II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2022-02-17 13:35:35: Dodano wynik do przetargu
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22

 

 

Fredropol, dnia 09.12.2021 r.

GN.6840.5.2.21

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Fredropol ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – zamieszczonej poniżej:

 

Obręb

Geodezyjny Nr KW

 

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Wadium

w PLN

Cena wywoławcza brutto

w PLN

Przetarg godzina

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Huwniki

PR1P/00019918/4

292/22

26,6484

60 000,00

600 000,00

09:00

Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt bardzo nieregularny, teren o znacznych spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarach objętych zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park Krajobrazowy, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami leśnymi nieutwardzonymi. LsIV-26,6484 ha

 

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Bliższych informacji o nieruchomości objętej powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel. 16 6719818

wew. 40

Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2022 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 04.02.2022 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowany został przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym w dniu: 06.12.2021 r.

UWAGA: Przeniesienie prawa własności w/w nieruchomości uzależnione będzie od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275).

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Data składania ofert:
2022-02-09 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-02-04 23:59:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2021-12-09 13:21:00
PublikującyAdmin 2021-12-09 13:23:00
Modyfikował(a) Admin 2022-02-17 13:35:35

Rejestr zmian