Menu Podmiotowe menu ikonka

XIV Sesja Rady Gminy

XIV Sesja Rady Gminy w Fredropolu

 

 

1.     Otwarcie sesji

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad

3.     Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym

4.     Podjęcie uchwał w sprawie:

Ø      zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Ø      zabezpieczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w baku wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego

Ø      udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Przemyślu

Ø      przyjęcia ceny skupu 1q żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego dla obszaru Gminy Fredropol

Ø      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2008 na terenie Gminy Fredropol

Ø      ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących

w 2008 roku na terenie Gminy Fredropol

Ø      wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2008 roku na terenie Gminy Fredropol

Ø      ustalenia stawek opłaty targowej

Ø      zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fredropol

Ø      ustalenia dopłat do taryf dla GZUW w Fredropolu na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Fredropol

Ø      powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Fredropolu

Ø      nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na cele służące wykonywaniu zadań własnych Gminy

Ø      dokonania darowizny stanowiących własności Gminy na drogę leśną

Ø      sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własności gminy

Ø      nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego

5.     Zapytania i interpelacje radnych

6.     Dyskusja

7.     Zakończenie obrad sesjiPodmiot publikujący:
Wytworzył: 2007-11-14
Opublikował w BIP: Admin Admin 2007-11-14 11:22:00
Liczba wyświetleń: 2535
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj