Menu Podmiotowe menu ikonka

2023-01-16 - Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 13/9/2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Fredropol na lata 2023-2024

Przejdź do wpisu

2022-12-05 - Uchwała nr 13/16/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 13_16_2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol na lata 2023 - 2024

Przejdź do wpisu

Uchwałą nr 13_7 _2022 z dnia 19.01.2022 r. RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Fredropol na lat 2022-2034

Przejdź do wpisu

Uchwała nr 13_43_2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol na lata 2022 - 2034

Przejdź do wpisu

Uchwała nr 13/7/2021 z dnia 20.01.2021 w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Fredropol na lata 2021-2034

Przejdź do wpisu
Powrót