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 01.10.2021 r.

GN.6840.7.21

Wójt Gminy Fredropol

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Nowe Sady

1954/4

0,1481

PR1P/00011401/1

13 000,00

Nieruchomość gruntowa, bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka położona jest w terenie przeznaczonym na cele zabudowy osiedleńczej oraz znajduje się w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000” i w Parku Krajobrazowym. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Występuje konieczność ustanowienia służebności drogi koniecznej na prywatnych działkach sąsiednich po przeniesieniu prawa własności. Działka jest zadrzewiona i zakrzewiona. RIVa-0,0684 ha, LzrPsIV-0,0797 ha

Nowosiółki Dydyńskie

301

0,0498

PR1P/00052715/4

5 000,00

Nieruchomość gruntowa, bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka położona jest w terenie przeznaczonym na cele zabudowy osiedleńczej oraz znajduje się w Parku Krajobrazowym. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. Nad działką przebiega linia napowietrzna energetyczna NN. RIVa-0,0498 ha

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 12.11.2021 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 01.10.2021 r. do 22.10.2021 r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Fredropol 2, 3, 4, 7; Huwniki 292/22

 • 23 sierpnia 2021 11:22

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Fredropol 2, 3, 4, 7; Huwniki 292/22

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 23.08.2021 r.

GN.6840.5.21

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Fredropol

2

0,9100

PR1P/00022646/0

40 000,00

Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarach objętych zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park Krajobrazowy, Tereny lasów. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Występuje konieczność ustanowienia służebności drogi koniecznej na prywatnych działkach sąsiednich po przeniesieniu prawa własności. LsV–0,7000 ha, LzrPsV–0,1800 ha, PsV–0,0300 ha

Fredropol

3

0,9900

PR1P/00022646/0

52 000,00

Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarach objętych zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park Krajobrazowy, Tereny lasów. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Występuje konieczność ustanowienia służebności drogi koniecznej na prywatnych działkach sąsiednich po przeniesieniu prawa własności. LsV–0,9900 ha

Fredropol

4

1,9100

PR1P/00093191/3

100 000,00

Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarach objętych zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park Krajobrazowy, Tereny lasów. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Występuje konieczność ustanowienia służebności drogi koniecznej na prywatnych działkach sąsiednich po przeniesieniu prawa własności. LsV–1,8300 ha, LzrPsIV–0,0200 ha, LzrPsV – 0,0600 ha

Fredropol

7

1,0600

PR1P/00022646/0

55 000,00

Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarach objętych zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park Krajobrazowy, Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami leśnymi nieutwardzonymi. LsV–1,0600 ha

Huwniki

292/22

26,6484

PR1P/00019918/4

700 000,00

Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt bardzo nieregularny, teren o znacznych spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarach objętych zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park Krajobrazowy, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami leśnymi nieutwardzonymi. LsIV-26,6484 ha.

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19,

tel. 16 6719818 wew. 40

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 04.10.2021 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 23.08.2021 r. do 13.09.2021 r.

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice 2/102, 2/103, 204/2, 204/3

 • 04 sierpnia 2021 09:12

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice 2/102, 2/103, 204/2, 204/3

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 04.08.2021 r.

GN.6840.4.21

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Młodowice

2/102

0,0035

PR1P/00069080/5

750,00

Nieruchomość gruntowa, bez uzbrojenia, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele zabudowy osiedleńczej. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. PsII-0,0035 ha

Młodowice

2/103

0,0039

PR1P/00069080/5

800,00

Nieruchomość gruntowa, bez uzbrojenia, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele zabudowy osiedleńczej. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. PsII-0,0039 ha

Młodowice

204/2

0,3047

PR1P/00094634/8

430 000,00

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem dawnej szkoły podstawowej oraz budynkiem gospodarczym. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizację sanitarną. Kształt działki nieregularny, teren płaski. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele zabudowy osiedleńczej. Bi-0,1528 ha, PsIII-0,1519 ha

Budynek użytkowy o funkcji oświatowej znajdujący się na nieruchomości jest obiektem wolnostojącym, parterowym, z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku – średni, pow. zabudowy: 285 m², pow. użytkowa: 323,20 m². Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, grzejniki elektryczne oraz ogrzewanie centralne na piętrze.

Młodowice

204/3

0,4097

PR1P/00094634/8

75 000,00

Nieruchomość gruntowa, uzbrojona, o kształcie nieregularnym teren płaski. Działka zadrzewiona i zakrzewiona. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele zabudowy osiedleńczej. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. PsIII-0,4097 ha

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 15.09.2021 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 04.08.2021 r. do 25.08.2021 r.

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek


 

Przejdź do wpisu

2021-06-23 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowosiółki Dydyńskie - Część działki nr 139

 • 23 czerwca 2021 06:59

2021-06-23 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowosiółki Dydyńskie - Część działki nr 139

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Fredropol, dnia 23.06.2021 r.

GN.6845.9.21

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Nowosiółki Dydyńskie

Część działki nr 139 o pow. 0,0400 ha z pow. 1,2658 ha, KW Nr PR1P/00071715/3, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny rolne

0,0400

3 lata

rolny

 

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19

tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 23.06.2021 r. do 14.07.2021 r.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek


 

Przejdź do wpisu

2021-06-02 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowosiółki Dydyńskie, Część działki nr 139

 • 23 czerwca 2021 06:59

2021-06-02 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowosiółki Dydyńskie, Część działki nr 139

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Fredropol, dnia 02.06.2021 r.

GN.6845.8.21

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Nowosiółki Dydyńskie

Część działki nr 139 o pow. 0,0300 ha z pow. 1,2658 ha, KW Nr PR1P/00071715/3, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny rolne

0,0300

3 lata

rolny

 

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19

tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 02.06.2021 r. do 23.06.2021 r.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek


 

Przejdź do wpisu

2021-05-19 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady, Część działki nr 274

 • 19 maja 2021 08:41

2021-05-19 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady, Część działki nr 274

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Fredropol, dnia 19.05.2021 r.

GN.6845.6.21

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Nowe Sady

Część działki nr 274 o pow. 0,0450 ha z pow. 0,0700 ha, KW Nr PR1P/00072276/0, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny rolne

0,0450

3 lata

rolny

 

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19

tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 19.05.2021 r. do 09.06.2021 r.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek


 

Przejdź do wpisu

2021-04-30 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/109

 • 30 kwietnia 2021 07:43

2021-04-30 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/109

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 30.04.2021 r.

GN.6845.5.21

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Młodowice

Część działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 30.04.2021 r. do 21.05.2021 r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek


 

Przejdź do wpisu

2021-04-22 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady 446/6, Sierakośce 148/1

 • 22 kwietnia 2021 11:41

2021-04-22 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady 446/6, Sierakośce 148/1

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 22.04.2021 r.

GN.6840.3.21

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Nowe Sady

446/6

0,8164

PR1P/00072276/0

35 000,00

Nieruchomość gruntowa niezabudowana i nieuzbrojona, kształt nieregularny, teren płaski, położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, dojazd możliwy przez sąsiednią działkę gminną nr 148/1 obrębu Sierakośce, która z chwilą zbycia obciążona zostanie służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy przedmiotowej nieruchomości. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka zlokalizowana jest w Przemysko-Dynowskim obszarze chronionego krajobrazu, terenach kopalni żwiru, terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar.

Ps-Lzr-V – 0,8164 ha

Sierakośce

148/1

8,6300

PR1P/00053424/4

345 000,00

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt nieregularny, teren płaski z miejscowymi wzniesieniami, położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki z drogi powiatowej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka zlokalizowana jest w Przemysko-Dynowskim obszarze chronionego krajobrazu, terenach kopalni żwiru, obszarach rolnych wyłączonych z zabudowy, terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Przeniesienie prawa własności nastąpi wraz z ustanowieniem na niej służebności gruntowej przechodu i przejazdu pasem szerokości 5 metrów na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 446/6 obrębu Nowe Sady celem zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej. Ponadto na działce znajduje się gminna przepompownia ścieków i przeniesienie prawa własności nastąpi wraz z ustanowieniem na niej służebności przesyłu na rzecz Gminy Fredropol celem korzystania z części nieruchomości w związku ze znajdującym się na niej urządzeniem infrastruktury technicznej.

N-1,2600 ha, PsVI-0,04 ha, Lz-4,10 ha, PsV-0,87 ha, PsIV-0,01 ha, RV-1,18 ha, RIVb-1,11 ha, RIVa-0,06 ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 04.06.2021 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 22.04.2021 r. do 13.05.2021 r.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek


 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowosiółki Dydyńskie - Część działki nr 139

 • 26 marca 2021 12:20

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowosiółki Dydyńskie - Część działki nr 139

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Fredropol, dnia 26.03.2021 r.

GN.6845.4.21

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Nowosiółki Dydyńskie

Część działki nr 139 o pow. 0,1500 ha z pow. 1,2658 ha, KW Nr PR1P/00071715/3, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny rolne

0,1500

3 lata

rolny

 

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19

tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 26.03.2021 r. do 16.04.2021 r.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek


 

Przejdź do wpisu

2021-03-08 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki 155/51, Nowe Sady 25/1

 • 08 marca 2021 08:50

2021-03-08 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki 155/51, Nowe Sady 25/1

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 08.03.2021 r.

GN.6840.2.21

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Huwniki

155/51

0,7244

PR1P/00064900/5

90 000,00

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie nieregularnym, teren płaski, uzbrojona w energię elektryczną. Dojazd do działki z drogi lokalnej gruntowej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele zabudowy osiedleńczej. Na działce znajduje się słup żelbetowy okrągły wraz ze słupową stacją transformatorową St.15/0,4 kV Huwniki 7 systemu sieci TN-C, linia kablowa SN zasilająca i linia kablowa NN.

RII-0,2823 ha, RIIIa-0,4421 ha.

Nowe Sady

25/1

0,2600

PR1P/00011408/0

200 000,00

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem dawnej szkoły podstawowej. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Kształt działki nieregularny, teren płaski. Dojazd do działki drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele zabudowy osiedleńczej.

Ps-BrIV-0,1300 ha, PsIV-0,1300 ha.

Budynek użytkowy o funkcji oświatowej znajdujący się na nieruchomości jest obiektem wolnostojącym, parterowym, podpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku – średni, pow. zabudowy: 187 m², pow. użytkowa: 139,15 m². Budynek wyposażony jest w elektryczną instalację oświetleniową oraz ogrzewanie elektryczne.

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 19.04.2021 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 08.03.2021 r. do 29.03.2021 r.

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek


 

Przejdź do wpisu

2021-02-12 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady

 • 12 lutego 2021 10:06

2021-02-12 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 12.02.2021 r.

GN.6840.1.21

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Nowe Sady

447/7

0,3097

PR1P/00072276/0

25 000,00

Nieruchomość gruntowa o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest również w obszarach o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. Dojazd do działki drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. N-0,3097 ha.

Nowe Sady

447/8

0,3092

PR1P/00072276/0

25 000,00

Nieruchomość gruntowa o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest również w obszarach o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. Dojazd do działki drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. N-0,3092 ha.

Nowe Sady

447/9

0,3094

PR1P/00072276/0

25 000,00

Nieruchomość gruntowa o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest również w obszarach o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. Dojazd do działki drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. N-3094 ha.

Nowe Sady

447/10

0,3098

PR1P/00072276/0

25 000,00

Nieruchomość gruntowa o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest również w obszarach o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. Dojazd do działki drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. N-3098 ha.

Nowe Sady

447/11

0,3094

PR1P/00072276/0

25 000,00

Nieruchomość gruntowa o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest również w obszarach o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. Dojazd do działki drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. N-0,3094 ha.

Nowe Sady

447/12

0,3095

PR1P/00072276/0

25 000,00

Nieruchomość gruntowa o kształcie nieregularnym, teren płaski, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest również w obszarach o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. Dojazd do działki drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. N-0,3095 ha.

Nowe Sady

447/13

0,3094

PR1P/00072276/0

25 000,00

Nieruchomość gruntowa o kształcie nieregularnym, teren płaski, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest również w obszarach o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. Dojazd do działki drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. N-0,3094 ha.

Nowe Sady

447/14

0,3095

PR1P/00072276/0

25 000,00

Nieruchomość gruntowa o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest również w obszarach o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. Dojazd do działki drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. N-0,3095 ha.

Nowe Sady

447/15

0,3095

PR1P/00072276/0

25 000,00

Nieruchomość gruntowa o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest również w obszarach o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. Dojazd do działki drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. N-0,3095 ha.

Nowe Sady

447/16

0,3096

PR1P/00072276/0

25 000,00

Nieruchomość gruntowa o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest również w obszarach o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. Dojazd do działki drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. N-0,3096 ha.

Nowe Sady

447/18

0,3096

PR1P/00072276/0

25 000,00

Nieruchomość gruntowa o kształcie nieregularnym, teren płaski, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest również w obszarach o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. Dojazd do działki drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. N-0,3096 ha.

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 26.03.2021 r.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 12.02.2021 r. do 05.03.2021 r.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek


 

Przejdź do wpisu

2021-01-20 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Darowice, działka nr 258

 • 20 stycznia 2021 11:13

2021-01-20 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Darowice, działka nr 258

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 20.01.2021 r.

GN.6845.1.21

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Darowice

Działka nr 258 o pow. 0,1000 ha, brak KW, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – obszary rolne wyłączone z zabudowy

0,1000

3 lata

rolny

 

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19

tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 20.01.2021 r. do 10.02.2021 r.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek


 

Przejdź do wpisu

2020-12-04 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady, Huwniki

 • 04 grudnia 2020 09:57

2020-12-04 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady, Huwniki

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

 

Fredropol, dnia 04.12.2020 r.

GN.6840.7.20

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Nowe Sady

446/5, 447/3, 612/2

5,2301

(łączna powierzchnia nieruchomości)

PR1P/00072276/0

400 000,00

Nieruchomość gruntowa obejmująca następujące działki ewidencyjne: dz. nr 446/5 o pow. 2,01 ha, dz. nr 447/3 o pow. 0,3001 ha i dz. nr 612/2 o pow. 2,92 ha. Teren płaski, kształt nieregularny, dojazd drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej, położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Na terenie nieruchomości znajduje się zbiornik wodny powstały po poborze kruszywa oraz teren utwardzony byłego zakładu eksploatacji kruszywa. Teren ogrodzony siatką na słupkach betonowych. Znikoma część zbiornika znajduje się na sąsiedniej działce nr 2094 obrębu Nowe Sady. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Przemysko-Dynowskim obszarze chronionego krajobrazu, w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, oraz w Parku Krajobrazowym. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest również w obszarach o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym.

Dz. nr 446/5: PsV-0,55 ha, N-1,46 ha, dz. nr 447/3: N-0,3001 ha, dz. nr 612/2: N-2,92 ha.

UWAGA: Przeniesienie prawa własności nieruchomości, uzależnione będzie od spełnienia przez kandydata na nabywcę warunków zapisanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362, zm.).

Nowe Sady

457/7

3,2900

PR1P/00072276/0

160 000,00

Nieruchomość gruntowa bez uzbrojenia, kształt nieregularny, teren płaski, dojazd do działki utrudniony, drogą gruntową nieutwardzoną, położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest również w obszarach o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym.

PsVI-0,3800 ha, N-1,00 ha, Lzr-PsVI-1,91 ha.

UWAGA: Przeniesienie prawa własności nieruchomości, uzależnione będzie od spełnienia przez kandydata na nabywcę warunków zapisanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362, zm.).

Huwniki

158/2

1,7300

PR1P/00019918/4

100 000,00

Nieruchomość gruntowa bez uzbrojenia, kształt nieregularny, teren płaski, dojazd drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej, położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym oraz w terenach zagrożonych powodzią Q1 rzeki Wiar. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest również w obszarach o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. PsV-1,73 ha. UWAGA: Przeniesienie prawa własności nieruchomości, uzależnione będzie od spełnienia przez kandydata na nabywcę warunków zapisanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362, zm.).

 

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 15.01.2021 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 04.12.2020 r. do 28.12.2020 r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek


 

Przejdź do wpisu

2020-11-20 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice

 • 20 listopada 2020 07:22

2020-11-20 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 20.11.2020 r.

GN.6845.18.20

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0150 ha z pow. 1,2800 ha PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0150

3 lata

rolny

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0080 ha z pow. 1,2800 ha PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0080

3 lata

rolny

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0020 ha z pow. 1,2800 ha PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/106 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0687 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 20.11.2020 r. do 11.12.2020 r.

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

 


 

Przejdź do wpisu

2020-10-15 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice

 • 15 października 2020 09:25

2020-10-15 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 15.10.2020 r.

GN.6845.16.20

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0020 ha z pow. 1,2800 ha PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/106 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0687 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/106 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0687 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/106 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0687 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/106 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0687 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/106 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0687 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

 

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 15.10.2020 r. do 05.11.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek


 

Przejdź do wpisu

2020-08-20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 • 20 sierpnia 2020 07:19

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol
 
 Fredropol, dnia 20.08.2020 r.
GN.6840.5.20
 
Wójt Gminy Fredropol
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol
 

Obręb
Geodezyjny
Nr działki Powierzchnia działki w ha Nr księgi wieczystej Cena nieruchomości w PLN Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Huwniki 350/44 0,0169 PR1P/00019918/4 2 600,00 Nieruchomość gruntowa bez uzbrojenia o kształcie nieregularnym, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele zabudowy osiedleńczej. Dojazd do działki z drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej. PsVI-0,0169 ha.
Huwniki 350/45 0,0662 PR1P/00019918/4 10 000,00 Nieruchomość gruntowa bez uzbrojenia o kształcie nieregularnym, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele zabudowy osiedleńczej. Dojazd do działki z drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej. PsVI-0,0662 ha.
UWAGI:
Nad działką przebiega napowietrzna sieć energetyczna SN, której słup żelbetowy znajduje się na działce oraz napowietrzna sieć energetyczna NN, której słup drewniany podwójny (As) z lampą oświetleniową znajduje się na działce. Ponadto nad działką przebiega linia teletechniczna, której słup drewniany również znajduje się na przedmiotowej działce.
Przeniesienie prawa własności działki poprzedzone zostanie ustanowieniem na niej służebności gruntowej przechodu i przejazdu pasem szerokości 5 metrów na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działek nr 21/1 i nr 21/3 obrębu Huwniki celem zapewnienia im dostępu do drogi powiatowej tj. działki nr 1011/5.
 
 
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 01.10.2020 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 20.08.2020 r. do 10.09.2020 r.
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2020-06-24 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie Gminy Fredropol - Fredropol, Rybotycze, Sierakośce, Kniażyce

 • 24 czerwca 2020 07:06

2020-06-24 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie Gminy Fredropol - Fredropol, Rybotycze, Sierakośce, Kniażyce

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 24 czerwca 2020 r.

GN.6845.13.20

 

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Okres trwania użyczenia

Cel użyczenia

Fredropol

Nieruchomość składająca się z działki nr 172/1 o pow. 0,9494 ha i działki nr 177/20 o pow. 0,3817 ha, KW Nr PR1P/00102580/4, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

1,3400 ha

3 lata

działalność sportowa

Rybotycze, Sierakośce, Kniażyce

Poszczególne części nieruchomości gminnych o pow. 1,20 m x 1,20 m, tj. cz. działki nr 250 obrębu Rybotycze w lokalizacji obok budynku szkoły, cz. działki nr 130/2 obrębu Sierakośce w lokalizacji obok świetlicy wiejskiej oraz cz. działki nr 138/1 obrębu Kniażyce w lokalizacji obok świetlicy wiejskiej, KW Nr PR1P/00089105/3, KW Nr PR1P/00053424/4, KW Nr PR1P/00070361/9, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

4,32 m²

3 lata

działalność humanitarna

Kniażyce

Pomieszczenia o łącznej pow. 102 m² znajdujące się na parterze budynku świetlicy wiejskiej w Kniażycach położonej na działce nr 138/1 obrębu Kniażyce, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej KW Nr PR1P/00070361/9

 

102 m²

10 lat

działalność OSP

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818

wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 24.06.2020 r. do 15.07.2020 r.

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

 

Przejdź do wpisu

2020-06-24 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice

 • 24 czerwca 2020 07:01

2020-06-24 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 24 czerwca 2020 r.

GN.6845.12.20

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Młodowice

Część działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha, KW Nr PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Działka nr 2/69 o pow. 0,0020 ha, KW Nr PR1P/00064500/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0020

3 lata

ustawienie garażu

Młodowice

Część działki nr 2/101 o pow. 0,0300 ha z pow. 1,2800 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0300

3 lata

rolny

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 24.06.2020 r. do 15.07.2020 r.

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

 

Przejdź do wpisu

2020-06-10 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki 354/35, 354/37, 354/38, Makowa 82/30

 • 10 czerwca 2020 08:36

2020-06-10 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki 354/35, 354/37, 354/38, Makowa 82/30

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 10.06.2020 r.

GN.6840.4.20

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości w PLN

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Huwniki

354/35

0,4907

PR1P/00102591/4

45 000,00

Nieruchomość rolna, bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogami lokalnymi z drogi powiatowej.

RVI-0,0698 ha, LzrRVI-0,4209 ha

Huwniki

354/37

0,3039

PR1P/00102591/4

30 000,00

Nieruchomość rolna, bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, położona w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogami lokalnymi z drogi powiatowej.

LzrRVI-0,2838 ha, RVI-0,0201 ha

Huwniki

354/38

0,3020

PR1P/00102591/4

30 000,00

Nieruchomość rolna, bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, położona w  sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogami lokalnymi z drogi powiatowej.

RVI-0,0010 ha, LzrRVI-0,3010 ha

 

 

Makowa

 

 

82/30

 

 

0,1300

 

 

PR1P/00050713/6

 

 

13 000,00

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym, teren płaski. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną z drogi powiatowej. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol działka położona jest w terenach przeznaczonych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe. Bliskie sąsiedztwo rzeki Wiar.

Bz-0,1300 ha

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu

22.07.2020 r.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 10.06.2020 r. do 01.07.2020 r.

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

 

Przejdź do wpisu

2020-05-20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol

 • 20 maja 2020 06:29

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol
 
 
Fredropol, dnia 20 maja 2020 r.
GN.6840.3.20
Wójt Gminy Fredropol
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol.
 

Obręb
Geodezyjny
Nr działki Powierzchnia działki w ha Nr księgi wieczystej Cena nieruchomości w PLN Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Darowice 266 0,2900 PR1P/00052062/1 15 000,00 Nieruchomość gruntowa bez uzbrojenia, kształt nieregularny, teren płaski. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarach rolnych wyłączonych z zabudowy. Dojazd do działki drogą lokalną gminną o nawierzchni gruntowej utwardzonej.
RIIIa – 0,2900 ha
Gruszowa 495 0,8400 PR1P/00072904/2 30 000,00 Nieruchomość gruntowa bez uzbrojenia, kształt nieregularny, teren o dużych spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w terenach rolnych wyłączonych z zabudowy oraz w terenach leśnych. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Występuje konieczność ustanowienia służebności drogi koniecznej na prywatnych działkach sąsiednich po przeniesieniu prawa własności.
LsIV – 0,2200 ha, Lzr-RIVb - 0,6200 ha
Nowe Sady 612/7 0,3900 PR1P/00072276/0 25 000,00 Nieruchomość gruntowa bez uzbrojenia, kształt nieregularny, teren płaski, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarze o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami gruntowymi nieutwardzonymi.
N – 0,3300 ha, dr – 0,0600 ha
 
 
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 01.07.2020 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 20.05.2020 r. do 10.06.2020 r.
 
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 

Przejdź do wpisu

2020-05-05 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/109

 • 05 maja 2020 12:16

2020-05-05 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Młodowice, część działki nr 2/109

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol

 

Fredropol, dnia 05 maja 2020 r.

GN.6845.10.20

Wójt Gminy Fredropol

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz

sposób zagospodarowania

 

Powierzchnia działki w ha

 

Okres trwania dzierżawy

Cel dzierżawy

Młodowice

Część działki nr 2/109 o pow. 0,0030 ha z pow. 0,0634 ha, KW Nr PR1P/00069080/5, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej

0,0030

3 lata

ustawienie garażu

 

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 05.05.2020 r. do 26.05.2020 r.

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 • 18 marca 2020 12:56

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol
 
Fredropol, dnia 18.03.2020 r.
GN.6845.8.20
 
Wójt Gminy Fredropol
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.

 
Obręb
Geodezyjny
Nr działki
Nr księgi wieczystej
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz
sposób zagospodarowania
 
Powierzchnia działki w ha
 
Okres trwania dzierżawy
Cel dzierżawy
Huwniki Część działki nr 29 o pow. 0,0010 ha z pow. 0,2000 ha KW Nr PR1P/00019911/5 brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej 0,0010 3 lata  
Handlowy
 
 
 
 
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19
tel. 16 6719818 wew. 40
Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 18.03.2020 r. do 08.04.2020 r.
 
 
 
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie Gminy Fredropol - Kupiatycze 7/3

 • 09 marca 2020 12:10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie Gminy Fredropol - Kupiatycze 7/3

 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie Gminy Fredropol
 
Fredropol, dnia 09 marca 2020 r.
GN.6845.5.5.20
 
Wójt Gminy Fredropol
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie Gminy Fredropol.
 

 
 
Obręb
Geodezyjny
 
 
Opis nieruchomości, Nr księgi wieczystej
 
 
Powierzchnia nieruchomości w m²
 
 
Okres trwania najmu
 
 
Cel najmu
 
 
Stawka czynszu z tytułu najmu za 1 m²
 
 
Kupiatycze
Lokal socjalny położony na I piętrze budynku znajdującego się na dz. nr ew. 7/3 w obrębie Kupiatycze oznaczonego nr porz. 53 Nr KW PR1P/00003919/6  
 
46 m²
 
 
1 rok
 
 
Mieszkalny
 
 
0,45 zł
 
 
 
Bliższych informacji na temat nieruchomości objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy Fredropol – pokój nr 19,
tel. 16 671 98 18 wew. 40
Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 09.03.2020 r. do 30.03.2020 r.
 
 
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Kniażyce 138/2

 • 04 marca 2020 10:14

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Kniażyce 138/2

 
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol
 
 
Fredropol, dnia 04 marca 2020 r.
GN.6840.2.20
Wójt Gminy Fredropol
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol.
 

Obręb
Geodezyjny
Nr działki Powierzchnia działki w ha Nr księgi wieczystej Cena nieruchomości w PLN Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Kniażyce 138/2 0,1400 PR1P/00070360/2 12 000,00 Nieruchomość gruntowa częściowo uzbrojona, kształt nieregularny, teren płaski. Na działce znajduje się niewielki fragment budynku gospodarczego stanowiącego odrębną od gruntu własność osoby fizycznej, która jest właścicielem sąsiedniej działki nr 141/1. Dojazd do nieruchomości z drogi lokalnej gminnej. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w terenach wskazanych do zabudowy osiedleńczej.
PsII–0,0900 ha, Br-PsII-0,0500 ha.
 
 
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 15.04.2020 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 04.03.2020 r. do 25.03.2020 r.
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 

Przejdź do wpisu

2020-02-27 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki

 • 27 lutego 2020 12:50

2020-02-27 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie Gminy Fredropol
 
Fredropol, dnia 27 luty 2020 r.
GN.6845.6.20
 
Wójt Gminy Fredropol
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie Gminy Fredropol.
 

 
 
Obręb
Geodezyjny
 
 
Opis nieruchomości, Nr księgi wieczystej
 
 
Powierzchnia nieruchomości w m²
 
 
Okres trwania najmu
 
 
Cel najmu
 
 
Stawka czynszu z tytułu najmu za 1 m² ( nie zawiera podatku VAT)
 
 
Huwniki
 
Lokal użytkowy położony na parterze budynku świetlicy wiejskiej w Huwnikach (dz. ew. nr 29)
Nr KW PR1P/00019911/5
 
 
50 m²
 
 
10 lat
 
 
Handlowy
 
 
14,00 zł
 
 
Huwniki
 
Lokal użytkowy położony na parterze budynku świetlicy wiejskiej w Huwnikach (dz. ew. nr 29)
Nr KW PR1P/00019911/5
 
 
39 m²
 
 
10 lat
 
 
Handlowy
 
 
14,00 zł
 
 
Bliższych informacji na temat nieruchomości objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy Fredropol – pokój nr 19,
tel. 16 671 98 18 wew. 40
Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 27.02.2020 r. do 19.03.2020 r.
 
 
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 

Przejdź do wpisu
Powrót