2019-01-28 - Zapytanie o cenę o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO - Dokonanie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości w ramach procedury rozgraniczenia, w myśl ustawy z dnia 17 maja 1989r. - prawo geodezyjne i kartograficzne.