Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXVIII.282.2021 z dnia 11.06.2021.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII.281.2021 z dnia 11.06.2021.2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII.280.2021 z dnia 11.06.2021.2021 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII.279.2021 z dnia 01.06.2021.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII.278.2021 z dnia 01.06.2021.2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowania nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII.277.2021 z dnia 01.06.2021.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII.276.2021 z dnia 01.06.2021.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII.275.2021 z dnia 01.06.2021.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII.274.2021 z dnia 01.06.2021.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII.273.2021 z dnia 01.06.2021.2021 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI.272.2021 z dnia 28.04.2021 w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną Strategią na rzecz bioróżnorodności 2030 r

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI.271.2021 z dnia 28.04.2021 w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej ograniczonym prawe rzeczowym w postaci służebności przesyłu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI.270.2021 z dnia 28.04.2021 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI.269.2021 z dnia 28.04.2021 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI.268.2021 z dnia 28.04.2021 w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI.267.2021 z dnia 28.04.2021 w sprawie przyjęcia sołectwa Kupiatycze do „Podkarpackiego programu odnowy wsi na lata 2021 - 2025”

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI.266.2021 z dnia 28.04.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Fredropolu za 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI.265.2021 z dnia 28.04.2021 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Fredropolu na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI.264.2021 z dnia 28.04.2021 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensat za koszty odzyskania niektórych należności wynikających z umów handlowych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI.263.2021 z dnia 28.04.2021 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI.262.2021 z dnia 28.04.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV.261.2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV.260.2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie ustalenia na nieruchomości gminnej służebności gruntowej (Nowe Sady)

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV.259.2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV.258.2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV.257.2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV.256.2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV.255.2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV.254.2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV.253.2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV.252.2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX.285.2021 z dnia 29.06.2021.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX.284.2021 z dnia 29.06.2021.2021 w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX.283.2021 z dnia 29.06.2021.2021 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII.298.2021 z dnia 10.09.2021.2021 w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Fredropol a Diosjeno (Węgry)

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII.297.2021 z dnia 10.09.2021.2021 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI.296.2021 z dnia 23.08.2021.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI.295.2021 z dnia 23.08.2021.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI.294.2021 z dnia 23.08.2021.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI.293.2021 z dnia 23.08.2021.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI.292.2021 z dnia 23.08.2021.2021 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL.291.2021 z dnia 22.07.2021.2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL.290.2021 z dnia 22.07.2021.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL.289.2021 z dnia 22.07.2021.2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL.288.2021 z dnia 22.07.2021.2021 w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Fredropol...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL.287.2021 z dnia 22.07.2021.2021 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Fredropol na rok szkolny 2021.2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL.286.2021 z dnia 22.07.2021.2021 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała od Nr XXXIII.234.2021 do Nr Nr XXXIII.244.2021 z dnia 14.01.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy w Nowych Sadach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV.251.2021 z dnia 11.02.2021 w sprawie przeznazcenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV.250.2021 z dnia 11.02.2021 w sprawie wyznazcenia obszaru i granic aglomeracji Sierakośce

Przejdź do wpisu
Powrót