Menu Podmiotowe menu ikonka

VI Sesja Rady Gminy

VI Sesja Rady Gminy w Fredropolu

 

 

1.      Otwarcie sesji

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad

3.      Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym

4.      Przedstawienie "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok"

-         Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej do Regionalnej Izby

Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Fredropol za 2006 rok

-         Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol

-         Opinie Komisji Stałych w sprawie wykonania budżetu gminy za 2006 rok

-         Dyskusja

-         Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol za 2006 rok

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

Ø      zmiany w składzie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych

Ø      przyjęcia do realizacji przez Gminę Fredropol zadania powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu

6.      Zapytania i interpelacje radnych

7.      Dyskusja

8.      Zakończenie obrad sesjiPodmiot publikujący:
Wytworzył: 2007-11-14
Opublikował w BIP: Admin Admin 2007-11-14 11:12:00
Liczba wyświetleń: 2433
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj