Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXV.177.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV.176.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV.175.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV.174.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV.173.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV.172.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV.171.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Kupiatyczach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV.170.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w SP w Fredropolu w Przedszkole w Fredropolu oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV.169.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV.168.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP w Fredropolu za 2019 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV.167.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Poprawa jakości oferty wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Fredropol”

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV.166.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV.165.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV.164.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV.163.2020 z dnia 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV.162.2020 z dnia 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV.161.2020 z dnia 25.05.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV.160.2020 z dnia 25.05.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII.159.2020 z dnia 29.04.2020 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII.158.2020 z dnia 29.04.2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII.157.2020 z dnia 29.04.2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII.156.2020 z dnia 29.04.2020 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu „Poprawa jakości oferty wychowania przedszkolnego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII.155.2020 z dnia 29.04.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII.154.2020 z dnia 29.04.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII.153.2020 z dnia 30.03.2020 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII.152.2020 z dnia 30.03.2020 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII.151.2020 z dnia 30.03.2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Fredropol na 2021 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII.150.2020 z dnia 30.03.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII.149.2020 z dnia 30.03.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI.148.2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie zawarcia umowy najmu lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 10 lat

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI.147.2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie Przystąpienia Gminy Fredropol do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI.146.2020 z dnia 26.02.2020 w sprawiezmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI.145.2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na wynajem

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI.144.2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie oceny aktualności „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Fredropol”

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI.143.2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ludmiły Marjańskiej w Młodowicach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI.142.2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Huwnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Huwnikach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Rybotyczach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI.141.2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry we Fredropolu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kupiatyczach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI.140.2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry we Fredropolu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Darowicach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI.139.2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Fredropol zadań powierzonych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI.138.2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI.137.2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX.136.2020 z dnia 31.01.2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX.131.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX.135.2020 z dnia 31.01.2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX.118.2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX.134.2020 z dnia 31.01.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała od Nr XXVIII.191.2020 do Nr XXVIII.201.2021 z dnia 29.09.2020 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na wynajem...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII.237.2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie zmina w WPF Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII.230.2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII.228.2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII.226.2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII.225.2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego

Przejdź do wpisu
Powrót