Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
2018-03-29 - Zapytanie o cenę o wartości szacunkowej zamówień poniżej 30 000 EURO - Zajęcia szachowe dla uczniów
Zajęcia szachowe dla uczniów.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kursu zajęć szachowych dla 6 grup uczniów z Gminy Fredropol – 3 grupy ze szkoły w Huwnikach i 3 grupy ze szkoły w Fredropolu. Każda z grup szkoleniowych liczyć będzie 20 osób. Kurs trwać ma po 40 godzin zegarowych dla każdej grupy. Uczestników kursu wskazuje Zamawiający. Zajęcia realizowane będą w szkołach Gminy Fredropol wskazanych przez Gminę. Koszty wynajmu sal ponosi Gmina Fredropol (Wykonawca nie wlicza tego kosztu w kalkulację ceny oferty).
Do zadań Wykonawcy należeć będzie szkolenie merytoryczne wg ramowego programu (założeń) polegające na:
Zapoznanie uczniów z historią szachów, zaprezentowaniu uczestnikom zasad gry w szachy (10h), debiuty, elementy kombinacji szachowych, strategii i taktyki, nauka umiejętności racjonalnej gry poszczególnymi figurami i ich wykorzystanie w trakcie gry (16 h), przeprowadzenie analizy partii szachowych (12 h) oraz programy szachowe (2 h)
Koszty dojazdów do placówek i wykonania usług w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca w ramach określonego w ofercie wynagrodzenia stanowiącego maksymalne zobowiązanie Zamawiającego.
Zajęcia szachowe dla uczniów.
 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Fredropol  z  siedzibą Fredropol 15, 37-734 Fredropol , NIP  795 23 07 413,
REGON 650900430,
Adres e-mail: sekretariat@fredropol.pl
Telefon: +48 16 671 98 17
Faks: +48 16 671 98 18 w. 12
II. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejsze postępowanie dotyczy udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość nie przekracza 30 000,00 euro i prowadzone jest w oparciu o art.4 u.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej „ustawą PZP”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1.     Rodzaj zamówienia: usługa szkoleniowa
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
główny przedmiot 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2.            Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych
dla uczniów Gminy Fredropol w zakresie:
Zajęcia szachowe dla uczniów.
w  ramach  realizacji  projektu  pn.  „OMNIBUS – kompleksowy program rozwoju szkoły” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ,IX Oś Priorytetowa Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego dotyczącego zadań.
 
a)            Świadczone usługi będą obejmowały zajęcia dla uczniów w wieku od 6  do 18 lat.
b)           Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ofercie ceny całości zamówienia.
c)            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
 
3.  Zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w:
  1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 
Zajęcia szachowe dla uczniów,
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kursu zajęć szachowych dla 6 grup uczniów z Gminy Fredropol – 3 grupy ze szkoły w Huwnikach i 3 grupy ze szkoły w Fredropolu. Każda z grup szkoleniowych liczyć będzie 20 osób. Kurs trwać ma po 40 godzin zegarowych dla każdej grupy. Uczestników kursu wskazuje Zamawiający. Zajęcia realizowane będą w szkołach Gminy Fredropol wskazanych przez Gminę. Koszty wynajmu sal ponosi Gmina Fredropol (Wykonawca nie wlicza tego kosztu w kalkulację ceny oferty).
Do zadań Wykonawcy należeć będzie szkolenie merytoryczne wg ramowego programu (założeń) polegające na:
Zapoznanie uczniów z historią szachów, zaprezentowaniu uczestnikom zasad gry w szachy (10h), debiuty, elementy kombinacji szachowych, strategii i taktyki, nauka umiejętności racjonalnej gry poszczególnymi figurami i ich wykorzystanie w trakcie gry (16 h), przeprowadzenie analizy partii szachowych (12 h) oraz programy szachowe (2 h)
Koszty dojazdów do placówek i wykonania usług w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca w ramach określonego w ofercie wynagrodzenia stanowiącego maksymalne zobowiązanie Zamawiającego.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłAdministrator BIP - Admin2018-03-29
Publikujący Admin - Admin 2018-03-29 07:48
Modyfikacja Admin - Admin 2018-04-03 08:26
Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 19 marca 2019r. 03:35:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.