XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
2019-10-28 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Kniażyce, część działki nr 311
2019-10-28 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Kniażyce, część działki nr 311
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol
 
Fredropol, dnia 28 października 2019 r.
GN.6845.20.19
Wójt Gminy Fredropol
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.
 
 
Obręb
Geodezyjny
Nr działki
Nr księgi wieczystej
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz
sposób zagospodarowania
 
Powierzchnia działki w ha
 
Okres trwania dzierżawy
Cel dzierżawy
Kniażyce Część działki nr 311 o pow. 0,1200 ha z pow. 14,03 ha, KW Nr PR1P/00015111/9, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny rolno-leśne 0,12 3 lata rolny
Kniażyce Część działki nr 311 o pow. 0,7400 ha z pow. 14,03 ha, KW Nr PR1P/00015111/9, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny rolno-leśne 0,74 3 lata rolny
 
 
 
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40
Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 28.10.2019 r. do 18.11.2019 r.
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłAdministrator BIP - Admin2019-10-28
Publikujący Admin - Admin 2019-10-28 12:15
Dodano do archiwum 2019-11-19 23:59