Menu Podmiotowe menu ikonka

2022-03-08 - Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Fredropol z dnia 08.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze

Przejdź do wpisu

2020-12-16 - Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Fredropol z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze: Referent ds. księgowości w Urzędzie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

2020-01-20 - Zarządzenie Wójta Gminy Fredropol nr 5/2019 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości w Urzędzie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 91/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie konkursu na stanowisko urzędnicze: Referent ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 92/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie konkursu na stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. księgowości w Urzędzie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu ogłasza nabór na stanowisko Asystent rodziny

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Fredropol z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry we Fredropolu oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 1/2019 Przewodniczącego Komisji Konkursowej z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca posiedzenia komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły im. Aleksandra Fredry we Fredropolu

Przejdź do wpisu

2019-05-13 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry we Fredropolu

Przejdź do wpisu

Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Fredropol

Przejdź do wpisu

Praca w Urzędzie

Przejdź do wpisu

2017-02-06 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Huwnikach

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji.pdf

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Główny księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Fredropolu

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko głównego księgowego w GOPS Fredropol

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko pracy: INFORMATYK w Urzedzie Gminy w Fredropolu

 • 18 marca 2014 08:11

Nabór na wolne stanowisko pracy:

INFORMATYK

w Urzędzie Gminy w Fredropolu

Data publikacji : 18 marzec 2014r.

 

 

Nabór na wolne stanowisko pracy:

INFORMATYK

w Urzędzie Gminy w Fredropolu

Data publikacji : 18 marzec 2014r.

 

 

 

1. Adres jednostki

Urząd Gminy w Fredropolu

Fredropol 15

37-734 Fredropol

tel. (016) 671-98-18

2. Określenie stanowiska:


Informatyk w Urzedzie Gminy w Fredropolu.
 

3. Wymiar czasu pracy:


Pełny etat
 

4. Wymagania niezbędne:


- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym wyżej stanowisku,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
wyksztalcenie wyższe,
znajomość systemów operacyjnych MS Windows Serwer


5. Wymagania dodatkowe
:

- min. 3 lata stażu pracy,
- biegła znajomość pakietów biurowych,
- znajomość prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej,
- znajomość prowadzenia strony internetowej,
znajomość programów typu: CDN OPTIMA, PUMA, BESTIA, EL-DOK, PŁATNIK
- umiejetność sporządzania pism urzedowych,
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.


6. Zakres obowiązków na stanowisku pracy:


- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Fredropol,
- prowadzenie strony internetowej Urzedu Gminy Fredropol
- budowa, przebudowa stron internetowych
- bieząca obsluga sprzętu komputerowego,
-administrowanie infrastruktura teleinformatyczną Urzedu: serwerami, usługami sieciowymi oraz systemami baz danych,
- wdrażanie komputerowych systemów i programów informatycznych oraz bieżaca ich aktualizacja,
- opracowywanie analiz i raportów o stanie informatyki oraz przygotowanie wniosków i propozycji w zakresie zakupu programów i sprzętu komputerowego.


7. - Wymagane dokumenty:


-cv
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy
- kserokopie dokumentów potwierdzajacych posiadany staż pracy oraz swiadczących o kwalifikacjach i umiejętnosciach kandydata.
- kserokopie dokumentów poświadczajacych wymagane wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.


8. Termin, sposób i miejsce skladania dokumentów:


Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem " Nabór na stanowisko Informatyk w Urzedzie Gminy w Fredropolu " należy złozyć osobiście w sekretariacie lub przesłać
pocztą na adres Urzędu Gminy w Fredropolu - w terminie do 01 kwiecień 2014 r. do godziny 12:00.
Dokumenty dostarczone po terminie nie będa rozpatrywane.
O terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko pracy: INFORMATYK

 • 14 października 2013 11:06

Nabór na wolne stanowisko pracy:
INFORMATYK
w Urzędzie Gminy w Fredropolu
 
Data publikacji :14 październik 2013 r.

Nabór na wolne stanowisko pracy:
INFORMATYK
w Urzędzie Gminy w Fredropolu
 
Data publikacji :14 październik 2013 r.
 
 1. Adres jednostki:
Urząd Gminy w Fredropolu
Fredropol 15
37-734 Fredropol
tel. (016) 671-98-18
 
 1. Określenie stanowiska:
 Informatyk w Urzędzie Gminy w Fredropolu.
 
 1. Wymiar czasu pracy :
Pełny etat
 
 1. Wymagania niezbędne :
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym wyżej 
   stanowisku,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie wyższe ,
- znajomość systemów operacyjnych MS Windows Serwer
 
 
 1. Wymagania dodatkowe:
- min. 3 lata stażu pracy,
- biegła znajomość pakietów biurowych ,
- znajomość prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej,
- znajomość prowadzenia strony internetowej,
- znajomość programów typu: CDN OPTIMA, PUMA, BESTIA, EL-DOK, PŁATNIK
- umiejętność sporządzania pism urzędowych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
 
 1. Zakres obowiązków na stanowisku pracy:
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Fredropol,
- prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy Fredropol
- budowa, przebudowa stron internetowych
- bieżąca obsługa sprzętu komputerowego,
-administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu: serwerami, usługami  
 sieciowymi oraz systemami baz danych,
- wdrażanie komputerowych systemów i programów informatycznych oraz bieżąca ich
 aktualizacja,
- opracowywanie analiz i raportów o stanie informatyki oraz przygotowanie wniosków
   i propozycji w zakresie zakupu programów i sprzętu komputerowego.
 
 1. - Wymagane dokumenty:
- CV
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy oraz świadczących o
   kwalifikacjach   i umiejętnościach kandydata.
- kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do pracy na
   danym stanowisku.
 
 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „ Nabór na stanowisko Informatyk w Urzędzie Gminy w Fredropolu „ należy złożyć osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Fredropolu – w terminie do 28 października 2013 r. do godziny 12:00.
Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko - kierowca busa - autobusu

 • 05 października 2012 08:36

Nabór na stanowisko kierowcy
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Fredropolu ogłasza nabór na stanowisko pracy :
kierowca busa - autobusu
 
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
Liczba stanowisk – 1

Oferty należy składać do dnia 12 października 2012 roku

 

Nabór na stanowisko kierowcy
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Fredropolu ogłasza nabór na stanowisko pracy :
kierowca busa - autobusu
 
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
Liczba stanowisk – 1
 
1. Niezbędne wymagania
a)  prawo jazdy kategorii „D”
b)  wykształcenie średnie
c) minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
d) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
e) brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 
2. Dodatkowe wymagania
a) umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
b) kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy
c) obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu zadań
d) dyspozycyjność
 
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1. życiorys zawodowy,
2. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3. kserokopia prawa jazdy,
4. dokumenty potwierdzające staż pracy,
5. orzeczenie psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań na stanowisku kierowcy,
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz
    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub zaświadczenie z Krajowego
    Rejestru Karnego,
8. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
     w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
     z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r.
     Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
     samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458, z późn. zm.). 
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i numerem telefonu oraz dopiskiem „ Nabór na stanowisko kierowcy busa-autobusu”
w siedzibie Urzędu Gminy Fredropol, Fredropol 15 lub pocztą na adres Urzędu Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol w terminie do dnia 12 października 2012 roku
do godziny 1500 (decyduje data wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko kierowcy

 • 20 września 2012 12:56

Nabór na stanowisko kierowcy
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Fredropolu ogłasza nabór na stanowisko pracy :
kierowca busa - autobusu
 
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
Liczba stanowisk – 1

 

Nabór na stanowisko kierowcy
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Fredropolu ogłasza nabór na stanowisko pracy :
kierowca busa - autobusu
 
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
Liczba stanowisk – 1
 
1. Niezbędne wymagania
a) prawo jazdy kategorii „D”
b) wykształcenie średnie
c) minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
d) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
e) brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 
2. Dodatkowe wymagania
a) umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
b) kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy
c) obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu zadań
d) dyspozycyjność
 
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1. życiorys zawodowy,
2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
3. dokumenty potwierdzające staż pracy,
4. orzeczenie psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
    stanowisku kierowcy,
6. oświadczenie, że  kandydat  nie  był karany za przestępstwo popełnione umyślnie  oraz nie
   toczy się  przeciwko niemu  postępowanie  karne lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru  
    Karnego,
7. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
     w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
     z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r.  Nr 101,
     poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
     samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458, z późn. zm.). 
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i numerem telefonu oraz dopiskiem „ Nabór na stanowisko kierowcy busa-autobusu”
w siedzibie Urzędu Gminy Fredropol, Fredropol 15 lub pocztą na adres Urzędu Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol w terminie do dnia 28 września 2012 roku
do godziny 1500 (decyduje data wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Przejdź do wpisu

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

 • 19 czerwca 2012 12:27

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu ogłasza nabór na stanowisko: „ASYSTENT RODZINY”

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu ogłasza nabór na stanowisko: „ASYSTENT RODZINY”
 
