Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
XXIV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/11, 612/14, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/14, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
 
 
 
 
 
Fredropol, dnia 25.07.2018 r.
GN.6840.12.1.15.16.17.18
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Fredropol ogłasza XXIV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:
 
Obręb
Geodezyjny Nr KW
 
Nr działki Powierzchnia działki w ha Wadium
w PLN
Cena wywoławcza brutto
w PLN
Przetarg godzina Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/11 0,3970 1 300,00 13 000,00 08:00 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jako tereny do wypoczynku sezonowego i weekendowego, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. N 0,3970 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/14 0,8946 3 200,00 32 000,00 08:30 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. PS VI 0,6714 ha , Lz 0,2232 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/16 0,7104 2 500,00 25 000,00 09:00 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. Ps VI 0,3741 ha , Lz 0,3363 ha.
 
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/17 0,3020 900,00 9 000,00 09:30 Nieruchomość rolna o kształcie regularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną.Ps. IV 0,2030 ha , Lz 0,0007 ha , N 0,0983 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/18 0,3020 900,00 9 000,00 10:00 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną.Ps IV- 0,2080 ha. , Lz 0,0338 ha , N 0,0602 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/19 0,3020 900,00 9 000,00 10:30 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną..Ps IV 0,2420 ha , Lz 0,0309 ha , N 0,0291 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/20 0,3020 900,00 9 000,00 11:00 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną .Ps IV- 0,2865 ha. , Lz 0,0155 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/33 0,3010 900,00 9 000,00 11:30 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. Ps V 0,3010 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/34 0,3684 1 100,00 11 000,00 12:00 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. Ps V 0,2800 ha , Ps VI 0,0884 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/35 0,3504 1 100,00 11 000,00 12:30 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. Ps V 0,3504 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/37 0,3790 1 100,00 11 000,00 13:00 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. Ps V 0,0312 ha , Ps VI 0,3478 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/38 0,3228 900,00 9 000,00 13:30 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. Ps VI 0,3228 ha
 
Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel 16 6719818 wew. 40
Przetargi odbędą się w dniu 28.08.2018 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19.
Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu
Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 23.08.2018 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, w dniach: 23.11.2015 r., 30.12.2015 r., 09.02.2016 r., 14.03.2016r., 18.04.2016 r., 20.06.2016 r., 25.07.2016 r., 13.09.2016 r., 21.10.2016 r., 29.11.2016 r., 10.01.2017 r., 14.02.2017 r., 28.03.2017 r., 16.05.2017 r., 18.07.2017 r., 29.08.2017 r., 19.10.2017 r., 29.11.2017 r., 05.01.2018 r., 15.02.2018 r., 22.03.2018 r., 02.05.2018 r., 13.07.2018 r. UWAGA: Do przetargu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani, jednakże przeniesienie prawa własności nieruchomości rolnej uzależnione będzie od spełnienia przez kandydata na nabywcę warunków określonych w ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 27.04.2016), a w odniesieniu do nieruchomości leśnej, od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w art. 37a – 37k ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 10.12.2015)
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 
 
Data składania ofert:
2018-08-28 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-23 23:59:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:29:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:29:37

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 02 czerwca 2020r. 10:24:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.