Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2020-02-06 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-31 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:30:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:29:32

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2020-01-10 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-03 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:46:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:46:18

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 354/30, 354/33
Data składania ofert:
2020-01-09 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-03 23:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:42:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:42:25

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 350/16, 570/2
Data składania ofert:
2020-01-08 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-02 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:39:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:38:47

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
Data składania ofert:
2020-01-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-02 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:34:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:34:11

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2020-01-08 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-02 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:23:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:22:30

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-12-12 13:33:40: Dodano plik Informacja o treści złożonych ofert.pdf
2019-11-12 11:24:48: Dodano plik ENOTICES_n002e12m-2019-154702-NF02-PL.pdf
Więcej >>>
2019-11-12 11:24:48: Dodano plik Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD.zip
2019-11-12 11:24:48: Dodano plik Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD.xml
2019-11-12 11:24:48: Dodano plik Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD.pdf
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik Usługi - 532662-2019 - TED Tenders Electronic Daily.pdf
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami.pdf
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami.odt
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik Opinie RIO, Uchwały, Pełnomocnictwa.pdf
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu i Uchwała Rady Gminy.pdf
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1f97ffbc-c111-4e0e-886f-dde277bda0f2.asc
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik Informacja na temat plików JEDZ_ESPD.txt
Polska-Fredropol: Usługi udzielania kredytu
2019/S 217-532662
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Sekcja II: Przedmiot
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Fredropol
Adres pocztowy: Fredropol 15
Miejscowość: Fredropol
Kod NUTS: PL822
Kod pocztowy: 37-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Kątek
E-mail: sekretariat@fredropol.pl
Tel.: +48 166719817
Faks: +48 166719818-12
Adresy internetowe:
Główny adres: http://fredropol.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.fredropol.pl/
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.fredropol.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany
powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów
Numer referencyjny: KI.271.8.2019
II.1.2) Główny kod CPV
66113000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi udzielenia kredytu długoterminowego.
Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów.
Kwota kredytu: 6 000 428,40 PLN.
Okres kredytowania: lata 2020–2034.
Kredyt w całości postawiony do dyspozycji bez konieczności składania zapotrzebowania przez
Zamawiającego od dnia 30.12.2019 r.
Spłata odsetek i rat kapitałowych w okresach kwartalnych w latach 2020–2034 następować będzie
do ostatniego dnia poszczególnych kwartałów łącznie ze spłatą rat kapitałowych
Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy
procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki zmiennej WIBOR 3M, powiększona o
marżę banku.
Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 3M oznaczająca stopę procentową dla
międzybankowych depozytów 3-miesięcznych.
Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.
Data składania ofert:
2019-12-12 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-12-12 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-11-12 11:24:00
PublikującyAdmin 2019-11-12 11:24:05
Modyfikował(a) Admin 2019-12-12 13:33:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja na temat plików JEDZ_ESPD 951.00 BPlik txt
2. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1f97ffbc-c111-4e0e-886f-dde277bda0f2 700.00 BPlik txt
3. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu i Uchwała Rady Gminy 485.83 KbPlik pdf
4. Opinie RIO, Uchwały, Pełnomocnictwa 7.00 MBPlik pdf
5. SIWZ wraz z załącznikami 69.12 KbPlik txt
6. SIWZ wraz z załącznikami 335.50 KbPlik pdf
7. Usługi - 532662-2019 - TED Tenders Electronic Daily 79.18 KbPlik pdf
8. Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD 90.53 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD 140.00 KbPlik txt
10. Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD 92.09 KbPlik zip
11. ENOTICES_n002e12m-2019-154702-NF02-PL 120.09 KbPlik pdf
12. Informacja o treści złożonych ofert 114.96 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2019-11-06 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-31 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-10-03 14:33:00
PublikującyAdmin 2019-10-03 14:31:45

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2019-11-05 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-31 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-10-03 14:29:00
PublikującyAdmin 2019-10-03 14:27:47

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 354/30, 354/33
Data składania ofert:
2019-11-04 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-30 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-10-03 14:24:00
PublikującyAdmin 2019-10-03 14:22:58

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2019-10-28 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-23 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-08-26 09:52:00
PublikującyAdmin 2019-08-26 09:52:00

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Młodowice 2/108
Data składania ofert:
2019-10-22 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-17 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-09-18 13:38:00
PublikującyAdmin 2019-09-18 13:38:00

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2019-09-27 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-09-23 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-08-26 10:05:00
PublikującyAdmin 2019-08-26 10:03:34

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 354/30, 354/33
Data składania ofert:
2019-09-26 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-09-20 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-08-26 09:58:00
PublikującyAdmin 2019-08-26 09:58:00

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2019-08-19 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-08-14 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-07-17 12:15:00
PublikującyAdmin 2019-07-17 12:15:00

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Darowice 415
Data składania ofert:
2019-07-17 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-07-12 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-06-13 11:30:00
PublikującyAdmin 2019-06-13 11:29:48

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2018-10-10 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-05 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-08-10 13:24:00
PublikującyAdmin 2018-08-10 13:24:13

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 7
Data składania ofert:
2018-08-29 12:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:24:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:24:53

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Fredropol 2, 3, 4
Data składania ofert:
2018-08-29 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:16:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:16:52

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/17
Data składania ofert:
2018-08-29 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:35:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:35:47

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 16 grudnia 2019r. 14:28:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.