II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
 
 
 
 
Fredropol, dnia 03.10.2019 r.
GN.6840.6.1.19
 
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Fredropol ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:
 
Obręb
Geodezyjny Nr KW
 
Nr działki Powierzchnia działki w ha Wadium
w PLN
Cena wywoławcza brutto
w PLN
Przetarg godzina Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/11 0,3970 2 000,00 20 000,00 08:00 Nieruchomość gruntowa rolna bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym, teren płaski, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarze o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. N-0,3970 ha.
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/16 0,7085 3 800,00 38 000,00 08:30 Nieruchomość gruntowa rolna bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarze o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. PsVI-0,2593 ha, Lzr-PsVI-0,4492 ha.
 
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/17 0,3020 1 500,00 15 000,00 09:00 Nieruchomość gruntowa rolna bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym zbliżonym do trójkąta prostokątnego, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarze o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. N-0,0983 ha, PsV-0,2030 ha, Lzr-PsV-0,0007 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/18 0,3020 1 500,00 15 000,00 09:30 Nieruchomość gruntowa rolna bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarze o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. N  0,0602 ha, Lzr-PsV-0,0337 ha, PsV-0,2081 ha.
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/19 0,3020 1 500,00 15 000,00 10:00 Nieruchomość gruntowa rolna bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarze o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną.
N-0,0291 ha, PsV-0,2420 ha, Lzr PsV-0,0309 ha.
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/20 0,3024 1 500,00 15 000,00 10:30 Nieruchomość gruntowa rolna bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarze o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. PsV- 0,2866 ha, Lzr-PsV- 0,0158 ha.
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/33 0,3010 1 500,00 15 000,00 11:00 Nieruchomość gruntowa rolna bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarze o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. PsV-0,3010 ha.
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/34 0,3684 1 800,00 18 000,00 11:30 Nieruchomość gruntowa rolna bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarze o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. PsIV-0,0971 ha, PsV-0,2713 ha.
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/35 0,3504 1 700,00 17 000,00 12:00 Nieruchomość gruntowa rolna bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarze o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. Ps V 0,3504 ha.
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/37 0,3790 1 900,00 19 000,00 12:30 Nieruchomość gruntowa rolna bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarze o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego.Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. PsIV-0,3507 ha, PsV-0,0283 ha.
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/38 0,3228 1 600,00 16 000,00 13:00 Nieruchomość gruntowa rolna bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym, teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarze o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego.. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. PsIV-0,3228 ha.
 
Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel 16 6719818 wew. 40
Przetargi odbędą się w dniu 05.11.2019 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19.
Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu
Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 31.10.2019 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. UWAGA: Do przetargu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani, jednakże przeniesienie prawa własności nieruchomości rolnej o pow. od 1,00 ha uzależnione będzie od spełnienia przez kandydata na nabywcę warunków określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1080). Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowany został przetarg ustny nieograniczony, które zakończył się wynikiem negatywnym, w dniu: 27.09.2019r.
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 
Data składania ofert:
2019-11-05 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-31 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-10-03 14:29:00
PublikującyAdmin 2019-10-03 14:27:47

Rejestr zmian