Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
XVI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/9 - 612/11, 612/14, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/9 - 612/11, 612/14, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
 
Fredropol, dnia 26.07.2017 r.
GN.6840.12.1.15.16.17
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Fredropol ogłasza XVI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:
 
Obręb
Geodezyjny Nr KW
 
Nr działki Powierzchnia działki w ha Wadium
w PLN
Cena wywoławcza brutto
w PLN
Przetarg godzina Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/9 1,3844 5 000,00 50 000,00 07:30 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną.
Ps VI- 1,1292 ha, Ps V 0,2397 ha, N 0,0155 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/10 1,5437 5 500,00 55 000,00 08:00 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną.
Ps VI- 1,5437 ha
UWAGA: Nieruchomość zostanie w przyszłości obciążona służebnością drogi koniecznej, pasem szerokości ok. 6m., celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działki nr 355/2 obrębu Sierakośce.
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/11 0,3970 2 000,00 20 000,00 08:30 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jako tereny do wypoczynku sezonowego i weekendowego, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. N 0,3970 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/14 0,8946 4 200,00 42 000,00 09:00 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. PS VI 0,6714 ha , Lz 0,2232 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/16 0,7104 3 300,00 33 000,00 09:30 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. Ps VI 0,3741 ha , Lz 0,3363 ha.
 
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/17 0,3020 1 500,00 15 000,00 10:00 Nieruchomość rolna o kształcie regularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną.Ps. IV 0,2030 ha , Lz 0,0007 ha , N 0,0983 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/18 0,3020 1 500,00 15 000,00 10:30 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną.Ps IV- 0,2080 ha. , Lz 0,0338 ha , N 0,0602 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/19 0,3020 1 500,00 15 000,00 11:00 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną..Ps IV 0,2420 ha , Lz 0,0309 ha , N 0,0291 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/20 0,3020 1 500,00 15 000,00 11:30 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną .Ps IV- 0,2865 ha. , Lz 0,0155 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/33 0,3010 1 500,00 15 000,00 12:30 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. Ps V 0,3010 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/34 0,3684 1 700,00 17 000,00 13:00 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. Ps V 0,2800 ha , Ps VI 0,0884 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/35 0,3504 1 700,00 17 000,00 13:30 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. Ps V 0,3504 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/37 0,3790 1 700,00 17 000,00 14:00 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. Ps V 0,0312 ha , Ps VI 0,3478 ha
Nowe Sady
PR1P/00072276/0
612/38 0,3228 1 500,00 15 000,00 14:30 Nieruchomość rolna o kształcie nieregularnym teren płaski. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w sąsiedztwie rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną nieutwardzoną. Ps VI 0,3228 ha
 
Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 20, tel 16 6719818 wew. 39
Przetargi odbędą się w dniu 29.08.2017 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19.
Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu
Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 24.08.2017 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, w dniach: 23.11.2015 r., 30.12.2015 r., 09.02.2016 r., 14.03.2016r., 18.04.2016 r., 20.06.2016 r., 25.07.2016 r., 13.09.2016 r., 21.10.2016 r., 29.11.2016 r., 10.01.2017 r., 14.02.2017 r., 28.03.2017 r., 16.05.2017 r., 18.07.2017 r. UWAGA: Do przetargu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani, jednakże przeniesienie prawa własności nieruchomości rolnej uzależnione będzie od spełnienia przez kandydata na nabywcę warunków określonych w ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 27.04.2016), a w odniesieniu do nieruchomości leśnej, od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w art. 37a – 37k ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 10.12.2015)
 
 
 
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 
 
Data składania ofert:
2017-08-29 07:30:00
Data wpłaty wadium:
2017-08-24 23:59:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2017-07-26 12:19:00
PublikującyAdmin 2017-07-26 12:19:00

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2018r. 10:52:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.