Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwały od Nr XIX.119.2019 do Nr XIX.130.2019 z dnia 30.12.2019 z w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII.115.2019 z dnia 11.12.2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII.114.2019 z dnia 11.12.2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII.113.2019 z dnia 11.12.2019 w sprawie opłaty targowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII.112.2019 z dnia 11.12.2019 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Fredropol na rok szkolny 2019.2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII.111.2019 z dnia 11.12.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII.110.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości na rzecz Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII.109.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII.108.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII.107.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII.106.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Projektu szlaku rowerowego Green Velo

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII.104.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII.103.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII.102.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie opłaty targowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII.101.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII.100.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2020 roku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII.99.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII.98.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry we Fredropolu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII.97.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry we Fredropolu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII.96.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry we Fredropolu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI.95.2019 z dnia 7.11.2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Huwnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Huwnikach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI.94.2019 z dnia 7.11.2019 w sprawie Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI.93.2019 z dnia 7.11.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI.92.2019 z dnia 7.11.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV.91.2019 z dnia 24.10.2019 w sprawie podpisania umowy z operatorem PKS Przemyśl Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV.90.2019 z dnia 24.10.2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV.89.2019 z dnia 24.10.2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV.88.2019 z dnia 24.10.2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV.87.2019 z dnia 24.10.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 w Gminie Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV.86.2019 z dnia 24.10.2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ludmiły Mariańskiej w Młodowicach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV.85.2019 z dnia 24.10.2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Rybotyczach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV.84.2019 z dnia 24.10.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX.133.2019 z dnia 30.12.2019 z w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX.118.2019 z dnia 30.12.2019 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fredropol na lata 2020-2024

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX.117.2019 z dnia 30.12.2019 w sprawie Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX.116.2019 z dnia 30.12.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV.83.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (2)

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV.82.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII.81.2019 z dnia 08.08.2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII.80.2019 z dnia 08.08.2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII.79.2019 z dnia 08.08.2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII.78.2019 z dnia 08.08.2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII.77.2019 z dnia 08.08.2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII.76.2019 z dnia 08.08.2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII.75.2019 z dnia 08.08.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII.74.2019 z dnia 08.08.2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII.73.2019 z dnia 08.08.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII.72.2019 z dnia 08.08.2019 w sprawie przekazania skargi strony do postępowania administracyjnego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII.71.2019 z dnia 08.08.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Fredropol w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XII.70.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie Przyjęcia Programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Fredropol na lata 2019 - 2024

Przejdź do wpisu
Powrót