 1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
37-734   FREDROPOL 40
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do podstawowych obowiązków należeć będzie szeroko pojęta praca socjalna z rodziną korzystającą ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej, której członkowie są w wieku aktywności zawodowej.
Obszary pracy z rodziną:
a)      Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny                   i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
b)      Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
c)       Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
d)      Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
e)      Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
f)       Wspieranie aktywności społecznej rodzin,
g)      Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
h)      Udzielania pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
i)        Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
j)        Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
k)      Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
l)        Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
m)    Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
n)      Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
o)      Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się      w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
p)      Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną
 1. Liczba miejsc:  1
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze ½ etatu, w okresie od lipca 2012 do 31 grudnia 2012 r.
 3. Obszar realizacji działań : Gmina Fredropol
 4. Czas realizacji:
Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny pomiędzy godziną 800  a 2200 , może towarzyszyć rodzinie również poza miejscem zamieszkania – zgodnie              z zadaniami wynikającymi z kontraktu socjalnego zawartego z daną rodziną,
 1. Wymagania konieczne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
a)      Posiada obywatelstwo polskie,
b)      Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
c)       Wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi i rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia, określony na podstawie art. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                            i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi i rodziną lub
d)      Średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i rodziną,
e)      Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza nie została zawieszona ani ograniczona,
f)       Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
g)      Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo umyślne skarbowe,
h)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
i)        Biegła obsługa komputera (pakiet Office, Word, Excel).
 1. Wymagania dodatkowe:
a)      Umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
b)      Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),
c)       Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność z działaniu,
d)      Wysoka kultura osobista,
q)      .
 1. Wymagane dokumenty:
·         List motywacyjny, CV
·         Kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz kopie zaświadczeń      o ukończonych kursach i szkoleniach,
·         Kopie świadectw pracy,
·         Kopię dowodu osobistego.
·         Oświadczenie o niekaralności o następującej treści:
„ Oświadczam, że nie byłem kakarany/a/ za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).”
·         Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko  „ Asystent rodziny”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
·         Oświadczenie o stanie zdrowia o treści:
„Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku – asystent rodziny.”
·         Oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej:
„Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/łam pozbawiony/na władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.
 
 
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Nabór na stanowisko: Asystent rodziny”
należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 02.07.2012 r. do godz. 1300 na adres:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
37-734 FREDROPOL 40
 
 1. Postępowanie rekrutacyjne:
·         Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej analizy oceny merytorycznej,
·         Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
 
OFERTY, KTÓRE WPŁYNĄ DO GOPS W FREDROPOLU PO OKRESLONYM TERMINIE NIE BĄDĄ ROZPATRYWANE.

Przejdź do wpisu

Specjalista do spraw gospodarki nieruchomościami.

 • 18 czerwca 2012 12:32

Fredropol, 18 czerwca 2012
Urząd Gminy Fredropol
37-734 Fredropol 15
tel/fax: 16 671 98 18
 
WÓJT  GMINY  FREDROPOL
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
           Działając na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 z późn.zm.) ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Fredropol, 18 czerwca 2012
Urząd Gminy Fredropol
37-734 Fredropol 15
tel/fax: 16 671 98 18
 
WÓJT  GMINY  FREDROPOL
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
           Działając na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 z późn.zm.) ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
 
1. Nazwa stanowiska pracy: specjalista do spraw gospodarki nieruchomościami.
2. Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3  ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    nieposzlakowana opinia,
5)    wykształcenie średnie,
6)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3. Wymagania dodatkowe:
1)    staż pracy min. 2 lata,
2)    wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, geodezja, gospodarka nieruchomościami,
3)    znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu Pracy,
4)    podstawowa znajomość procedur administracyjnych,
5)    odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, dokładność,  umiejętność pracy w zespole,
6)    umiejętność obsługi komputera,
7)    gotowość do doskonalenia zawodowego,
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących zasób gminny,
2)    sporządzanie planów i programów wykorzystania zasobu nieruchomości,
3)    przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym  nie posiadającym osobowości prawnej,
4)    przygotowywanie nieruchomości do zbycia, w tym zlecanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz wycen nieruchomości,
5)    wykonywanie czynności związanych z organizacją przetargów na sprzedaż bądź dzierżawę nieruchomości,
6)    przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy notarialnej,
7)    prowadzenie spraw wieczysto-księgowych dotyczących nieruchomości gminnych,
8)    nadawanie numerów porządkowych nieruchomości i przygotowywanie spraw związanych z nazewnictwem  ulic oraz zmiany granic administracyjnych,
9)    pozyskiwanie mienia na cele związane z wykonywaniem zadań własnych gminy,
 
5. Praca na stanowisku specjalista ds. nieruchomości obywać będzie się w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Fredropol 15 w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
6. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.   
7. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny (podanie o pracę),
3)    dokument potwierdzający wykształcenie,
4)    kwestionariusz osobowy,
5)    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
6)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
7)    w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
8)    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
8.  Wymagane dokumenty o zatrudnienie należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Fredropolu 15, 37-734 Fredropol, z dopiskiem: “Nabór na stanowisko specjalisty do spraw gospodarki nieruchomościami ” w terminie do dnia 30.06.2012 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o naborze i o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Fredropolu http://bip.fredropol.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Fredropolu.
 
