Aktualności Urząd Gminy Fredropol http://bip.fredropol.pl Informacja Wójta Gminy Fredopol w sprawie Podstawowej Kwoty Dotacji na 2018 rok. Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://bip.fredropol.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-53 Informacja Wójta Gminy Fredopol w sprawie Podstawowej Kwoty Dotacji na 2018 rok.pdf... 2018-05-04 - Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok Fri, 04 May 2018 00:00:00 +0200 http://bip.fredropol.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-53 2018-05-04 - Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok... Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.06.2018 r. oraz Uchwała Rady Gminy Fredropol nr LIX/432/2018 z dnia 18.09.2018 r. Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 http://bip.fredropol.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-53 Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.06.2018 r. Uchwała nr LIX/432/2018 z dnia 18.09.2018 r.  w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Fredropolu.... Specjalne dyżury w urzędach skarbowych JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0100 http://bip.fredropol.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-53 Specjalne dyżury w urzędach skarbowych JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców.pdf... Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Fredropol na rok 2018 Wed, 03 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://bip.fredropol.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-53 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Fredropol na rok 2018...