Menu Podmiotowe menu ikonka

2022-12-09 - Obwieszczenie Starosty Powiatowego w sprawie powiatowego programu ochrony środowiska

Przejdź do wpisu

2022-12-07 - Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02.12.2022 r.

Przejdź do wpisu

2022-11-02 - Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25.10.2022 r.

Przejdź do wpisu

2022-10-24 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 24.10.2022 r. - Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Leśników "Dzik" w Przemyślu

Przejdź do wpisu

2022-10-19 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 19.10.2022 r. o udziale społeczeństwa w sprawie wydobycia kruszywa ze złoża "Sierakośce V"

Przejdź do wpisu

2022-10-13 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 13.10.2022 r.

Przejdź do wpisu

2022-10-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 03.10.2022 r. - Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego - Koło RYŚ

Przejdź do wpisu

2022-09-28 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 28.09.2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej Fredropol - Hermanowice

Przejdź do wpisu

2022-09-26 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 26.09.2022 r. w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowości Darowice

Przejdź do wpisu

2022-09-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.09.2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej Fredropol - Hermanowice

Przejdź do wpisu

2022-09-02 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 02.09.2022 r. w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowości Darowice

Przejdź do wpisu

2022-08-31 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 31.08.2022 r. w sprawie budowy 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Gruszowa

Przejdź do wpisu

2022-08-12 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 12.08.2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej Fredropol - Hermanowice

Przejdź do wpisu

2022-08-11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 11.08.2022 r. w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowości Darowice

Przejdź do wpisu

2022-08-08 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 08.08.2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie budowy basenu krytego wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów

Przejdź do wpisu

2022-07-14 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 14.07.2022 r. w sprawie budowy basenu krytego wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów

Przejdź do wpisu

2022-06-30 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 30.06.2022 r. w sprawie zabezpieczenia osuwiska w miejscowości Posada Rybotycka

Przejdź do wpisu

2022-06-27 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.06.2022 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu wsi Nowe Sady i Nowosiółki Dydyńskie

Przejdź do wpisu

2022-06-22 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.06.2022 r. w sprawie budowy basenu krytego wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów

Przejdź do wpisu

2022-05-23 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.05.2022 r. w sprawie rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych i włączenia ich do szlaku rowerowego GREEN VELO

Przejdź do wpisu

2022-05-09 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 09.05.2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej, budowy konstrukcji oporowych zabezpieczających osuwisko w miejscowości Posada Rybotycka

Przejdź do wpisu

2022-04-15 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 15.04.2022 r. w sprawie budowy gazociągu wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku jednorodzinnego

Przejdź do wpisu

2022-04-13 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 13.04.2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej, budowy konstrukcji oporowych zabezpieczających osuwisko w miejscowości Posada Rybotycka

Przejdź do wpisu

2022-03-29 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 29.03.2022 r. w sprawie budowy gazociągu wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku jednorodzinnego

Przejdź do wpisu

2022-03-17 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 17.03.2022 r. w sprawie budowy podziemnej sieci elektroenergetycznej

Przejdź do wpisu

2022-03-07 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 07.03.2022 r. w sprawie budowy gazociągu wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku jednorodzinnego

Przejdź do wpisu

2022-02-23 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.02.2022 r. w sprawie budowy podziemnej sieci elektroenergetycznej

Przejdź do wpisu

2022-02-07 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 07.02.2022 r. w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowości Kniażyce

Przejdź do wpisu

2022-01-24 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 24.01.2022 r. w sprawie budowy podziemnej sieci elektroenergetycznej

Przejdź do wpisu

2022-01-04 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 04.01 2022 r. w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowości Darowice

Przejdź do wpisu

2022-12-08 - Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 07.12.2022 r.

Przejdź do wpisu

2022-12-07 - Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 05.12.2022 r.

Przejdź do wpisu

2022-12-05 - Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 02.12.2022 r.

Przejdź do wpisu

2022-12-01 - Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 29.11.2022 r. w sprawie gazociągu relacji Hermanowice - Strachocina

Przejdź do wpisu

2022-11-28 - Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 25.11.2022 r. w sprawie budowy gazociągu relacji Hermanowice - Strachocina

Przejdź do wpisu

2022-11-25 - Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 23.11.2022 r. w sprawie budowy gazociągu relacji Hermanowice - Strachocina

Przejdź do wpisu

2022-08-03 Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przejdź do wpisu

2022-07-25 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 25.07.2022 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu wsi Nowe Sady i Nowosiółki Dydyńskie

Przejdź do wpisu

2022-07-21 - Obwieszczenie Wójta Gminy Krasiczyn z dnia 2022-07-19 o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony organizacji ekologicznej

Przejdź do wpisu

2022-06-29 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu z dnia 22.06.2022 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla firmy WIAR Sp. z o.o., Sp. k.

Przejdź do wpisu

2022-06-10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 06.06.2022 r. w sprawie "Opracowania Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000"

Przejdź do wpisu

2022-06-08 Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol w sprawie " Zabezpiecznia osuwiska w ciągu DP nr 2078R w m. Posada Rybotycka, na terenie części działek ewid. nr: 83,88,89,90,11/1, obr. Posada Rybotycka, gm. Fredropol

Przejdź do wpisu

2022-06-08 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu z dnia 02.06.2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Przejdź do wpisu

2022-06-07 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu z dnia 01.06.2022 r. w sprawie wydania decyzji udzielającej PGE Dystrybucja S.A.na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie rozbiórki napowietrznej linii elektroenergetycznej.

Przejdź do wpisu

2022-06-07 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 03.06.2022 r. w sprawie "Opracowania Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 03.06.2022 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wsi Nowe Sady i Nowosiółki Dydyńskie

Przejdź do wpisu

2022-05-13 Obwieszczenie Wójta Gminy Krasiczyn z dnia 10.05.2022 r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi leśnej Nr 19 Brylińce – Koniusza w Nadleśnictwie Krasiczyn km 3+072 – 7+134

Przejdź do wpisu
Powrót