IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Fredropol 7
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 7
                                                                                                                                                                                                     Fredropol, dnia 26.07.2017 r.
GN.6840.10.1.16.17
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Fredropol ogłasza IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropolzamieszczonej poniżej:
 
Obręb
Geodezyjny
Nr działki Powierzchnia działki
w ha
Nr księgi wieczystej Wadium
w PLN
Cena
Wywoławcza
brutto w PLN
Przetarg godzina Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Fredropol 7 1,0600 PR1P/00022646/0 4 800,00 48 000,00 12:30 Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym na cele produkcji rolniczej i leśnej. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami leśnymi nieutwardzonymi.
Ls V – 1,0600 ha
 
Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 20, tel. 166719818 w. 39
Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2017 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19.
Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu
Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 23.08.2017 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, w dniach: 10.06.2016 r., 18.07.2016 r., 19.08.2016 r., 19.12.2016 r., 16.02.2017 r., 30.03.2017 r., 17.05.2017 r., 19.07.2017 r.
UWAGA: Przeniesienie prawa własności nieruchomości uzależnione będzie od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w art. 37a – 37k ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 10.12.2015)
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 
 
Data składania ofert:
2017-08-28 12:30:00
Data wpłaty wadium:
2017-08-23 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2017-07-26 12:10:00
PublikującyAdmin 2017-07-26 12:10:00

Rejestr zmian