XIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Sólca 47
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Sólca 47
 
 
Fredropol, dnia 01 grudnia 2017 r.
 
GN.6840.14.1.16.17
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Fredropol ogłasza XIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – zamieszczonej poniżej:
 
Obręb Geodezyjny Nr KW Nr działki Powierzchnia działki w ha Wadium
w PLN
Cena wywoławcza brutto
w PLN
Przetarg
godzina
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Sólca
PR1P/00023156/5
47 0,1800 1 200,00 12 000,00 12:30 Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, kształt nieregularny, teren płaski. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym na cele zabudowy zagrodowej. Dojazd do działki drogą lokalną gminną o nawierzchni utwardzonej.
RIIIa – 0,1200 ha, PsIII-0,0600 ha
 
 
Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej. Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19 tel. 16 6719818 wew. 40. Przetarg odbędzie się w dniu 02.01.2018 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 27.12.2017 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, który zakończyły się wynikiem negatywnym, w dniach: 20.07.2016 r., 12.09.2016 r., 18.10.2016 r., 28.11.2016 r., 09.01.2017 r., 13.02.2017 r., 27.03.2017 r., 15.05.2017 r., 17.07.2017 r., 28.08.2017 r., 16.10.2017 r., 24.11.2017 r.
 
 
 
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 
 
Data składania ofert:
2018-01-02 12:30:00
Data wpłaty wadium:
2017-12-27 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2017-12-01 12:30:00
PublikującyAdmin 2017-12-01 12:30:00

Rejestr zmian