Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 106.2016 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 105.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 104.2016 w sprawie przydziału drewna opałowegoo dla szkół i przedszkoli

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 103.2016 w sprawie przydziału drewna opałowego dla świetlic wiejskich

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 101.2016 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi samorządowej intytucji kultury

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 100.2016 w sprawie Zmiany w zarządzeniu Nr 98.2016

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 77.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 99.2016 w sparwie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 98.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97.2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96.2016 w sprawie Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru oferty na realizację zdania Gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 95.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 94.2016 w sprawie Przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół w Huwnikach , dla której organem prowadzącym jest Gmina Fredropol

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 93.2016 w sprawiePowołania Komisji do odbioru końcowego – droga do Kożucha w Kniażycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 92.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 91.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 89.2016 w sprawie Ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fredropol na lata 2017 - 2028

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 88.2016 w sprawie projektu budżetu Gminy Fredropol na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 87a.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 87.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 86.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 85.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 84.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 83.2016 w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania Gminy w zakresie „Dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 82.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 80.2016 w sprawie Powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 79.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 78.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 76.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 75.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 74.2016 w sprawie Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 73.2016 w sprawie powolania Komisji Przetargowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 72.2016 w sprawie Przyjęcia planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Fredropol oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Fredropol na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 70.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 69.2016 w sprawie Powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Zespołu Obsługi szkół i Przedszkoli

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 68a.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 68.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67.2016 w sprawie Wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 65.2016 z dnia 7 września 2016 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 64.2016 w sprawie Powołania komisji stypendialnej do spraw udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 63.2016 w sprawie Przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Zespołu Obsługi szkół i Przedszkoli w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 62.2016 w sprawie Wyznaczenia likwidatora Zespołu Obsługi szkół i Przedszkoli w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 61a.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 61.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 60.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 59.2016 w sprawie Opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i RIO informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fredropol za I półrocze 2016 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 58.2016 w sprawie Przedstawienia Sprawozdania o przebiegu wykonania Budżetu za I półrocze 2016 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 57.2016 w sparwie zmian w budżecie na 2016 rok

Przejdź do wpisu
Powrót