Menu Podmiotowe menu ikonka

UchwałaNr LIX/452/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVII/442/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/436/2014

 • 24 marca 2016 12:31

Uchwała Nr LV.436.2014 z dnia 07.04.2014
w sprawie zmian w budżecie na 2014.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIV/434/2014

 • 24 marca 2016 12:29

Uchwała Nr LIV.434.2014 z dnia 25.03.2014
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej ograniczonym prawem rzeczowym.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIV/426/2014

 • 24 marca 2016 12:28

Uchwała Nr LIV.426.2014 z dnia 25.03.2014
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Fredropol.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIII/421/2014

 • 24 marca 2016 12:26

Uchwała Nr LIII.421.2014 z dnia 13.02.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/462/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/443/2014

 • 24 marca 2016 12:22

Uchwała Nr LVIII.443.2014 z dnia 20.06.2014
w sprawie zmian w budżecie.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/407/2014

 • 24 marca 2016 12:20

Uchwała Nr LI.407.2014 z dnia 17.01.2014
w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/406/2014

 • 24 marca 2016 12:19

Uchwała Nr LI.406.2014 z dnia 17.01.2014
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXII/481/2014

 • 24 marca 2016 12:02

Uchwała Nr LXII.481.2014 z dnia 30.09.2014
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXV/501/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXV/500/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXV/499/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXV/498/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXV/496/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXV/495/2014

 • 24 marca 2016 11:35

Uchwała Nr LXV.495.2014 z dnia 10.11.2014
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXV/494/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXV/493/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXV/492/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXV/491/2014

 • 24 marca 2016 11:20

Uchwała Nr LXV.491.2014 z dnia 10.11.2014
w sprawie zmian e budżecie na 2014 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXV/487/2014

 • 24 marca 2016 11:19

Uchwała Nr LXV.487.2014 z dnia 10.11.2014
w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Fredropol.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIII/490/2014

 • 24 marca 2016 11:17

Uchwała Nr LXIII.490.2014 z dnia 30.10.2014
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIII/489/2014

 • 24 marca 2016 11:15

Uchwała Nr LXIII.489.2014 z dnia 10.10.2014
w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXII/488/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXII/487/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXII/486/2014

 • 24 marca 2016 11:11

Uchwała Nr LXII.486.2014 z dnia 30.09.2014
w sprawie przyjęcia Strategii Promocji i Informacji Gminy Fredropol.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXII/485/2014

 • 24 marca 2016 11:09

Uchwała Nr LXII.485.2014 z dnia 30.09.2014
w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Fredropol a Gminą Soljanuwatka Ukraina.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXII/484/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXII/482/2014

 • 24 marca 2016 11:06

Uchwała Nr LXII.482.2014 z dnia 30.09.2014
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/479/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/476/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/475/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/474/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/477/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/468/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/466/2014

 • 15 marca 2016 12:34

Uchwała Nr LXI.466.2014 z dnia 26.08.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiąca własność gminy.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/473/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/472/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/471/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/470/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/467/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/468/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/469/2014

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/466/2014

 • 24 lutego 2016 12:38

Uchwała Nr LXI.466.2014 z dnia 26.08.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiąca własność gminy.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/465/2014

 • 24 lutego 2016 12:37

Uchwała Nr LXI.465.2014 z dnia 26.08.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiąca własność gminy.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/464/2014

 • 24 lutego 2016 12:35

Uchwała Nr LXI.464.2014 z dnia 26.08.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiąca własność gminy.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/461/2014

 • 24 lutego 2016 12:33

Uchwała Nr LXI.461.2014 z dnia 26.08.2014
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystana z placów zabaw na terenie Gminy Fredropol.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/460/2014

 • 24 lutego 2016 12:31

Uchwała Nr LXI.460.2014 z dnia 26.08.2014
w sprawie zmianysiedziby obwodowej komisji wyborczej.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXI/459/2014

Przejdź do wpisu
Powrót