Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr IV.27.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sparwie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IV.25.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sparwie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IV.24.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sparwie zmiany uchwały II.7.2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IV.23.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sparwie podwyższenia kryterium dochodowego ...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IV.22.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sparwie ustanowienia wieloletniego Programu Posiłek w szkole i w domu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IV.21.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sparwie nowego przebiegu drogi gminnej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IV.20.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sparwie zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IV.19.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sparwie zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IV.18.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sparwie zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IV.18.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sparwie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IV.17.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sparwie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III.15.2018 z dnia 11.12.2018 r. w sparwie zmian w budżecie Gminy na 2018 r

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II.14.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sparwie zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II.13.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sparwie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II.12.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sparwie powołania Komisji Rolnictwa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II.11.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sparwie powołania Komisji Oświaty, Kultury

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II.10.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sparwie powołania Komisji Rewizyjnej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II.9.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sparwie powołania Komisji RSGBiF

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II.8.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sparwie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II.7.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sparwie określenia wzorów informacji i formularzy podatkowych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II.6.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sparwie opaty targowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II.5.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sparwie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II.4.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sparwie wysokości stawek podatku od nieruchomośći na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II.3.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sparwie określenia wysokości satwek podatku od śr. transportowych na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II.2.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sparwie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr I.1.2018 z dnia 22.11.2018 r. w sparwie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Fredropol z dnia 28 grudnia 2018 roku

Przejdź do wpisu

Uchwała nr III/16/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr LIX/432/2018 z dnia 18.09.2018 r.

Przejdź do wpisu
Powrót