Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XI/112/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XI/111/2015

 • 20 stycznia 2016 12:48

Uchwała Nr XI.111.2015 z dnia 24.06.2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XI/110/2015

 • 20 stycznia 2016 12:44

Uchwała Nr XI.110.2015 z dnia 24.06.2015
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XI/109/2015

 • 20 stycznia 2016 12:42

Uchwała Nr XI.109.2015 z dnia 24.06.2015
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fredropol na 2015 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/108/2015

 • 20 stycznia 2016 12:40

Uchwała Nr X.108.2015 z dnia 18.05.2015
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy ...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/107/2015

 • 20 stycznia 2016 12:38

Uchwała Nr X.107.2015 z dnia 18.05.2015
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/106/2015

 • 20 stycznia 2016 12:37

Uchwała Nr X.106.2015 z dnia 18.05.2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/105/2015

 • 20 stycznia 2016 12:35

Uchwała Nr X.105.2015 z dnia 18.05.2015
w sprawie zminay Uchwały Nr VII.89.2015 ...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/103/2015

 • 20 stycznia 2016 12:33

Uchwała Nr VIII.103.2015 z dnia 29.04.2015
w sprawie inkasa zobowiązań pieniężnych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/102/2015

 • 20 stycznia 2016 12:32

Uchwała Nr VIII.102.2015 z dnia 29.04.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej wsłasnosć gminy.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/101/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/100/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VII/98/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VII/97/2015

 • 20 stycznia 2016 12:17

Uchwała Nr VII.97.2015 z dnia 25.03.2015
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VII/96/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VII/95/2015

 • 20 stycznia 2016 12:08

Uchwała Nr VII.95.2015 z dnia 25.03.2015
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej na kres do 3 lat.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VII/94/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VII/93/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VII/92/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VII/91/2015

 • 20 stycznia 2016 11:32

Uchwała Nr VII.91.2015 z dnia 25.03.2015
w sprawiewprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VII/90/2015

 • 20 stycznia 2016 11:15

Uchwała Nr VII.90.2015 z dnia 25.03.2015
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2015 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VII/89/2015

 • 20 stycznia 2016 11:12

Uchwała Nr VII.89.2015 z dnia 25.03.2015
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Fredropol na 2015 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IX/104/2015

 • 20 stycznia 2016 11:09

Uchwała Nr IX.104.2015 z dnia 30.04.2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/88/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/87/2015

 • 20 stycznia 2016 09:24

Uchwała Nr VI.87.2015 z dnia 25.02.2015
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat....

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/86/2015

 • 20 stycznia 2016 09:22

Uchwała Nr VI.86.2015 z dnia 25.02.2015
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej na okres do 3 lat.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/85/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/84/2015

 • 20 stycznia 2016 09:10

Uchwała Nr VI.84.2015 z dnia 25.02.2015
w sprawie nowego przebiegu dróg gminnych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/83/2015

 • 20 stycznia 2016 08:48

Uchwała Nr VI.83.2015 z dnia 25.02.2015
w sprawie Statutów sołectw Gminy Fredropol.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/82/2015

 • 20 stycznia 2016 08:45

Uchwała Nr VI.82.2015 z dnia 25.02.2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/81/2015

 • 20 stycznia 2016 08:43

Uchwała Nr VI.81.2015 z dnia 25.02.2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Fredropol na 2015 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/80/2015

 • 20 stycznia 2016 08:41

Uchwała Nr V.80.2015 z dnia 26.01.2015
w sprawie uchylenia uchwały Nr LXV.498.2014 z dnia 10.11.2014.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/79/2015

 • 20 stycznia 2016 08:37

Uchwała Nr V.79.2015 z dnia 26.01.2015
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości odosby fizycznej.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/78/2015

 • 20 stycznia 2016 08:36

Uchwała Nr V.78.2015 z dnia 26.01.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomoścu stanowiącej włąsność gminy.

Przejdź do wpisu

Uchwały Nr V/64 - 69/2015

Przejdź do wpisu

Uchwały Nr V/58 - 63/2015

Przejdź do wpisu

Uchwały Nr V/41 - 56/2015

Przejdź do wpisu

Uchwały Nr V/30 - 39/2015

Przejdź do wpisu

Uchwały Nr V/24 - 29/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/77/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/76/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/75/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/74/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/73/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/72/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/71/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/70/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/57/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/40/2015

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/23/2015

Przejdź do wpisu
Powrót