XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
2018-02-05 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki - działka nr 29
2018-02-05 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki - działka nr 29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie Gminy Fredropol
 
Fredropol, dnia 05 luty 2018 r.
GN.6845.2.18
Wójt Gminy Fredropol
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie Gminy Fredropol.
 
 
 
 
Obręb
Geodezyjny
 
 
 
Opis nieruchomości, Nr księgi wieczystej
 
 
 
Powierzchnia nieruchomości w m²
 
 
 
Okres trwania najmu
 
 
 
Cel najmu
 
 
Opłata z tytułu najmu za m² ( nie zawiera podatku VAT)
 
 
 
 
Huwniki
Nieruchomość lokalowa położona w budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 29 w Huwnikach
Nr KW PR1P/00019911/5
 
 
 
 
50 m²
 
 
 
 
3 lata
 
 
 
 
Handlowy
 
 
 
 
10,50 zł
 
Bliższych informacji na temat nieruchomości objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy Fredropol – pokój nr 19,
tel. 166719818 wew. 40
Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 05.02.2018 r. do 26.02.2018 r.
 
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłAdministrator BIP - Admin2018-02-05
Publikujący Admin - Admin 2018-02-05 11:38