Menu Podmiotowe menu ikonka

Wybory ławników

 • 12 września 2023 10:47

Przejdź do wpisu

2023-03-24 - Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie podstawowej kwoty dotacji na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Informacja dot. sprzedaży węgla

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM WĘGLA Z PRZEZNACZENIEM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY FREDROPOL

 • 03 stycznia 2023 11:58

Fredropol, 03.01.2023 r.
OGŁOSZENIE O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM WĘGLA Z PRZEZNACZENIEM DLA GOSPODARSTW
DOMOWYCH Z TERENU GMINY FREDROPOL
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o
zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. Z 2022
r., poz.2236) oraz w związku z nowelizacją w dniu 3 grudnia 2022 r.
rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego
dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego
Wójt Gminy Fredropol informuje o przystąpieniu Gminy Fredropol do zakupu węgla
dla uprawnionych gospodarstw domowych na terenie gminy.
W związku z realizacją powyższego zadania:
1) Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw
domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do
otrzymania dodatku węglowego.
2) Wnioski o zakup węgla można składać w Urzędzie Gminy Fredropol 37-734
Fredropol 15
3) Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku, zakupu węgla będzie można dokonywać w
punkcie sprzedaży wyznaczonym przez Urząd Gminy Fredropol.
O terminie rozpoczęcia sprzedaży i cenie węgla poinformujemy po podpisaniu
stosownej umowy ze spółką prowadzącą sprzedaż węgla gminom.
4) Ilość węgla dostępna dla każdego gospodarstwa domowego w ramach zakupu
preferencyjnego będzie wynosić: - 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r. - 1500
kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.
Urząd Gminy Fredropol INFORMUJE ponadto że,
weszło w życie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego
gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.
jeżeli ustawodawca dopuści, że limit ilości opału dla jednego gospodarstwa
domowego nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 3 tony do wykorzystania w sezonie
grzewczym 2022/2023 wówczas niewykorzystana w 2022 r. ilość paliwa stałego
powiększa limit na 2. okres (tj. od 1 stycznia 2023 r.).
Więcej informacji na temat zakupu węgla zostanie opublikowanych w najbliższym
czasie.
Zapraszamy do składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa na 2023 r.
Do pobrania wniosek poniżej - Wniosek o zakup preferencyjny węgla 2023 
Wójt Gminy Fredropol
Mariusz Śnieżek

Przejdź do wpisu

2022-12-28 - Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Fredropol w 2024 roku.

Przejdź do wpisu

2022-11-24 - Zarządzenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.11.2022 r. - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Fredropol ...

Przejdź do wpisu

2022-10-28 - Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok

Przejdź do wpisu

2022-06-02 Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Fredropol z dnia 02.06.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Huwnikach.

Przejdź do wpisu

2022.05.30 - Zarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Fredropol z dnia 30.05.2022 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Huwnikach

Przejdź do wpisu

2022-05-18 - Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Fredropol z dnia 18.05.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Huwnikach

Przejdź do wpisu

2022-04-29 - Zarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Fredropol z dnia 29.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Huwnikach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Fredropol

Przejdź do wpisu

2022-03-16 - Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

2022-02-02 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

Przejdź do wpisu

2022-01-31 - Zarządzenie nr 6_2022 Wójta Gminy Fredropol z dnia 31.01.2022 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do szkół i przedszkoli

Przejdź do wpisu

2021-12-21 - Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Przejdź do wpisu

2021-12-01 - Zarządzenie nr 52_2021 Wójta Gminy Fredropol z dnia 30.11.2021 r. W sprawie otwartego konkursu "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Fredropol do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ..."

Przejdź do wpisu

2021-11-16 - Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie podstawowej kwoty dotacji na październik 2021 rok

Przejdź do wpisu

Informacja dot. wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...

Przejdź do wpisu

2021-02-24 - Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok

Przejdź do wpisu

2021-01-18 - Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021

Przejdź do wpisu

2020-11-23 - Zarządzenie nr 64_2020 Wójta Gminy Fredropol z dnia 20.11.2020 r.

Przejdź do wpisu

2020-11-02 - Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na październik 2020 rok

Przejdź do wpisu

2020-09-29 - Zawiadomienie Wójta Gminy Fredropol z dnia 29.09.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

2020-06-12 - Nabór na rachmistrza

 • 12 czerwca 2020 10:13

Przejdź do wpisu

2020-05-11 - Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok

Przejdź do wpisu

2020-01-31 - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Fredropol

 • 31 stycznia 2020 11:09

2020-01-31 - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

2020-01-28 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

 • 28 stycznia 2020 13:25

2020-01-28 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Fredropol nr 84_2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na dowozie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Fredropol w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 • 20 listopada 2019 12:25

Zarządzenie Wójta Gminy Fredropol nr 84_2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na dowozie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Fredropol w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2019-12-23 - Ogłoszenie wyników.pdf

Przejdź do wpisu

Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na październik 2019 rok

Przejdź do wpisu

Nowe formularze na podatki lokalne

Przejdź do wpisu

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PRZEMYSKIEGO

Przejdź do wpisu

Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie podstawowej kwoty dotacji na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

Przejdź do wpisu

Informacja o lokalizacji punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Przejdź do wpisu

Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na październik 2018 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Fredropol nr 80_2018 z dnia 15.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na dowozie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Fredropol w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przejdź do wpisu

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.06.2018 r. oraz Uchwała Rady Gminy Fredropol nr LIX/432/2018 z dnia 18.09.2018 r.

Przejdź do wpisu

2018-05-04 - Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok

Przejdź do wpisu

Specjalne dyżury w urzędach skarbowych JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Przejdź do wpisu

Informacja Wójta Gminy Fredopol w sprawie Podstawowej Kwoty Dotacji na 2018 rok.

Przejdź do wpisu

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Fredropol na rok 2018

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs na realizację zadania dotyczącego dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Przejdź do wpisu

Lokalny Program rewitalizacji dla Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 31 stycznia 2017 07:10

O g ł o s z e n i e
 
Zawiadamia się że, w dniach od 1 marca 2017r do 30 października 2017r Geofizyka Toruń S.A. na terenie Gminy Fredropol prowadzić będzie badania poszukiwawcze i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
W ramach uzgodnień warunków wstępu na poszczególne nieruchomości, przedstawiciel Grupy Sejsmicznej ustali z właścicielami terminy wejścia w pracami na poszczególne działki/gospodarstwa. 
 
 
W załączeniu pismo Geofizyki Toruń
 

Przejdź do wpisu

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca ewidencji obiektów, na których świadczone są usługi hotelarskie.

Przejdź do wpisu

Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Ustawy z dnia 16.12.2016 o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach.

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • 05 maja 2016 11:31

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.


 

Gmina Fredropol reprezentowana przez Wójta Gminy Mariusza Śnieżka na podstawie art 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz.1146) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Czytaj więcej...

Przejdź do wpisu

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

 • 01 lutego 2016 08:32

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 

Przejdź do wpisu

25-11-2015 - Konkurs na dowóz dzieci niepełnosprawnych

 • 25 listopada 2015 11:02

Zarządzenie nr  98 /2015
Wójta Gminy Fredropol
z dnia 25 listopada 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
pt.”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Fredropol do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 oraz do  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu” w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

 
 
Zarządzenie nr  98 /2015
Wójta Gminy Fredropol
z dnia 25 listopada 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
pt.”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Fredropol do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 oraz do  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu” w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

 
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
( Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ),
 
zarządzam co następuje:
 
 
 
§ 1.
 
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie „ Dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Fredropol do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego
nr 1 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2
 w Przemyślu”  w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
 
§ 2.
 
Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Fredropol.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Fredropol.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         Załącznik do Zarządzenia nr 98 
                                                                                             Wójta Gminy Fredropol
                                                                                                                      z dnia  25.11.2015 r.
 
