Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr.XLIX/397/2013

 • 28 stycznia 2016 10:04

Uchwała Nr.XLIX.397.2013 z dnia 16.12.2013
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr.XLIX/396/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVIII/393/2013

 • 28 stycznia 2016 10:01

Uchwała Nr XLVIII.393.2013 z dnia 26.11.2013
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości stanowiących własność gminy.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVIII/392/2013

 • 28 stycznia 2016 09:59

Uchwała Nr XLVIII.392.2013 z dnia 26.11.2013
w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVIII/391/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVIII/390/2013

 • 28 stycznia 2016 09:56

Uchwała Nr XLVIII.390.2013 z dnia 26.11.2013
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVIII/389/2013

 • 28 stycznia 2016 09:54

Uchwała Nr XLVIII.389.2013 z dnia 26.11.2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVIII/388/2013

 • 28 stycznia 2016 09:53

Uchwała Nr XLVIII.388.2013 z dnia 26.11.2013
w sprawie uznania za pomniki przyrody.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVIII/387/2013

 • 28 stycznia 2016 09:50

Uchwała Nr XLVIII.387.2013 z dnia 26.11.2013
w sprawie inkasa zobowiązań pieniężnych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/398/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XLIX/395/2013

 • 28 stycznia 2016 09:44

Uchwała nr XLIX.395.2013 z dnia 16.12.2013
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/394/2013

 • 28 stycznia 2016 09:41

Uchwała Nr XLIX.394.2013 z dnia 16.12.2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/403/2013

 • 28 stycznia 2016 09:39

Uchwała Nr L.403.2013 z dnia 20.12.2013
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/404/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/402/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/401/2013

 • 28 stycznia 2016 09:34

Uchwała Nr L.401.2013 z dnia 20.12.2013
w sprawie zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/400/2013

 • 28 stycznia 2016 09:33

Uchwała Nr L.400.2013 z dnia 20.12.2013
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX.281.09 Rady Gminy Fredropol z dnia 29.09.2009r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/399/2013

 • 28 stycznia 2016 09:30

Uchwała Nr L.399.2013 z dnia 20.12.2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVIII/386/2013

 • 09 stycznia 2014 12:33

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 26 listopada 2013

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL VIII/385/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL VIII/384/2013

 • 09 stycznia 2014 12:29

Rady Gminy w Fredropol z dnia 26 listopada 2013

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 roku na terenie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwala Nr XLVIII/383/2013

Przejdź do wpisu

Uchwala Nr XLVIII/382/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLV/369/2013

 • 01 października 2013 10:51

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Sady na lata 2013 – 2019.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLV/368/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLV/367/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLV/367/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLV/366/2013

 • 01 października 2013 10:40

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Aksmanice.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVI/365/2013

 • 01 października 2013 10:37

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/73/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 20 maja 2011 r.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVI/364/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVI/363/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVI/362/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVI/361/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVI/360/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVI/359/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVI/358/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLV/357/2013

 • 01 października 2013 10:14

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Darowice na lata 2013 – 2019.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLV/356/2013

 • 01 października 2013 10:14

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kniażyce na lata 2013 – 2019.


Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLV/355/2013

 • 01 października 2013 10:14

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 29 sierpnia 2013 roku
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/354/2013

 • 01 października 2013 09:51

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 30 lipca 2013 roku.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/353/2013

 • 01 października 2013 09:47

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 czerwca 2013 roku
W sprawie zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Fredropol na lata 2009 -2015.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/352/2013

 • 01 października 2013 09:44

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/351/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/350/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/349/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/347/2013

 • 01 października 2013 09:29

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fredropol absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/348/2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/346/2013

 • 01 października 2013 09:19

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 czerwca 2013 roku
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/345/2013

 • 01 października 2013 09:10

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/344/2013

 • 01 października 2013 08:59

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Przejdź do wpisu
Powrót