XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki, Część działki nr 135/4
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki, Część działki nr 135/4
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol
 
Fredropol, dnia 03 października 2019 r.
GN.6845.9.5.19
Wójt Gminy Fredropol
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.
 
 
Obręb
Geodezyjny
Nr działki
Nr księgi wieczystej
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz
sposób zagospodarowania
 
Powierzchnia działki w ha
 
Okres trwania dzierżawy
Cel dzierżawy
Huwniki Część działki nr 135/4 o pow. 0,0004 ha z pow. 0,95 ha, wł. Gm. Fredropol zgodnie z EGiB Starosty Przemyskiego, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej 0,0004 3 lata montaż urządzenia dystrybucyjnego OLT
 
 
 
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40
Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 03.10.2019 r. do 24.10.2019 r.
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłAdministrator BIP - Admin2019-10-03
Publikujący Admin - Admin 2019-10-03 14:36
Dodano do archiwum 2019-10-25 23:59