 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Fredropol ogłasza otwarty konkurs

na realizację zadania gminy
pt. „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Fredropol
do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego nr 1 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2  
w Przemyślu „ w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 
                        
 
             Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 
        I. Rodzaj zadania – przedmiotem otwartego konkursu jest powierzenie realizacji zadania
             w  zakresie dowozu i sprawowania opieki w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu
             Gminy Fredropol do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Specjalnego
             Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
             Wychowawczego nr 2  na terenie miasta Przemyśla w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – na realizację
    przedmiotowego zadania przeznaczono kwotę 74 000 zł ( słownie : siedemdziesiąt cztery  tysiące
    złotych ).
 
III. Zasady przyznawania dotacji.
 
      Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem,
      którego oferta zostanie wybrana w drodze konkursu przeprowadzonego na zasadach
      określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
      i o wolontariacie ( Dz.U.z 2003, Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy z dnia
      27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).  
      Złożenie oferty nie gwarantuje  przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.
 
IV.  Terminy i warunki realizacji zadania. 
 
 1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 2. Warunki realizacji zadania:
a/. dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Fredropol do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,  Specjalnego Ośrodka Szkolno-  Wychowawczego Nr 1 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu, z miejsca zamieszkania dziecka i z powrotem (Makowa, Rybotycze, Kalwaria Pacławska,
Młodowice Osiedle, Darowice, Kormanice, Kniażyce),
b/. dowóz dzieci może odbywać się wyłącznie środkami transportu przystosowanymi do
     przewozu osób niepełnosprawnych,
c/. w czasie przewozu dzieci przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej
i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi (wózków inwalidzkich),
d/. planuje się dowóz 9 dzieci.
   
 
V  Termin składania ofert.
 
       Termin składania ofert upływa z dniem 18 grudnia 2015 r. o godz. 10.00.
       Miejsce składania ofert – sekretariat Urzędu Gminy Fredropol.
        Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem nazwy zadania objętego
        postępowaniem konkursowym. 
       Oferty przesyłane pocztą na adres Urzędu Gminy w Fredropolu, 37-734 Fredropol muszą
       dotrzeć do Urzędu Gminy Fredropol w wyznaczonym terminie składania ofert.
VI.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
 
       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie  do 10 dni od upływu terminu do składania ofert.
       Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy
       i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
       umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
       tego zadania ( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25 ).
       Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione
       w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
 
       Oferta powinna w szczególności zawierać:
          a/. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
          b/. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
          c/. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
          d/. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających  wykonanie
               zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację
               danego zadania pochodzących z innych źródeł,
          e/.informację o wcześniejszej działalności  podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego
              dotyczy zadanie publiczne,
          f/. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 
       Ponadto do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
           a/. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
           b/. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok budżetowy 2014
                ( w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności),
           c/. zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku bankowego tytułem egzekucyjnym
                 i zadłużenia  rachunku.
       Wyżej wymienione dokumenty należy opatrzyć datą, pieczęcią oraz czytelnym podpisem osób
       uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone „za
       zgodność z oryginałem”.
 
              Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.
       W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał
       możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Złożone oferty
       będą weryfikowane przez Komisję Konkursową. W przypadku negatywnej weryfikacji składający
       ofertę zostanie o tym fakcie powiadomiony.
       Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Wójta Gminy
       Fredropol, w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.
       Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty
       i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:
           -merytoryczna wartość oferty,
           -możliwość realizacji zadania przez Podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje,
            doświadczenie, potencjał kadrowy i rzeczowy do wykonania zadania),
           -dotychczasowa współpraca podmiotu z Urzędem Gminy w  Fredropolu, jego wiarygodność,
            rzetelność,
          - wysokość środków publicznych oraz zakres finansowania z innych źródeł, w tym ze środków
             własnych,
          -  kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
       Odrzuceniu podlegają oferty:
            - złożone niezgodnie z wzorem,
            - złożone po terminie,
            - złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
            - nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
            - błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym
               terminie.
               VII. Informacja o zrealizowanych w roku  ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań
                      publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość
                      udzielonych dotacji.
                  Na realizację  tego samego zadania przeznaczono:
                     - w roku 2014    -   65 510 zł
                     - w roku 2015    -   68 000 zł
 

Przejdź do wpisu

2015-10-20 - Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa

 • 20 października 2015 06:03

2015-10-20 - Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa

Przejdź do wpisu
Powrót