Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała nr I

 • 15 marca 2007 08:14

Uchwała nr I Rady Gminy Fredropol w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr II

 • 15 marca 2007 08:16

Uchwała nr II Rady Gminy Fredropol w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr III

 • 15 marca 2007 08:19

Uchwała nr III Rady Gminy Fredropol w sprawie powołania składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IV

 • 15 marca 2007 08:21

Uchwała nr IV Rady Gminy Fredropol w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr V

 • 15 marca 2007 08:24

Uchwała nr V Rady Gminy  Fredropol w sprawie przyjęcia ceny skupu 1q żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego dla obszaru Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VI

 • 15 marca 2007 08:27

Uchwała nr VI Rady Gminy Fredropol w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2007r. na terenie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VII

 • 15 marca 2007 08:34

Uchwała nr VII Rady Gminy Fredropol w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2007r. na terenie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VIII

 • 15 marca 2007 08:37

Uchwała nr VIII Rady Gminy Fredropol w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. na terenie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IX

 • 15 marca 2007 08:40

Uchwała nr IX Rady Gminy Fredropol w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów obowiązujących w 2007r. na terenie Gminy Fredropol oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

Przejdź do wpisu

Uchwała nr X

 • 15 marca 2007 08:41

Uchwała nr X Rady Gminy Fredropol w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XII

 • 15 marca 2007 08:44

Uchwała nr XII Rady Gminy Fredropol w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XIII

 • 15 marca 2007 08:47

Uchwała nr XIII Rady Gminy Fredropol w sprawie ustalenia opłat dla taryf Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Fredropolu na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XIV

 • 15 marca 2007 08:49

Uchwała nr XIV Rady Gminy Fredropol w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XV

 • 15 marca 2007 08:51

Uchwała nr XV Rady Gminy Fredropol w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVI

 • 15 marca 2007 08:54

Uchwała nr XVI Rady Gminy Fredropol w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVIII

 • 15 marca 2007 09:49

Uchwała nr XVIII Rady Gminy w Fredropolu w sprawie obniżenia o 20 punktów procentowych górnej granicy dodatku mieszkaniowego wynoszącej 70 % na 50 %

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XIX

 • 15 marca 2007 09:52

Uchwała nr XIX Rady Gminy Fredropol w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XX

 • 15 marca 2007 09:58

Uchwała nr XX Rady Gminy Fredropol w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXI

 • 15 marca 2007 10:00

Uchwała nr XXI Rady Gminy Fredropol w sprawie przeprowadzenia wyborów do samorządów mieszkańców sołectw Gminy Fredropol 

Przejdź do wpisu
Powrót