Wójt Gminy
Mariusz Śnieżek 

Przejdź do wpisu

Rachmistrz spisowy

 • 18 czerwca 2012 12:30

NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 r.Wójt Gminy Fredropol – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych


Na podstawie art. 13 ust.4 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Fredropol.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

 

NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 r.Wójt Gminy Fredropol – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych


Na podstawie art. 13 ust.4 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Fredropol.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:


1) mieć ukończone 18 lat,
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowane rolnicze, geodezyjne lub ekonomiczne), wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza posiadał wiedzę z zakresu rolnictwa   w podstawowym zakresie,
3) zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Fredropol,
4) być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy,
5) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady,
6) być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów,  a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
7) posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera,
8) być obeznany z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych,

9) osoby nie będące obywatelami polskimi, muszą wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, w tym również fachowych określeń z zakresu rolnictwa. (Wszystkie materiały spisowe, zarówno formularze, instrukcje i wytyczne, jak materiały pomocnicze i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim, podobnie jak szkolenia będą prowadzone wyłącznie  po polsku).

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:


1) podanie, w tym telefon kontaktowy oraz adres e-mail,

2) życiorys zawodowy (CV),
2) kserokopie dyplomów/świadectw potwierdzających wykształcenie,
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach na potrzeby niniejszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie. Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia podpisanej z Z-cą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego-Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Rachmistrz będzie wykonywała prace spisowe w okresie 9–23 sierpnia 2010 r. (obchód przedspisowy) oraz 8 września – 31 października 2010 r. (spis CAPI).

Na 3 dniowym szkoleniu w miesiącu lipcu kandydaci poznają metodologię i zasady organizacji spisu. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand–held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad. Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.

Zakres zadań należących do rachmistrza:

1.    Rachmistrz spisowy powinien uczestniczyć we wszystkich etapach spisu (tj. obchód przedspisowy, odprawa przedspisowa oraz spis).

2.    Rachmistrz spisowy podczas obchodu przedspisowego zobowiązany jest do aktualizacji wykazu gospodarstw rolnych z przydzielonych obwodów spisowych. Podczas obchodu zadania rachmistrza są następujące:

·      odwiedzenie wszystkich gospodarstw rolnych z wykazu dostępnego w aplikacji mobilnej – potwierdzenie ich geolokalizacji lub wprowadzenie stosownych korekt (weryfikacja wykazu gospodarstw rolnych),

·      w przypadku kontaktu z głównym użytkownikiem gospodarstwa przekazanie informacji  o możliwości samospisu,

·      uzupełnienie wykazu o gospodarstwa rolne, które zostały przez rachmistrza zakwalifikowane do spisu a nie były ujęte na wykazie gospodarstw rolnych,

·      umówienie wizyt (o ile jest to możliwe) z respondentami,

·      komunikowanie liderowi oraz dyspozytorom wojewódzkim o zakończeniu pracy w danym dniu,

·      zgłaszanie problemów oraz wątpliwości do lidera (w pierwszej kolejności) oraz dyspozytora wojewódzkiego,

·      realizacja czynności w przypadku awarii terminala lub błędu aplikacji mobilnej zgodnie  z instrukcją przekazaną przez lidera gminnego lub dyspozytora wojewódzkiego,

·      w sytuacji awaryjnej (gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin obchodu będzie zagrożony) przejęcie części zadań innych rachmistrzów (przydział zadań prowadzony będzie przez dyspozytora wojewódzkiego po uzgodnieniu z rachmistrzami spisowymi).

1.    Zadania rachmistrza spisowego podczas spisu są następujące:

·      przeprowadzenie wywiadów w przydzielonych gospodarstwach rolnych,

·      informowanie Gminnego Biura Spisowego (lidera gminnego) o odmowach spisu, oraz podjęcie dalszych działań związanych z przeprowadzeniem spisu w gospodarstwie zgodnie  z procedurą,

·      realizacja czynności w przypadku awarii terminala lub błędu aplikacji mobilnej zgodnie  z instrukcją przekazaną przez lidera gminnego lub dyspozytora wojewódzkiego,

·      w sytuacji awaryjnej (gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin obchodu będzie zagrożony) przejęcie części zadań innych rachmistrzów (przydział zadań prowadzony będzie przez dyspozytora wojewódzkiego po uzgodnieniu z rachmistrzami spisowymi).

·      komunikowanie liderowi oraz dyspozytorom wojewódzkim o zakończeniu pracy w danym dniu,

·      informowanie dyspozytora oraz lidera o nierozpoczęciu pracy (w sytuacji gdy jednostki spisowe na dany dzień zostały przez dyspozytora przypisane i zaplanowane do realizacji).


Oferty należy składać w terminie do 15 czerwca 2010 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Fredropol w sekretariacie, pok. 6 lub przesłać pocztą. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na rachmistrza spisowego”.

 

Przejdź do wpisu
Powrót