Menu Podmiotowe menu ikonka

V Sesja Rady Gminy

V Sesja Rady Gminy w Fredropolu

 

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ø      Budżetu Gminy na 2007 rok

- przedstawienie Projektu Budżetu Gminy Fredropol na 2007 rok

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

- przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Społeczno Gospodarczego, Budżetu

 i Finansów

- przedstawienie opinii pozostałych Stałych Komisji Rady Gminy

- dyskusja

- głosowanie

Ø      przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli

Ø      inkasa zobowiązań pieniężnych

Ø      powołania Sekretarza Gminy Fredropol

Ø      powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Fredropolu

Ø      ustalenia cen drewna z lasów gminnych wg. poszczególnych asortymentów

Ø      nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego

Ø      sprzedaży/dzierżawy  nieruchomości stanowiących własność gminy

Ø      przystąpienia do sporządzania MPO w miejscowości Fredropol

Ø      zabezpieczenia środków na realizacje inwestycji „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Aksmanice, Kłokowice, Młodowice, Fredropol, Kormanice, Sierakośce”

Ø      przeznaczenia gruntu pod wydobycie kruszywa naturalnego przez Gminę Fredropol lub utworzoną do tego celu jednostkę organizacyjną

  1. Zapytania i interpelacje radnych
  2. Dyskusja
  3. Zakończenie obrad sesji


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2007-11-14
Opublikował w BIP: Admin Admin 2007-11-14 10:51:00
Liczba wyświetleń: 2360
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj