VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Huwniki 354/30
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 354/30

 

 

 

Fredropol, dnia 30.04.2020 r.

GN.6840.5.2.19-20

 

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Fredropol ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – zamieszczonej poniżej:

 

Obręb

Geodezyjny Nr KW

 

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Wadium

w PLN

Cena wywoławcza brutto

w PLN

Przetarg godzina

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Huwniki

PR1P/00102591/4

354/30

0,3054

2 200,00

22 000,00

09:00

Nieruchomość gruntowa rolna z możliwością dojazdu z drogi lokalnej. Nieruchomość nie posiada żadnego uzbrojenia. Położona jest w sąsiedztwie rzeki Wiar. Teren płaski, kształt bardzo nieregularny. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarach o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego. RVI -0,2784 ha N -0,0270 ha.

 

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej. Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40. Przetarg odbędzie się w dniu 01.06.2020 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 27.05.2020 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, w dniach: 26.09.2019 r., 04.11.2019 r., 09.01.2020 r., 24.02.2020 r., 30.03.2020 r.

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

 

Data składania ofert:
2020-06-01 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-05-27 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-04-30 10:18:00
PublikującyAdmin 2020-04-30 10:16:14

Rejestr zmian