Menu Podmiotowe menu ikonka

II Sesja Rady Gminy

II Sesja Rady Gminy w Fredropolu

 

1.      Otwarcie sesji

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad

3.      Podjęcie uchwał w sprawie:

Ø      zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Ø       przyjęcia ceny skupu 1q żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego dla obszaru gminy Fredropol

Ø      przyjęcia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego dla obszaru gminy Fredropol

Ø      ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2007 roku na terenie gminy Fredropol

Ø      wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2007 roku na terenie gminy Fredropol

Ø      wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Ø      określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Fredropol w 2007 roku

Ø      ustalenia stawek opłaty targowej

Ø      zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Fredropol

Ø      ustalenia dopłat do taryf dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Fredropol

4.      Zapytania i interpelacje radnych

5.      Dyskusja

6.      Zakończenie obrad sesjiPodmiot publikujący:
Wytworzył: 2007-11-14
Opublikował w BIP: Admin Admin 2007-11-14 10:45:00
Liczba wyświetleń: 2350
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj