Menu Podmiotowe menu ikonka

VIII Sesja Rady Gminy

VIII Sesja Rady Gminy w Fredropolu

 

 

1.     Otwarcie sesji

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad

3.     Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym

4.     Podjęcie uchwał w sprawie:

Ø     zmian w Budżecie Gminy na 2007 rok

Ø     ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Fredropol

Ø     ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Fredropol

Ø     ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Fredropol

Ø     zarządzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej sołectwa Sierakośce

Ø     nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego

Ø     sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własności gminy

Ø     zamiany nieruchomości na cele służące wykonywaniu zadań własnych gminy

5.     Zapytania i interpelacje radnych

6.     Dyskusja

7.     Zakończenie obrad sesjiPodmiot publikujący:
Wytworzył: 2007-11-14
Opublikował w BIP: Admin Admin 2007-11-14 11:15:00
Liczba wyświetleń: 2446
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj