Aktualności Urząd Gminy Fredropol http://bip.fredropol.pl Lokalny Program rewitalizacji dla Gminy Fredropol Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 +0200 http://bip.fredropol.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-53 Lokalny Program rewitalizacji dla Gminy Fredropol.pdf... Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Ustawy z dnia 16.12.2016 o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach. Fri, 20 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://bip.fredropol.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-53 Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Ustawy z dnia 16.12.2016 o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach.pdf...