Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenia i informacje

 • 20 stycznia 2023 10:56

 

2023-09-26 - Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie z dnia 25.09.2023 r.

2023-09-18 - Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.09.2023 r.

2023-07-04 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30.06.2023 r. w sprawie obszarów Natura 2000 Góry Słonne i Ostoja Góry Słonne

2023-01-20 - Zawiadomienie Wójta Gminy Krasiczyn w sprawie szlaku rowerowego GREEN VELO

2022-11-03 - Obwieszczenie Wójta Gminy Krasiczyn z dnia 27.10.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej

2022-10-19 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 19.10.2022 r. o udziale społeczeństwa w sprawie wydobycia kruszywa ze złoża "Sierakośce V"

2022-09-20 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16.09.2022 r. - Zawiadomienie stron postępowania

2022-09-20 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16.09.2022 r.

2022-08-24 - Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22.08.2022 r. w sprawie przebudowy drogi wewntrznej w miejscowości Nowe Sady

2022-07-08 - Obwieszczenie z dnia 05.07 2022 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2022-06-13 - Informacja w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.05.2022 r. dot. niektórych zadań ARiMR

2022-06-13 - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu z dnia 09.06.2022 r.

 
2021-11-04 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.11.2021 r.

2021-09-16 - Obwieszczenie RDOŚ znak WOOŚ.442.1.2021.AD.2 z dnia 13 września 2021r. w sprawie elektrowni jądrowej na Słowacji

2021-07-13 - Decyzja Wójta Gminy Fredropol z dnia 13.07.2021 r.  w sprawie wydobycia kruszywa ze złoża Sierakośce IV

2021-07-13 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 13.07.2021 r.  w sprawie wydobycia kruszywa ze złoża Sierakośce IV

2021-06-08 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 08.06.2021 r. w sprawie wydobycia kruszywa ze złoża Sierakośce IV

2021-06-07 - Państwowy Monitoring Środowiska

2021-04-30 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 30.04.2021 r. w sprawie wydobycia kruszywa ze złoża Sierakośce IV

2021-02-08 - Obwieszczenie ROŚ.6220.1.13.2020 z dnia 08.02.2021 r.

2021-02-08 - Obwieszczenie ROŚ.6220.1.14.2020 z dnia 08.02.2021 r.

2021-02-01 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28.01.2021 r.

 
2020-12-08 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 04.12.2020 r. w sprawie zmian w "Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki do 2030 r."

2020-10-12 - Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.10.2020 r.w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice - Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2020-09-22 - Zawiadomienie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.09.2020 r. o wydaniu postanowienia

2020-09-22 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.09.2020 r. w sprawie wydobycia kruszywa ze złoża Sierakośce IV

2020-09-21 - Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.09.2020 r. w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice-Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2020-09-17 - Zawiadomienie Wójta Gminy Fredropol z dnia 17.09.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobycie kruszywa ze złoża Sierakośce IV"

2020-07-01 - Zawiedomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydobycia kruszywa ze złoża Sierakośce IV

2020-06-29 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25.06.2020 r.

2020-03-17 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 12.03.2020 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie

2020-03-05 - Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.03.2020 r. w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice - Strachocina

2020-02-28 - Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 28.02.2020 r.

2020-01-07 - Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03.01.2020 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach
 2019-09-03 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.09.2019 r.w sprawie elektrowni jądrowej NPP Rivne, Ukraina

2019-07-10 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 08.07.2019 r. w sprawie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Sady

2019-06-21 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18.06.2019 r. w sprawie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Sady.

2019-04-15 - Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02.04.2019 r.

2019-04-12 - Bardzo ważna informacja dla producentów tytoniu

2019-03-25 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 25.03.2019 r. o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

2019-03-01 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.02.2019 r. dotyczące wiercenia otworu poszukiwawczego Nowe Sady 1 w miejscowości Sierakośce

2019-01-24 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22.01.2019 r. w sprawie otworu poszukiwawczego Nowe Sady 1 o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w opinii z dnia 07.11. 2018 r.
 2018-12-12 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10.12.2018 r. w sprawie otworu poszukiwawczego Nowe Sady 1

2018-11-08 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 05.11.2018 r. w sprawie otworu poszukiwawczego Nowe Sady 1

2018-10-26 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24.10.2018 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wierceniu otworu poszukiwawczego Nowe Sady 1 ...

2018-10-17 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  z dnia 11.10.2018 r.

2018-10-08 - Ogłoszenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 08.10.2018 r. w sprawie upraw maku i konopii włóknistych.

2018-07-30 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.07.2018 w sprawie budowy elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim.

