Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Przebudowa drogi dz. nr ewid. 332 w Kniażycach droga do Kożucha w km. 0+000 - 0+380
KI.271.4.2016
Fredropol, 2016-09-28
Oferenci
Wg. rozdzielnika
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KI.271.4.2016. Nazwa zadania:
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 332 w Kniażycach droga do Kożucha w km. 0+000 - 0+380
działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm) zamawiający informuje o unieważnieniu
przedmiotowego postępowania.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 75 000,00 zł brutto. W
postępowaniu wpłynęły 2 oferty których ceny przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie zamierza zwiększyć kwoty jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dlatego unieważnia postępowanie.
Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art 93 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm) postępowanie zostaje unieważnione
Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania
niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10
dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
____________________________________
Mariusz Śnieżek
 

Data dodania: 2016-09-28 12:59

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. informacja o treści złożonych ofert.pdf 24.63 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie droga do Korzucha 164.93 KbPlik pdf
3. SIWZ (1) 327.69 KbPlik pdf
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 237.66 KbPlik pdf
5. Unieważnienie postępowania 25.45 KbPlik pdf
6. załącznik nr 1 - formularz ofertowy 36.55 KbPlik pdf
7. załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków 44.89 KbPlik pdf
8. załącznik nr 3 - wykaz osób do kontaktów 21.78 KbPlik pdf
9. załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych 15.88 KbPlik pdf
10. załącznik nr 5 - wykaz osób do realizacji zamówienia 16.26 KbPlik pdf
11. załącznik nr 6 - kwalifikacje zawodowe 20.19 KbPlik pdf
12. załącznik nr 7 - wzór umowy 80.11 KbPlik pdf
13. załącznik nr 8 - SSTWiOR 1.97 MBPlik zip
14. załącznik nr 9 - przedmiar robót 186.97 KbPlik pdf
Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 20 stycznia 2019r. 06:12:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.