Menu Podmiotowe menu ikonka

XII Sesja Rady Gminy

XII Sesja Rady Gminy w Fredropolu

 

 

1.     Otwarcie sesji

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad

3.     Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym

4.     Przedstawienie Sprawozdania z wykonania planowanych zadań działalności budżetowej Urzędu Gminy Fredropol na dzień 30 czerwca 2007 roku

5.     Podjęcie uchwał w sprawie:

Ø      zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Ø      zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego

Ø      likwidacji samorządowej instytucji kultury – Gminnej Instytucji Kultury

      i Sportu w Fredropolu

Ø      uchylenia uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych

Ø      wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przemyślu

Ø      sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własności gminy

Ø      nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego

6.     Zapytania i interpelacje radnych

7.     Dyskusja

8.     Zakończenie obrad sesjiPodmiot publikujący:
Wytworzył: 2007-11-14
Opublikował w BIP: Admin Admin 2007-11-14 11:20:00
Liczba wyświetleń: 2308
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj