Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LIX.427.2022 z dnia 21.12.2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR LV.379.2022 a dnia 23.09.2022 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR LV.378.2022 a dnia 23.09.2022 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR LV.377.2022 a dnia 23.09.2022 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej

Przejdź do wpisu

Uchwała nr LV.379.2022 z dnia 23.09.2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej

Przejdź do wpisu

Uchwała nr LV.378.2022 z dnia 23.09.2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej

Przejdź do wpisu

Uchwała nr LV.377.2022 z dnia 23.09.2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej

Przejdź do wpisu
Powrót