Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
2018-09-12 - Zapytanie o cenę o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w miejscowościach Huwniki i Fredropol Gmina Fredropol
2018-09-12 - Zapytanie o cenę o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w miejscowościach Huwniki i Fredropol Gmina Fredropol.
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Fredropol z siedzibą Fredropol 15, 37-734 Fredropol , NIP 795 23 07 413,
REGON 650900430,
Adres e-mail: sekretariat@fredropol.pl
Telefon: +48 16 671 98 17
Faks: +48 16 671 98 18 w. 12
II. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejsze postępowanie dotyczy udzielania zamówień publicznych na dostawy pomocy dydaktycznych, których wartość nie przekracza 30 000,00 euro i prowadzone jest w oparciu o art.4 u.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej „ustawą PZP”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Rodzaj zamówienia: usługa szkoleniowa
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
główny przedmiot 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w miejscowościach Huwniki i Fredropol Gmina Fredropol
w ramach realizacji projektu pn. „OMNIBUS – kompleksowy program rozwoju szkoły” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ,IX Oś Priorytetowa Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego dotyczącego zadań.
 
3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych (zwany dalej jako pomoce ) w ramach projektu partnerskiego „OMNIBUS -kompleksowy program rozwoju szkoły’’. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących szkołach : Szkoła w Huwnikach, Szkoła Fredropolu. Przedmiot zamówienie będzie dostarczony do wskazanych przez Zamawiającego pracowni szkolnych.
3.2 Zamawiający wymaga, by dostarczone pomoce były nowy tzn. wyprodukowane nie wcześniej, niż na 12 miesięcy przed dostarczeniem oraz nie były używane.
3.3 Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
W okresie gwarancji (w ramach zaoferowanych cen jednostkowych) wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta pomocy naukowych.
3.4 Wszędzie gdziekolwiek przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie, to wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wymagania zamawiającego.
 
4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1. Wymagany termin realizacji zamówienia do 26 09.2018.
  2. Dostawa odbędzie się do Szkół wskazanych w pkt. 3 ust. 3.1 w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego.
  3. Wykonawca zapewni transport, rozładunek oraz instalacje (jeśli dotyczy) przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja o złozonych ofertach.pdf Plik pdf 297.86 KB
siwz - dostawa pomocy dydaktycznych.pdf Plik pdf 2.64 MB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłAdministrator BIP - Admin2018-09-12
Publikujący Admin - Admin 2018-09-12 09:17
Modyfikacja Admin - Admin 2018-09-21 13:08
Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 23 sierpnia 2019r. 08:44:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.