2018-07-12 - Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby wykonania próby hydraulicznej szczelności i wytrzymałości gazociągu relacji Hermanowice - Strachocina

2018-06-26 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (Gaz System)

2018-02-21 - Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu w sprawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09.02.2018 r.

2018-02-15 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13.02.2018 r.

2018-02-14 - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu z dnia 08.02.2018 r.
 2017-12-08 - Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 05.12.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego.

2017-12-08 - Rozporządzenie nr 6/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu z dna 1 grudnia 2017 dot. odstrzału dzików

2017-11-20 - Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17.11.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa oraz oczyszczalni ścieków w Rybotyczach

2017-11-09 - Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 08.11.2017 r. dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.

2017-10-19 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fredropol w roku 2017.

2017-10-06 - Ogłoszenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.10.2017r.

2017-10-03 - Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 02.10.2017 r.

2017-06-08 - Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 09.06.2017 r.

2017-05-08 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.04.2017

2017-03-09 - Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 09.03.2017 r.

2017-03-09 - Informacja (Podkdarpacki Urząd Wojewódzki) z dnia 03.03.2017 r.

2017-02-20 - Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.02.2017 r.

2017-02-20 - Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.02.2017 r.

2017-02-10 - Ogłoszenie
 2015-06-16 - Obwieszczenie - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem technicznym w Rybotyczach

 

2015-05-27 - Zawiadomienie - Rozbudowa kanalizacji i modernizacja oczyszczalni w Rybotyczach

 

2015-04-28 - Obwieszczenie w sprawie Rozbudowy Kanalizacji Sanitarner i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rybotyczach

 

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym w sprawie Rozbudowy kanalizacji w Rybotyczach

 

Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy tymczasowego

składowiska wypalonego paliwa jądrowego

 

Obwieszczenie w sprawie budowy tymczasowego SKŁADOWISKA WYPALONEGO PALIWA

JĄDROWEGO

 

Zawiadomienie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydobycia kruszywa ze złoża "Nowe Sady IV"

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy  słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie tymczasowego składowiska WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO na Ukrainie

Przejdź do wpisu

Środowisko i jego ochrona

 • 10 lipca 2008 07:10

Przejdź do wpisu

2021-06-23 - Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024

Przejdź do wpisu

2019-08-06 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie zawieszenia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn" Przebudowa drogi wewnetrznej na działkach nr 2055/1 ,2055/2, 2055/4, 2055/5, 2055/6, 1945/2 Nowe Sady

Przejdź do wpisu

2019-07-30 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie zajecia stanowiska, ze realizacja przedsiewziecia" Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice - Strachocina przebiega etapowo oraz ze sa aktualne warunki realizacji przedsiewzięcia

Przejdź do wpisu

Szacowanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

 • 05 października 2017 05:40


Wystąpienie na terenie gminy jednego z następujących zjawisk atmosferycznych: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina, powodujących bezpośrednie nieodwracalne skutki w uprawach rolnych / działach specjalnych produkcji zwierzęcej należy niezwłocznie po ich zaistnieniu zgłosić w Urzędzie Gminy.
Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o oszacowanie szkód (kliknij aby pobrać)
 2. kopia wniosku o wypłatę płatności bezpośrednich składanego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 3. kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),
 4. w przypadku suszy – wypis z rejestru określający kategorię gleby, na której prowadzone są uprawy.
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji
parter, pok. nr 20, tel. 16 6719818 , wew. 22
Sprawę prowadzi: Joanna Mazur
Czas załatwienia sprawy: 
Komisja dokonuje:
1.oszacowania szkód:
 • w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego z uprawy lub jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów uprawy albo
 • do trzech miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku strat w środku trwałym albo
 • do 12 miesięcy od ustąpienia wody uniemożliwiającej komisji rozpoczęcie prac – w przypadku szkód spowodowanych przez powódź
2. dwukrotnego oszacowania szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych:
 • po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania szkód,
 • po raz drugi – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia powstania szkód.
Wójt Gminy Fredropol
mgr Mariusz Śnieżek
26.05.2017

Uwaga  rolnicy!


W związku z wystąpieniem na terenie gminy Fredropol przymrozków wiosennych skutkujących częściowym wymarznięciem upraw które miało miejsce w dniach 17.04 – 12.05, będą przyjmowane wnioski o oszacowanie szkód. Wypełnione wnioski wraz z kopią wniosku o płatności bezpośrednie należy składać w Urzędzie Gminy Fredropol pok. nr 6 w terminie do 16.06.2017r. w godz. 7.00 – 15.00


 

Przejdź do wpisu
Powrót