Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała nr XXVIII/199/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVIII/198/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVIII/197/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVIII/196/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVII/196/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Fredropol w Lokalej Grupie Działania "Ziemia Przemyska"

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVII/195/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVII/194/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVII/193/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVII/192/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpenie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVII/191/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/190/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia "Zmiany 2008/I" w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/189/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na cele służące wykonywaniu zadań własnych gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/188/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie powołania sekretarza Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/187/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/186/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/185/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/184/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2009 na terenie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/183/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2009 r. na terenie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/182/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązującym w 2009r. na terenie Gminy FredropolUchwała Nr XXVI/182/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/181/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego dla obszaru Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/180/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmian wprowadzonych w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/179/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2008 związanych z realizacją inwestycji zrealizowanej z pomoca finansową z Budżetu Państwa w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/178/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/177/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 14 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/176/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 14 października 2008 roku w sprawie ustalenia "Zmiany 2008/I" w Studium Uwarunkowań i Kierumków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/175/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 14 października 2008 roku w sprawie stanowiska Rady Gminy Fredropol wobec projektu utworzenia Turnickiego Parku Narodowego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/174/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 14 października 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego przekazania dziecka do przedszkola specjalnego przeznaczonego dla dzieci autystycznych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/173/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 14 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 2 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczjących poza rok budżetowy 2008 związanych z realizacją inwestycji

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/171/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 2 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/170/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 28 sierpnia 2008 roku w wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/169/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie wniosku o ustalenie urzędowej nazwy dla zamieszkanej miejscowości Młodowice Osiedle położonej w Gminie Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/168/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Aksmanicach wchodzącej w skład Zespołu Skół w Fredropolu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/167/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Makowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Huwnikach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/166/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/165/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/164/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy w trybie bezprzetargowym.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/163/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/162/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własnośc gminy.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/161/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości na cele służące wykonywaniu zadań własnych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/160/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na cele służące wykonywaniu zadań własnych gminy.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/159/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na cele służące wykonywaniu zadań własnych gminy.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/158/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własnośc gminy.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/157/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia "Zmiany 2008/1" w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Fredropol.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/156/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Fredropol zadania powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/155/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Fredropol.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/154/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Fredropol.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/153/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/152/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/151/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Przejdź do wpisu
Powrót