IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/7
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/7

 

Fredropol, dnia 17.11.2020 r.

GN.6840.3.1.20

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Fredropol ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – zamieszczonej poniżej:

 

 

Obręb

Geodezyjny

Nr KW

 

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Wadium

w PLN

Cena wywoławcza brutto

w PLN

Przetarg godzina

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Nowe Sady

PR1P/00072276/0

612/7

0,3900

1 600,00

16 000,00

10:00

Nieruchomość gruntowa bez uzbrojenia, kształt nieregularny, teren płaski, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wiar. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarze o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami gruntowymi nieutwardzonymi. N–0,3300 ha, dr–0,0600 ha. Przeniesienie prawa własności nieruchomości w przypadku nabywcy niebędącego rolnikiem uzależnione będzie od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu zapisanego w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362, zm.).

 

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19,

tel. 16 6719818 wew. 40

Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2020 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 14.12.2020 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, w dniach: 03.08.2020 r., 07.09.2020 r., 16.10.2020 r.

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

 


 

Data składania ofert:
2020-12-18 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-12-14 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-11-17 10:15:00
PublikującyAdmin 2020-11-17 10:11:42

Rejestr zmian