III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
 
 
Fredropol, dnia 27.02.2020 r.
GN.6840.8.1.19-20
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Fredropol ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – zamieszczonej poniżej:
 
Obręb
Geodezyjny Nr KW
 
Nr działki Powierzchnia działki w ha Wadium
w PLN
Cena wywoławcza brutto
w PLN
Przetarg godzina Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Kłokowice PR1P/00013008/0 301/1 0,0900 650,00 6 500,00 10:00 Nieruchomość gruntowa, kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren o niewielkim spadku. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w terenach wskazanych do zabudowy osiedleńczej. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. Na działce znajduje się budynek gospodarczy i część budynku mieszkalnego jednorodzinnego stanowiącego własność osoby fizycznej będącej właścicielem sąsiedniej działki nr 300 obrębu Kłokowice.
Br-PsV – 0,0900 ha
 
Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Bliższych informacji o nieruchomości objętej powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel. 16 6719818
wew. 40
Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2020 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19.Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 25.03.2020 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym w dniach: 08.01.2020 r., 26.02.2020 r.
 
 
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 
Data składania ofert:
2020-03-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-25 23:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-02-27 14:00:00
PublikującyAdmin 2020-02-27 14:00:55

Rejestr zmian